Krew Nowego Przymierza

różaróżaróża

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU MIŁOSIERDZIA 

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

różaróżaróża

LIPIEC

Gromadząc się przed Tobą, Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie, pragniemy uwielbić Twoją Najdroższą Krew przelaną.

W miesiącu lipcu czcimy, o Drogi Jezu, Twoją Przenajdroższą Krew i gromadzimy się w Imię Twoje przed Najświętszym Sakramentem. Pragniemy uwielbić Twoją Najdroższą Krew, przelaną za nas na Krzyżu Odkupienia.

Panie Jezu Chryste, uwalniając Izraelitów z niewoli egipskiej, ochroniłeś ich przed Aniołem śmierci przez Krew Baranka (por. Wj 12). Teraz Twoją Krew chroni nas nieustannie i pomaga podczas ataków kusiciela. Dlatego pełni wdzięczności dziękujemy Ci Jezu i uwielbiamy Cię za to, że możemy przyjmować Twoją Najdroższą Krew przede wszystkim podczas Eucharystii, jak również w sposób duchowy poprzez Słowo Boże oraz mistyczną obecność Tej Krwi w każdej ranie i w każdym cierpieniu odkupionej ludzkości.

Jezu – Twoja Najdroższa Krew przypomina nam, że kochasz wszystkich bez wyjątku. Zapłaciłeś życiem również za tych, od których chcemy uciec, których z jakiś powodów odtrącamy. Dlatego, Panie, błagamy o Twojego Ducha, niech oczyści nasze serca, naszą miłość i nasze spojrzenie na innych. Pozwól nam Twoimi oczami patrzeć na człowieka – Przyjdź, Duchu Święty.

Wszyscy: Przyjdź, Duchu Święty.

Przyjdź, Duchu Święty i pomóż nam widzieć i doceniać dobro nawet wtedy, gdy ludzkie słabości ograniczenia zaciemniają obraz. Prosimy o Twojego Ducha, abyśmy zobaczyli, co prowadzi do jedności, abyśmy potrafili „siedemdziesiąt siedem razy” PRZEBACZAĆ i w ten sposób mieli nadzieję znaleźć przebaczenie u Ciebie – Prosimy Cię, Duchu Święty.

Wszyscy: Prosimy, Cię Duchu Święty.

Jezu, poślij nam Swojego Ducha, byśmy mogli w jedności uwielbić Twoją Przenajdroższą Krew daną nam jako źródło Boskiej  miłości – Przyjdź Duchu Święty.

Wszyscy: Przyjdź, Duchu Święty..

Pieśnią przyzywajmy Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca na uwielbienie Pana i Jego Krwi.

Pieśń: Duchu Miłości…… nr 2

Panie Jezu Chryste, Ty oddałeś Swoje życie, na Krzyżu przelałeś Twoją Najdroższą Krew, aby zjednoczyć Niebo i ziemię. Tak bardzo pragnąłeś tej jedności, że w przeddzień swojej śmierci dałeś nam w Eucharystii Twoje Ciało i Twoją Krew mówiąc: „bierzcie i pijcie, oto Krew Moja. Oto kielich nowego przymierza, we Krwi i przez Krew Moją która zostanie przelana za was, by odpuścić wam grzechy i dać życie. To czyńcie na Moją pamiątkę”. Jezu ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją Najdroższą Krew.

Krew Nowego Przymierza, którą przyjmujemy w Eucharystii, leczy rany ciała, duszy i ducha. Pomóż nam Jezu zawsze godnie czcić  ten najświętszy i najdroższy skarb. Wzbudź  w nas ufność, że Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy. Z Tobą chcemy mówić „Ojcze nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania.  „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dzieci nadano mu imię Jezus” (Łk 2,21 ). Jezu, przez swoje obrzezanie stałeś się w pełni człowiekiem  Twojego ludu. Prosimy Cię, aby Ta święta Krew leczyła rany, które zostały zadane w łonach matek, przy urodzeniu i we wczesnym dzieciństwie.

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Panie, chwalimy Cię i wielbimy Ciebie ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, ponieważ przyjąłeś nasze ciało i krew, stałeś się naszym Bratem i Przyjacielem. Dobry Pasterzu, oddałeś życie za owce swoje, aby swoją Krwią obmyć i uświęcić tych wszystkich, którzy przyjmują Twoje słowo i uczestniczą w ofierze pojednania. Uczyń nas, Jezu, apostołami Twojej Najdroższej Krwi, a nasze życie niech będzie uwielbieniem Ojca. Zastanowię się w ciszy, jak traktuję sakramenty św.?  Czy świadomie przyjmuję w Eucharystii Ciało i Krew Chrystusa?

 cisza……

 Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki..

Pieśnią  wyraźmy wdzięczność i uwielbienie.

Pieśń: Uwielbiamy Cię, Jezu, Baranku nasz… Nr  96

Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrojcu. „Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił ,a Jego pot były jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.(Łk 22,44 ).  Panie, Jezu, uniżyłeś się tak bardzo, że zakosztowałeś ludzkiego strachu. Męczyłeś się w agonii, aby nas uwolnić od beznadziejności i depresji. Prosimy Cię, przez Krew przelaną na Górze Oliwnej o pociechę i pomoc dla wszystkich, którzy są psychicznie udręczeni, bo Ty, Jesteś pociechą płaczących.

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Jezu, naucz nas modlić się całym naszym jestestwem, bez patrzenia na czas, pozwól zatopić się w modlitwie do Ojca i poczuć bliskość, miłość Twoją Panie. Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy umieli się modlić dobrze. Udziel nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest Służebnicą Pańską i naszym wzorem. O Jezu udręczony, wołasz do nas: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni  jesteście, a ja was pokrzepię.” A jak wygląda moja modlitwa? Czy pamiętam o Bogu wtedy, gdy wszystko się układa, a może klękam i wołam tylko w chwilach ciężkich?

cisza…..

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Pieśń: Głębia przyzywa głębie… nr 151

Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania „Wówczas uwolnił  im  Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał ukrzyżowanie (Mt 27,28.) Panie  Jezu, Ty wiesz, co znaczy być niesprawiedliwie i niesłusznie osądzonym. Przecierpiałeś okrucieństwo fizycznego biczowania i byłeś na całym ciele poraniony, zlany Krwią. Zjednoczyłeś się Twoją Najdroższą  Krwią ze wszystkimi niesłusznie oskarżonymi, niesprawiedliwie osądzonymi, zranionymi niegodziwością innych ludzi.

 Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

 O Jezu Najsłodszy, przywiązano Cię do słupa i rozdarto Twoje Ciało biczami. Wystawiono Cię na pośmiewisko i wyszydzenie, zabrano szaty i godność. A ja czy nie stoję pośród żołnierzy, którzy Cię biczują? Czy widzę i reaguję, gdy krzywdzą  mojego brata?

 cisza..

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Pieśnią uwielbijmy umęczone Ciało Chrystusa.

 Pieśń: Chrystus, Pan Boży Syn… nr  39

 Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania.  „Ubrali Go w purpurę i uplótłszy  wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: <Witaj, Królu Żydowski>(Mk 15,17-18). Jezu, Krew korony cierniowej daje  odpowiedź na okrucieństwo i cynizm, jakim ranimy innych. Twoja pokora, szlachetność serca  podnosi nas i wskazuje drogę  do przebaczenia. Tą Koroną i swoją św. Krwią otocz wszystkich cierpiących przez pogardę i szyderstwo. Usuń Jezu, ciernie tych zranień, daruj szlachetność serca, która pozwala przebaczyć to, co  wydaje się niewybaczalne.

 Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Panie Jezu stałeś samotny i opuszczony pośród rozkrzyczanego tłumu, pośród wykrzywionych złością twarzy -stałeś w koronie cierniowej, cichy i pokorny. Nie narzekałeś, nie złorzeczyłeś nikomu. Zaufałeś Swojemu Ojcu. A ja, gdzie jestem? Czy obrażam Cię Jezu nieodpowiednim słownictwem, a może szydzę z mojego bliźniego?

 cisza….

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Pieśnią uwielbijmy pokorę Jezusa.

 Pieśń: Chrystusie…. nr 65

Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej „A On sam dźwigając Krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.”(J 19,17). Panie Jezu Chryste, Twoja Droga Krzyżowa jest naznaczona śladami Krwi. Ta  Krew  prowadzi do uzdrowienia wszystkich ran, które zadaje nam własna słabość. Leczy przygnębienie, przykrywa nasz bezwstyd i nieczystość.

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

W poniżeniu, upokorzony i udręczony szedłeś Jezu, dźwigając Krzyż swojego przeznaczenia a naszego Odkupienia. Twoja Najdroższa Krew skropiła Ten Krzyż i Tą Drogę. Pociechę dała Ci Weronika, ocierając twarz chustą, której podarowałeś Swój obraz namalowany Krwią. Na końcu Drogi, zamiast wytchnienia, zostają zerwane z Ciebie Jezu resztki szaty i niezliczone rany otwierają się na nowo. A ja? Czy jestem jak Weronika, czy może zadaję ból Chrystusowi zdzierając Jego szaty?

 cisza……

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Pieśnią oddajmy chwałę każdej kropli KRWI CHRYSTUSA

Pieśń: Panie  mój przychodzę dziś… nr 48

Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu. „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem<< Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił>>(Mt  27,46) Panie Jezu, Ty przebaczasz tym, którzy tak okrutnie przybijają Cię do Krzyża. Oddajesz swoje życie, krwawisz dla nas na Krzyżu, przeżywasz najgłębszą ciemność i opuszczenie, abyśmy mogli zdobyć światło wiary. Krew Twojego Krzyża daje nam światło i prawdziwy pokój serca.

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Przez Twoją, Jezu, Krew, którą przelałeś przy ukrzyżowaniu, odkupiłeś nasze grzechy, nasze przewiny. Pozwól nam wierzyć w Twoją miłość i Twoje niezmierzone Miłosierdzie, abyśmy przez Twoją  Przenajdroższą Krew coraz bardziej i bardziej prawdziwie należeli do  wspólnoty świętych. Pozwól nam, Panie Jezu, trwać przy Tobie razem z Maryją, pozwól nie bać się Krzyża. A ja, czy trwam z Maryją przy Krzyżu i jestem przy Jezusie? A może przybijam Go właśnie gwoźdźmi moich grzechów do Krzyża?

cisza……

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Pieśnią uwielbijmy Drogocenną Krew Jezusa przelaną w czasie przybijania Najświętszych Członków

Pieśń: Rozpięty na ramionach… nr  98

Pan Jezus przelał Krew przy otwarciu boku włócznią. „Lecz, gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła Krew i Woda”.(J 19,33-34) Panie Jezu, Twoja Najdroższa Krew i Woda wypływają z Twojego boku na znak ogromu Miłosierdzia, jakim nas obdarzasz. Przez włócznię żołnierza otwierasz Swoje Serce dla wszystkich, aby nas uzdrowić i uwolnić od grzechów, aby oczyścić i wybielić nasze dusze. Jezu, przez Ten miecz boleści Twojej i Przenajświętszą Krew z Twojego boku pozwól nam zrozumieć dar sakramentów świętych, które są prawdziwym źródłem  łaski, wolności i zdrowia .

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Jezu Drogi, wzniesiony zostałeś na Krzyżu by nasze rany uleczyć Twoimi ranami, jakich doznałeś na swoich członkach, tak, że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony i znieważony. Od stóp do głów nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte krwawą raną.  W takim stanie poniżenia i hańby, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś się modlić do Ojca za Swoich oprawców i nieprzyjaciół <Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią>. A ja, czy umiem modlić się za moich nieprzyjaciół? Czy moje serce jest zdolne przebaczyć zdradę, zniewagę czy pomówienie?

cisza….

 Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Pieśnią uwielbijmy Jezusa i przelaną na Krzyżu Najdroższą Krew.

Pieśń: Jezu, źródło nieginącej miłości Ojca…. nr 159

Ojcze Przedwieczny, niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi nasze grzechy, nawróci tych, co Cię opuścili, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące , uświęci nasze serca i zapali gorącą miłością miłosierną do Ciebie i bliźnich naszych. Dlatego w pełnej świadomości, o Miłosierny Zbawicielu, upadamy do Twoich stóp i dziękujemy Ci za tak wiele dowodów Łask, które nam niewdzięcznym okazujesz. Ty, Panie, przez Twoją Najdroższą Krew oczyściłeś nas i uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia. Pragniemy wynagradzać Ci, Jezu, wszelkie niewierności wobec Ciebie, uwielbiać Twoją Najdroższą Krew, którą pokropiłeś nas wszystkich w Swoim dziele zbawienia.

Wszyscy: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci  najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki.

Pieśnią dziękujmy za odkupienie na Krzyżu przez Jezusa i otwarcie bram Nieba Jego Zmartwychwstaniem

Pieśń: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś…. nr 87

Kończąc  dzisiaj ten święty czas adoracji Twojej Przenajdroższej Krwi przelanej za nas, adorując każdą kroplę, ofiarujemy Ci, Jezu, całych siebie, wszystko, co czynimy, by było na Chwałę Bożą. Trwając w roku Miłosierdzia i korzystając z tego, że z okazji Roku Miłosierdzia Papież ogłosił możliwość uzyskania odpustu dla każdego, kto odbędzie pielgrzymkę do dowolnego kościoła, w którym są otwarte Drzwi Święte(moment ten powinien być połączony z sakramentem pojednania, Eucharystią oraz refleksją nad miłosierdziem)- wzbudźmy sobie intencję, w jakiej pragniemy otrzymać odpust zupełny……akt żalu…….wyznanie wiary……..modlitwa w intencjach Papieża

Modlitwa kapłana i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem…..

Pieśń: Jezus daje nam zbawienie….. nr  68