Starajcie się o większe dary…

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W ROKU: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM wspólnoty „MIŁOSIERDZIE” WRZESIEŃ 2018 MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO PIEŚŃ – nr 11 Niech Twój Święty DuchKAPŁANPodczas dzisiejszej adoracji rozważmy słowa z list św Pawła do Koryntian. Podkreślając słowa Starajcie się o … Czytaj dalej Starajcie się o większe dary…