MIŁOSIERDZIE – TO MIŁOŚĆ, KTÓRA IDZIE DO PRACY.

Rekolekcje dla kobiet 28-30 kwiecień 2017 r.

https://www.facebook.com/szczesliwydom.eu

Dzielne Niewiasty z Krakowa zapraszają na Kurs Estera w terminie 12 – 14 maj 2017 r. Zobacz szczegóły bo warto.

 

 

 

K A L E N D A R Z    W S P Ó L N O T Y

 

L I T U R G I A   S Ł O W A   N A   D Z I Ś