Bądź uwielbiony, nowo narodzony Królu wszechświata

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU IDŹCIE I GŁOŚCIE

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

STYCZEŃ

Pieśń: Oto Mesjasz… nr: 109

Kilka miesięcy temu zakończył się Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia a rozpoczął się Rok pod wezwaniem „ Idźcie i głoście”. Chociaż nasz umiłowany Ojciec święty Franciszek zamknął święte drzwi, to wiemy, że nadal pozostaje otwarta na oścież prawdziwa brama miłosierdzia, którą jest Twoje Miłosierne Serce Panie Jezu. Dlatego z nadzieją i z ufnością znów przychodzimy do Ciebie Panie Jezu Chryste Królu Wszechświata. Choć jesteś ukryty w Najświętszym Sakramencie w odrobinie chleba wierzymy, że jesteś z nami, żywy, miłosierny i wszechmogący. Rozpoczynając Nowy Rok gromadzimy się przed Tobą, aby doświadczyć Twego miłosierdzia, aby usłyszeć Twój głos – głos Miłości i Mądrości, dzięki której dokonują się wielkie i wspaniałe rzeczy.

Sprawy wielkie i trwałe rodzą się w ciszy. Dobre początki powstają w ciemnościach tajemnicy. Katastrofy, nagłe upadki dokonują się z wielkim hukiem, a często zapowiadają je hałaśliwe przemówienia. „ W głębokim milczeniu” Bóg wypowiada Słowo – rodząc swego Odwiecznego Syna. Wypowiada je w wieczności i teraźniejszości. Jest On światłością, która świeci ludziom, ratuje ich i sądzi. Rozjaśnia również niepewność nadchodzących dni Nowego Roku. Napełnia i obdarza miłością i mądrością.

Pieśń: Bóg się rodzi…

Panie Jezu, pragniemy w czasie tej adoracji uwielbić Ciebie, pragniemy ujrzeć Twoje miłosierne oblicze…. Pragniemy, aby to, co w nas jest głęboko ukryte, spotkało się z głębią Twojego miłosierdzia, głębią Twej miłości z głębią prawdy, z głębią Ducha Świętego. Prosimy Cię, aby ten święty czas, był czasem spotkania z Tobą, spotkania twarzą w twarz z Twoim obliczem…. Ta pieśń wyraża nasze pragnienie, pragnienie bycia Twoimi, pragnienie życia w Duchu Świętym- i o to Duchu Święty, Cię prosimy – przyjdź i uzdolnij nas do spotkania z Jezusem w Najświętszym Sakramencie…. Uzdolnij nas do stanięcia w duchu przed żłóbkiem, w którym leży, nowo narodzony nasz Król, który przyszedł na świat jako Dziecię.Wiemy, że sami nie jesteśmy zdolni aby z godnością stanąć przed Bogiem, świadomi naszej kruchości, małości – pokornie prosimy Cię Maryjo Matko wynagradzająca, św. Faustyno , św. o. Pio nasi patronowie i aniołowie stróżowie bądźcie z nami w czasie tej adoracji, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem.

A nade wszystko prosimy Cię Panie Jezu, poślij nam Swego Ducha, abyśmy w prawdzie i z pokorą mogli rozważać Twoją miłość do nas, abyśmy mogli wyrazić naszą miłość do Ciebie Panie, abyśmy całym sercem mogli przeprosić Cię za grzechy nasze, naszych bliskich i wszystkich ludzi. Przyjdź Duchu Święty i rozpalaj nasze serca, aby nasza modlitwa płynęła z głębi naszych serc i była miła Najświętszemu Sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa…… wszyscy: Przyjdź Duchu Święty.

( Kolejne prośby do Ducha Świętego wypowiadają członkowie wspólnoty):

 • …………………………………………….

 • Wszyscy: Przyjdź Duchu Święty.

 • Osoba prowadząca kończy czas próśb do Ducha Świętego: Pieśnią upraszajmy dawcę życia – Ducha Świętego. Prośmy o dar modlitwy sercem, o wielkie pragnienia naszych serc…

Pieśń: Duchu Miłości wylewaj się na nas….. nr:

Dzisiaj my – Panie, Jezu Chryste, Wcielony Synu Boga, wdzięcznym sercem pragniemy uczcić ten dzień, w którym pierwsi ludzie prowadzeni Twoim światłem do Ciebie dotarli, przyszli, by Cię uwielbić i oddać Ci hołd. Przychodzimy, aby oddać Ci pokłon, tak jak uczynili to Maryja i Józef, tak jak uczynili to aniołowie, kiedy zapowiadali przyjście Boga na świat, kiedy zapowiadali przyjście oczekiwanego przez wieki Mesjasza, którzy tamtej świętej nocy śpiewali radosną pieśń. Razem z Nimi radosnym sercem zaśpiewamy:

Pieśń: Cicha noc…

Przychodzimy do Ciebie Boże Dziecię, i błogosławimy Cię nasz Panie i Królu wraz z wszystkimi, którzy przychodzą jak niegdyś pasterze, aby oddać Ci pokłon,… Przychodzimy do Ciebie wraz ze wszystkimi ludźmi, którzy tamtej nocy i przez wszystkie wieki śpiewali ku Twojej chwale…. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony w Twoim przyjściu na świat, jako małe dziecko, które swoją obecnością wywołuje radość i otwiera serca na pokój…

Święty Łukasz zapisał te słowa:” Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie:<< Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił>>. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było objawione ( Łk 2,15- 20).

Panie Jezu pragniemy tak jak pasterze trwać w stajence i tak jak oni z wielką czcią wpatrywać się w Twoje oblicze i tak jak oni chcemy iść przez życie – z pragnieniem w sercu, aby stać się świadkami Twojej miłości i Twojego miłosierdzia. Pragniemy Cię uwielbić i oddać Ci chwałę.

 • Uwielbiamy Cię Panie Jezu w bezgranicznej miłości do człowieka, że z miłości do człowieka zechciałeś stać się człowiekiem, chociaż jesteś wszechmogącym Bogiem.

 • Wszyscy: Uwielbiamy Cię Panie Jezu.

 • Uwielbiamy Słowo, które stało się ciałem, aby nas zbawić i pojednać z Bogiem, abyśmy w ten sposób poznali Miłość Bożą. Uwielbiamy Słowo, które stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości.

 • Wszyscy: Uwielbiamy Cię Panie Jezu.

 • Panie Jezu uwielbiamy Cię w proroctwach zapowiadających Twoje przyjście, to one rozpoczęły nowe czasy: lepsze i piękniejsze.

 • Wszyscy: Uwielbiamy Cię Panie Jezu.

 • Kolejne wezwania uwielbienia wypowiadają członkowie wspólnoty.

 • ……………………………………………..

 • Wszyscy: Uwielbiamy Cię Panie Jezu

 • Osoba prowadząca kończy czas uwielbienia: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, że stałeś się Emmanuelem – Bogiem z nami, że zamieszkałeś z nami i w ten sposób wyprostowałeś bieg historii, w której człowiek, od momentu pierwszego grzechu, kroczył w ciemnościach, gdyż nie mógł znieść obecności Bożej. Ukrył się wówczas z przerażenia, bo nie dochował przyjaźni z Bogiem.

Śpiewając pragniemy, uwielbić Cię Panie Jezu razem z pasterzami i mędrcami, którzy stali się świadkami Twojej obecności na ziemi, i tak jak uczyniłeś pasterzy i mędrców światkami Twojej obecności na ziemi i nas uczyń, świadkami cudów, jakich ciągle dokonujesz z miłości do człowieka.

Kolęda np.: Do szopy hej pasterze…

Jezu, Tobie pokłon oddała cała natura. Na niebie ukazała się Twoja gwiazda, którą odkryli królowie na wschodzie, rozpoznali ją, jako Twoją i ruszyli za nią w drogę. Z wielkim trudem i poświęceniem rozpytując, odnaleźli Cię w Betlejem i z wielkim szacunkiem i oddaniem oddali Ci pokłon,…. I my przyszliśmy do Ciebie, by Cię uwielbić i oddać Ci pokłon. Mędrcy przynieśli Tobie w darze złoto, kadzidło i mirrę: złoto – Królowi, kadzidło – swemu Stwórcy i Panu, mirrę – Zbawicielowi świata. My przynosimy nasze serca, nasze pragnienia, nasze życie… wszystko, co mamy i posiadamy… również naszą małość, nasze słabości i problemy, nasze rodziny i naszych bliskich, nasze środowiska, w których żyjemy i w których pracujemy, tych, którzy prosili nas o modlitwę i tych, którzy są daleko od Ciebie Panie Jezu…

Prosimy spojrzyj na nas, tak jak patrzyłeś na pasterzy, spojrzyj na nas jak patrzyłeś na mędrców, gdy przyszli oddać Ci pokłon i obdarz nas swym pokojem, swoim miłosierdziem, swoją miłością, obdarz nas darami, bez których nie możemy żyć, bo nasze życie i to, co jest potrzebne by żyć jest darem od Ciebie, wszystko jest darem od ciebie.

 • Wszyscy: Prosimy Cię Panie Jezu.

(Dalsze wezwania prośby, wypowiadają członkowie wspólnoty w formie modlitwy litanijnej…)

 • ……………………

 • Wszyscy: Prosimy Cię Panie Jezu

 • Osoba prowadząca kończy czas próśb: Darami, które mędrcy złożyli u Twoich stóp, uznali Ciebie, jako Boga i Króla Królów. I my pragniemy razem z nimi Ci oddać pokłon i uznać Cię Królem Królów…uznać Cię naszym Królem…. Trzej królowie znaleźli Cię w ubóstwie, rozpoznali jednak w Tobie nowo narodzonego Króla. I my czcimy Cię, Chryste, jako Króla wszechświata…

Oddając pokłon Bożej Dziecinie z głębi naszych serc śpiewem wyraźmy wdzięczność za wszystko, co już otrzymaliśmy, i za to, co jeszcze otrzymamy, a także oddajmy Mu pokłon, jako naszemu Królowi, który jest naszą nadzieją, wznieśmy do Niego nasze ręce, nasze serca, nasze dłonie, i prośmy, aby był nie tylko w naszych sercach, ale aby wszedł do każdego serca i aby zajął w nim pierwsze miejsce.

Pieśń: Jesteś Królem…nr:40

Panie Jezu Chryste dzisiaj my- tak jak pasterze i trzej królowie i jak wszyscy ci, którzy Cię przez wieki szukali, a szukając odnaleźli Cię – klęcząc przed Tobą, Królu Królów leżący w żłobie, pragniemy, aby w naszych sercach zapanowała taka sama radość, jaką odczuli pasterze i królowie na Twój widok. Otwórz nasze oczy, abyśmy rozpoznawali znaki i zawsze odnajdywali Ciebie. Uczeni w piśmie znali Pisma, ale ich serca były zamknięte, więc nie rozpoznali Twojego przyjścia. Dzisiaj my, oddajemy pokłon za dzisiejszych uczonych w Piśmie, którzy Ciebie nie rozpoznają i nie oddają Ci pokłonu, nie uznają Cię, jako swego Boga i Zbawiciela.

( w ciszy pomyślmy o tych, którzy i w te Święta Bożego Narodzenia pozostali bez sakramentów świętych, może nawet nie przyszli do kościoła, pozostali w domach, nie otworzyli się na obecność Jezusa – być może to ktoś z naszych bliskich, znajomych, może to nasze dziecko, lub rodzic, może to kolega, koleżanka z pracy, szef lub sąsiadka…. W duchu przynieśmy ich na noszach naszej miłości do Betlejem, do żłóbka gdzie narodziła się największa Miłość… chwilka ciszy……)

Teraz w ich imieniu Panie Jezu z całego serca pragniemy Cię uwielbić, pragniemy oddać Ci pokłon, wywyższyć Cię, uznajemy Cię Panem i Królem, wyznajemy, że Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Tobie dziś Jezu śpiewamy z całym Kościołem.

Pieśń: Panie Twój tron wznosi się … nr: 49

Jeszcze raz, z głębi serca, wznosząc ręce, patrząc na Dziecię Jezus wywyższajmy Go śpiewając:

Refren: Wywyższamy Cię…..

Panie Jezu, kłaniamy się Tobie w imieniu tych, którzy jak niegdyś Herod chcących Cię zabić, przestraszyli się Ciebie. Pragniemy Panie Jezu wielbić i błogosławić Ciebie wraz z Maryją i Józefem, którzy razem z Tobą musieli uciekać do Egiptu, aby ratować Ci życie. Dzisiaj my oddajemy Ci pokłon i z całego serca pragniemy Cię przeprosić za te chwile w naszym życiu, kiedy to my przyczyniliśmy się do tego, że nie mogłeś w nas i w innych wzrastać, za to, że przyczyniliśmy się do Twojego cierpienia, a nawet do Twojej śmierci. Skruszonym sercem przepraszamy Cię Panie Jezu za wszystkie nasze grzechy, złe uczynki, niegodne zachowanie, negatywną postawę wewnętrzną, za nieprzestrzeganie Twoich Przykazań.

Teraz w ciszy popatrzmy na nasze życie….

Przyjdź Duchu Święty i pokaż nam głębię naszych serc, pokaż nam to wszystko, co sprawiło, że sprawiliśmy ból naszemu Panu. Prosimy Cię Duchu Święty ukaż nam prawdę o nas samych, pokaż nam to, czego dotąd nie uważaliśmy za grzech w naszym życiu. Pokazuj każdemu z nas to wszystko, co Ci się w nas nie podoba, a do czego już tak przyzwyczailiśmy się, że nawet już się tego nie wyznajemy na spowiedzi. Prosimy pokaż nam nasze serca – pokaż nam brak miłości, kłamstwa, zwodzenia, którym daliśmy posłuch. Pokaż nam, w czym Cię obrażaliśmy. ( cisza….).

Jezu dziękujemy Ci, że pokazujesz nam jak mało możemy sami, bez Ciebie, jak dużo po prostu psujemy, a Ty to potem musisz naprawiać. Niektóre grzechy w naszym życiu, w naszej rodzinie, w środowisku, w którym żyjemy- mają poważne konsekwencje… Panie pokazuj nam ciągle naszą bezradność, otwieraj nasze serca, stwarzaj je na nowo, swoją miłością i miłosierdziem oczyszczaj je i uzdalniaj nas do tego abyśmy potrafili dawać świadectwo o tym, że żyjesz, że jesteś Bogiem dobrym, że interesujesz się życiem człowieka, że Ci zależy na każdym, nawet na tych, którzy odwrócili się od Ciebie, że jesteś miłością….

Pieśń: Przyjdź i otwórz moje serce…. Nr:13

Jak to dobrze Panie Jezu, że Twoje miłosierdzie jest większe od naszych grzechów, jak to dobrze, że przyszedłeś zbawić a nie potępić. Jak to dobrze, że pomimo naszej grzeszności, często naszej głupoty – Ty jesteś wierny i miłosierny, nawet, gdy my nie jesteśmy wierni – to Ty jesteś wierny – jak to dobrze…. Jak to dobrze Panie, że przychodzisz do ludzi prostych, grzesznych, jak to dobrze, że po raz pierwszy objawiłeś się pasterzom….. Panie, który przyszedłeś do ludzi prostych, pogardzanych… Królu, królów, który urodziłeś się w stajni a nie w pałacu… Boże, który przez anioła objawiłeś prawdę o sobie, o tym, że już jesteś – ludziom prostym, że jesteś z nimi, uczyń prosimy nasze serca proste, nasze życie proste, abyśmy i my stali się jak dzieci. Bo tylko wtedy bez lęku będziemy mogli wprowadzić Cię Panie w historię naszego życia, wszędzie tam gdzie jest nasza słabość, nasz grzech, wszędzie tam gdzie czujemy się niegodni Ciebie, tam gdzie chcielibyśmy zapomnieć o tym, co się wydarzyło złego w naszym życiu. Do tych wszystkich momentów gdzie się wstydzimy naszego życia, naszego postępowania… Prosimy Cię Panie, wejdź, masz przygotowane miejsce w naszych sercach, w naszych duszach. Pragniemy, aby nasza i Twoja Matka sama złożyła Cię w żłobie – życia każdego z nas, w najuboższych chwilach naszego życia… Przyjdź Panie Jezu i zechciej odpocząć w sercach naszych, bo kiedy Ty Panie przychodzisz nasze rany zadane nam przez życie stają się jak perły, które świecą dla Ciebie. Przyjdź Panie Jezu i otwórz nasze oczy, – bo chcemy widzieć Ciebie, każdą myślą chcemy Ciebie widzieć, wszystkim, co słyszymy chcemy Ciebie widzieć, chcemy doświadczać Twojego miłosierdzia, chcemy doświadczać i widzieć Twoją dobroć… Otwórz nasze serca, spraw abyśmy byli cali Twoi i abyśmy byli wpatrzeni w Ciebie. Otwórz nasze oczy, – bo chcemy Ciebie widzieć. ( Spróbujmy tak, jak kto umie: w duchu wziąć Jezusa w swoje ramiona – przytul się do Niego, uśmiechnij się do Niego, spojrzyj w Jego oczy ….chwilka ciszy…. I z pokorą, śpiewając prośmy Ducha Świętego…

Pieśń: Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa… nr: 82

Jezu, oddajemy Ci pokłon w imieniu wszystkich, którzy stosują jakąkolwiek przemoc, szczególnie wobec dzieci i młodzieży. Oddajemy Ci Jezu, wszystkie dzieci świata, te, które mają rodziny i te, które zostały opuszczone przez rodziców. Wielu staje się ofiarami, gdyż nie mają rodziców by ich bronili. Oddajemy Ci dzieci cierpiące z powodu rozwodu rodziców lub ich pijaństwa. Oddajemy Ci Jezu, dzieci chore i cierpiące. Niech serca dorosłych otworzą się na dzieci i złagodzą ich cierpienia. Panie Jezu dziś prosimy Cię niech te dzieci poczują, że są pod opieką, że są w pewnych rękach. Niech odczują, że Ty przyszedłeś i niech otworzą się na Twój pokój i miłość.

( W ciszy oddajmy Jezusowi te osoby, które stały się ofiarami, szczególnie te, które stały się ofiarami rodzinnych konfliktów. Cisza….)

Kolęda: Lulajże Jezuniu…

Jezu, dzisiaj skruszonym sercem dziękujemy i oddajemy Ci hołd, jesteśmy wdzięczni, że swoim przyjściem umożliwiłeś nowe przymierze pomiędzy Bogiem i ludźmi oraz, że otwierasz serca ludzi na siebie nawzajem.

 • Wszyscy : dziękujemy Ci Panie Jezu.

Dziękujemy za wszystkich, którzy w te święta pojednali się ze sobą, wybaczyli sobie wzajemnie urazy, zdecydowali się na miłość, otworzyli swoje serce na chorych i ułomnych.

 • Wszyscy dziękujemy Ci Panie Jezu.

 • Kolejne wezwania dziękczynienia wypowiadają członkowie wspólnoty.

 • …………………………………….

 • Wszyscy: dziękujemy Ci Panie Jezu.

 • Osoba prowadząca kończy czas dziękczynienia: Dziękujemy Ci Jezu, za to żeś przyszedł na świat, aby nas zbawić, aby nas wyrwać z niewoli kłamstwa, grzechu, strachu przed śmiercią, żeś przyszedł na świat, aby nam powiedzieć, że sensem naszego istnienia jest życie dla innych. Dziękujemy za betlejemskich pasterzy od których możemy się uczyć żywej wiary, która przejawia się w słuchaniu Dobrej Nowiny, która inspiruje do wyruszenia w drogę ku Tobie Panie Jezu , która przejawia się w adoracji i kontemplacji Boga objawiającego się w prostych, ubogich znakach, w uwielbieniu Boga w Jego wielkich znakach , cudach i darach, w śmiałym mówieniu innym o tym , co samiśmy słyszeli i widzieli.

 • Wszyscy: dziękujemy Ci Panie Jezu.

Pieśń: Miłość, w której jest Bóg w nas… nr: 73

Jezu, w tym szczególnym czasie, czasie, kiedy świętujemy Twoje Narodzenie, klękamy przed Tobą i oddajemy Ci pokłon, uznajemy Cię naszym Bogiem, Mesjaszem i Zbawicielem. Dla niektórych ludzi święta Bożego Narodzenia są szczególnie smutnym czasem. Jezu, oddajemy Ci ich wszystkich, bądź z nimi, aby i dla nich nowe przymierze stało się możliwe ( w ciszy oddajmy Jezusowi ludzi samotnych, bezdomnych nam znanych i nieznanych,…. Pytaj Jezusa, co możesz dla nich uczynić: być może komuś osobiście trzeba zaniebieść słowa pociechy, pokoju, a może trzeba zrobić dla nich dobry uczynek z miłości ( cisza….))

Patrząc na Ciebie leżącego w żłobie w naszych sercach rodzi się pokój i miłość, rodzi się również pragnienie, aby razem z Tobą na ziemię, skalaną tyloma wojnami i niepokojami zszedł trwały pokój. Rodzi się pragnienie, aby iść i głosić i ukazywać Twoją Panie Jezu Chryste obecność w pełnieniu naszych codziennych obowiązków i w podejmowaniu konkretnych decyzji zgodnie z Ewangelią.

Niech wszystkie serca przyjmą pokój, niech zamilkną strzały i ustaną konflikty, bo Ty przyszedłeś na świat i przyniosłeś pokój. Niech Twoje przyjście zmiękczy serca tych najbardziej zapalczywych, szczególnie w naszej ojczyźnie. Niech odpowiedzialni za świat, naszą ojczyznę i Kościół staną się Twoimi narzędziami pokoju. Niech w każdym sercu, każdej rodzinie, każdej wspólnocie, w naszej ojczyźnie, każdym narodzie i w całym świecie ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Pieśń: Podnieś rękę Boże Dziecię…

Panie Jezu trzymając Cię w ramionach, chcemy iść w naszą przyszłość, chcemy być Twoi, chcemy dokonywać wyborów zgodnych z Twoją wolą, jaką masz dla nas. Chcemy wybierać to, co Ty chcesz abyśmy wybierali. Panie Jezu, Boski Zbawicielu, ukryty pod znakami Świętego Sakramentu zakryłeś nie tylko Twoje Królestwo w ubogim kawałku chleba, lecz również utaiłeś Swoje Bóstwo i Człowieczeństwo. Mimo to wierzymy, że jako Bóg i jako Człowiek, z ciałem i krwią jesteś tu obecny, by nam udzielać łask zbawienia. Klęcząc przed Tobą prosimy Cię – Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach naszego życia. Boże, Niebieski Ojcze, Twojego Syna objawiłeś poganom. Prowadź nas światłem wiary i spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, oglądać mogli twarzą w twarz blask Twojego majestatu…., Uzdolnij nas abyśmy zawsze w naszych wyborach wybierali Twoją wolę. Napełnij nas pokojem, rozbudź w nas nadzieję, rozbudź w nas wiarę, rozbudź w nas miłość.

Prosimy Cię Panie Jezu Chryste o Twoje błogosławieństwo, aby ono nas dalej prowadziło w tym wszystkim, co będziemy czynili. Obdarz pokojem niespokojnych, uchroń tych, co są zagrożeni, niepewni, bądź ostoją dla osamotnionych. Pobłogosław nasze rodziny, naszą wspólnotę i cały Kościół. Niech bożonarodzeniowy, duch pokoju i radości zapanuje w świecie przez Ciebie, który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo kapłana….