Spotkanie ze Słowem Bożym

Zapraszamy 26 stycznia 2017 r. w czwartek na kolejne spotkanie ze Słowem Bożym w parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie:

http://www.rzeszow.odnowa.org/spotkania-ze-slowem-bozym/

 

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

Z okazji obchodów Złotego Jubileuszu Odnowy w Duchu Świętym

WENECJA –ASYŻ – RZYM-MONTE CASSINO- LORETO -PADWA

Termin:  28.05 -06.06.2017

SZCZEGÓŁY: http://www.rzeszow.odnowa.org/ogloszenia/

Babiniec

 

K A L E N D A R Z    W S P Ó L N O T Y

 

L I T U R G I A   S Ł O W A   N A   D Z I Ś