Tydzień 0 – z Maryją wyruszamy w drogę

Tu znajdziesz teksty do medytacji na kolejne dni Seminarium w ramach Tygodnia 0.

Zwiastowanie Maryi Łk 1-26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>».  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

ow_cover4

12.10.2016 r. rozpoczęliśmy Seminarium Odnowy Wiary. Tydzień 0 poświęcony jest Maryi. Bóg wskazuje nam Maryję jako wzór w słuchaniu Jego Słowa, rozważaniu Go i przyjmowaniu.

Teksty do medytacji na kolejne dni Seminarium:

Dzień 1 – Maryja uczy modli si w miejscu i czasie, które wybiera Bóg – Łk 1, 26-36.

Dzień 2 – Współpraca w Duchem Świętym  – Łk 1, 46-55.

Dzień 3 – Narodziny dla życia – Łk 2, 1-7.

Dzień 4 – Po co ofiarować się Bogu? – Łk 2, 22-35.

Dzień 5 – Warto prosić przez Maryję – J 2, 1-11.

Dzień 6 – Ostatnie słowa Jezusa – J 19, 25-27.

Dzień 7 – Do kogo przychodzi Duch Święty  – Dz 1, 4-14.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Seminarium. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.