06 – 07 maj 2017 r. – Warsztaty modlitwy tańcem:

„Razem z Maryją wytańczyć Bogu Magnificat”.

Rekolekcje dla kobiet 28-30 kwiecień 2017 r.

K A L E N D A R Z    W S P Ó L N O T Y

L I T U R G I A   S Ł O W A   N A   D Z I Ś