Wiara

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: W MOCY BOŻEGO DUCHA
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”


LUTY 2019

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu – NR 136 OTO IDZIE MÓJ BÓG
KAPŁAN
WPROWADZENIE do Adoracji


OSOBA 1
– spontaniczna modlitwa do Ducha Świętego
Pieśń: – 22 W LEKKIM POWIEWIE

OSOBA 2
Jezu , przywołujesz nas, przywołujesz nas do siebie, przywołujesz bo chcesz mówić do nas, chcesz rozmawiać z nami, chcesz nas pytać. Prosisz abyśmy słuchali i rozumieli Twoje Słowo
[Inf. tylko dla osoby prow. – animowana, spontaniczna, modlitwa dziękczynienia za obecność JEZUSA wśród nas, w Słowie, w Eucharystii]
Pieśń: – 128 JEZUS JEST TU

OSOBA 3
(Por. Dz. 1420) Siostra Faustyna zapisała w swoim dzienniczku: „…. ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: Co ty widzisz [w] rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, [że] choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła mi jest żywa wiara.” Jezu naucz nas żyć w Twojej Obecności.
[Inf. tylko dla osoby prow. – animowana, spontaniczna, modlitwa prośby]
Pieśń: – 155 DO MNIE WRÓĆ

OSOBA 4
[Inf. tylko dla osoby prow. i d. muzycznej– przeczytać powoli na delikatnym podkładzie muzycznym]
(Por. Dz. 1746) Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
Żeś się zniżyć raczył z niebios na tę ziemię.
Wielbimy Cię [w] wielkiej pokorze,
Żeś raczył wywyższyć całe ludzkie plemię.
(106) W miłosierdziu swym niezgłębiony, niepojęty,
Z miłości ku nam bierzesz sobie ciało,
Z Dziewicy Niepokalanej, nigdy grzechem nie tkniętej,
Bo tak Ci się od wieków upodobało.
Dziewica święta, ta śnieżna Lilija,
Pierwsza wielbi wszechmoc Twego miłosierdzia.
Jej czyste Serce na przyjście Słowa — z miłością się rozchyla,
Wierzy słowom Posłańca Bożego i [w] ufności się utwierdza.
Zdziwiło się niebo, że Bóg się stał człowiekiem,
Że jest na ziemi Serce godne Boga samego.
Czemuż nie z Serafinem łączysz się, Panie, lecz z grzesznikiem?
O, bo to jest tajemnica miłosierdzia Twego,
Pomimo czystych wnętrzności żywota panieńskiego.
O tajemnico miłosierdzia Bożego, o Boże litości,
Żeś raczył opuścić tron nieba,
A zniżył się do nędzy naszej, do ludzkiej słabości,
Bo nie aniołom, lecz człowiekowi miłosierdzia trzeba.
Aby godnie wysłowić miłosierdzie Pana,
Łączymy się z Matką Twą Niepokalaną,
(107) Bo wtenczas hymn nasz milszym Ci się stanie —
Bo Ona jest spośród aniołów i ludzi wybrana.
Przez Nią, jak przez czysty kryształ,
Przeszło do nas miłosierdzie Twoje,
Przez Nią miły Bogu człowiek się stał,
Przez Nią nam spływają wszelkich łask zdroje.
[Inf. tylko dla osoby prow. – modlitwa uwielbienia BOGA MIŁOSIERNEGO]
Pieśń: – 140 PRZYCHODZISZ PANIE

OSOBA 5
Wskazówki Pana JEZUSA jak walczyć z pokusą (Por. Dz. 1560) „Dziś po Komunii św. Jezus dał mi znowu kilka wskazówek: Pierwsze — nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast odsłoń ją spowiednikowi, a wtenczas pokusa straci całą swą siłę; drugie — w tych doświadczeniach nie trać pokoju, przeżywaj moją obecność, proś o pomoc Matką moją i świętych; trzecie — miej tą pewność, że ja na ciebie patrzę i wspieram cię; czwarte — nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo ja cię wspieram, byleś ty chciała walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie; piąte — wiedz, że przez mężną walkę oddajesz mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługi, pokusa daje sposobność do okazania mi wierności.
Jezu, ufam Tobie! Ufam Tobie bardziej niż sobie, to Ty pierwszy mi zaufałeś dając mi wolną wolę.
Stoję przed Tobą , dziękuję że tłumaczysz mi , to co po ludzku jest tak trudne ale w Tobie staje się zrozumiałe. W tym dzisiejszym naszym spotkaniu dajesz mi wszystko to czego świat dać mi nie może, Bóg- Młość Miłosierna. Stoję tu dziś w Twojej świętej obecności. Panie wierzę Tobie!
Wierzę że Ty pragniesz abym wzrastał, abym zwyciężał w Tobie, aby głębia relacji z Tobą była coraz większa. Oddaję Ci teraz moje pragnienie wzrastania w modlitwie i świętości. Pragnę żyć i wzrastać w Twojej blizkości, prowadź mnie tak abym unikał pułapek zła. Dziękuję Panie za to że walcysz o mnie, naucz odkrywać moje obdarowanie darami Ducha świętego i srpaw abym zawsze czuwał i umiał używać tych darów. Dziękuję za Twoje wskazówki za to na co zwracasz mi uwagę.
Dziękuję że zobaczyłem błędy jakie popełniam i moje porażki, ufam, że to wszystko jest dla większego mojego rozwoju i czujności. Spraw abym zawsze moje serce było gotowe, abym zawsze był czuwał , jak panny roztropne z zapaloną lampą, czekające na Oblubieńca.

Z uwielbieniem pochylam skroń
mój Bóg ma długie ręce
tyle w nich mocy i sensu

wracam do Niego
zdyszana
głodna miłości
jak marnotrawny syn

mój Bóg ma wielkie serce
i tak mi dobrze
nie trzeba nic więcej

Boże Miłosierdzia!
Boże Jezusa Chrystusa- Jego nauczania i dzieła.- Uwielbiam Cię!
Boże przypowieści miłosierdzia- Uwielbiam Cię!
Boże przykazania miłości nieprzyjaciół!- Uwielbiam Cię!
Boże ubogich , chorych i pokrzywdzonych – Uwielbiam Cię!
Boże głodnych i spragnionych- Uwielbiam Cię!
Boże opłakujących swoich zmarłych – Uwielbiam Cię!
Boże posyłający z orędziem wiary – Uwielbiam Cię!
Boże którego obrazem jesteśmy – Uwielbiam Cię!
Boże który nas przemieniasz – Uwielbiam Cię!
Boże który przenikasz – Uwielbiam Cię!
Boże który karmisz, który jesteś chlebem – Uwielbiam Cię!
Boże który nas chcesz – Uwielbiam Cię!
Boże Miłości Miłosiernej – Uwielbiam Cię!

Pieśń: – 156 JAM NIE GODZIEN PANIE
NOWENNA
Błogosławieństwo na zakończenie