Akt zawierzenia wspólnoty Maryji.

 

Maryjo Matko Boga i Matko nasza, Królowo, Pokorna Służebnico Pana, Ty jesteś blaskiem, który nie przyćmiewa światłości Chrystusa, bo istniejesz w Nim i przez Niego, cała swoją istotą mówisz Fiat. Ty jesteś Niepokalana, w Tobie jaśnieje pełnia łaski. Oto dziś dzieci Twoje gromadzą się wokół Ciebie, aby zawierzyć Ci swoją wspólnotę. Jej kapłana, lidera, animatorów i wszystkich jej członków. Zawierzamy Tobie nasze rodziny, uczucia, myśli, czyny, relacje i wszystkie dzieła podejmowane przez naszą wspólnotę. Z głębi serca chcemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, jaka nas czeka, prosząc byś towarzyszyła nam w drodze, prosząc o Twoje wstawiennictwo i uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę. Jako Matkę Słowa Wcielonego i Oblubienicę Ducha Świętego błagamy: wyproś nam u Boga nowe narodzenie z Ducha Świętego, abyśmy wszyscy ujrzeli Królestwo Boże i weszli do niego.

Jako posłuszna prowadzeniu Ducha Świętego, który zstąpił na Ciebie, wychowuj nas do otwierania się na Jego natchnienia, ucz nas je rozeznawać i iść za nimi z wiarą. Zachowaj nas od przemawiania po ziemsku, ale ucz nas przyjmować mądrość z nieba, jak Ty przyjęłaś Słowo Ojca i nosiłaś Go w swoim łonie. Zachowaj nas od pozorów mądrości, a wypraszaj dla nas dojrzała wiarę w Tego, który został wywyższony na krzyżu, by nas wszystkich do siebie przyciągnąć, zjednoczyć ze sobą i dać życie wieczne. Ty, której Potomek zmiażdżył głowę węża wypraszaj nam ochronę wobec wszelkich ataków złego, a nas, którzy poznaliśmy prawdę wychowuj do pełnienia dobrych uczynków, do nieobłudnej wiary i czystego sumienia, abyśmy ufnie zbliżali się do Światła, by okazało się, że nasze uczynki są dokonane w Bogu. Matko pragniemy zabrać Cie do siebie jak apostoł Jan, aby uczyć się od Ciebie jak naśladować Twojego Syna. Tobie Jutrzenko Zbawienia powierzamy naszą drogę w nowym roku, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, Światłość Świata i Jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym. Prowadź nas, za nami proś i w każdej chwili naszego życia i posługiwania z nami bądź. Matko Serca Jezusowego jesteśmy cali Twoi, a przez Ciebie cali Boga Trójjedynego, oddani dla Jego chwały. AMEN

Rzeszów, dnia 15.02.2017 r.