Uwielbienie w życiu Maryi

różaróżaróża

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU MIŁOSIERDZIA

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

różaróżaróża

WRZESIEŃ

Wystawienie Najświętszego Sakramentu…

O zbawcza Hostio…

Panie Jezu Chryste, zgromadziliśmy się, jak co miesiąc, aby adorować i uwielbiać Ciebie, aby się zatrzymać i popatrzeć na swoje życie, aby Ci je zawierzyć, aby zaczerpnąć siły do dalszej drogi. Miesiąc wrzesień to miesiąc, w którym szczególnie czcimy narodzenie Twojej Matki – która w tradycji ludowej nazywana jest Matką Bożą Siewną i postrzegana jest jako patronka jesiennych siewów. Przywołujemy również w pamięci wielkie wydarzenia patriotyczno- historyczne, narodowe i wyzwoleńcze. Z wdzięcznością i miłością wspominamy tych ludzi, którzy – przez swoje bohaterstwo i patriotyzm- przyczynili się do zwycięstwa naszej Ojczyzny, do jej wolności i suwerenności. Oni nam pokazali, że hasło „ Bóg, Honor, Ojczyzna” ” to nie slogan, że jest ono możliwe do zrealizowania. Dziękujemy za tych, którzy stanęli w obronie Ojczyzny naszej, prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy dla Ojczyzny naszej oddali życie, daj im swój pokój Panie Jezu w Twoim Ojcowskim domu.

W dzisiejszej adoracji pragniemy wielbić Ciebie wraz z Maryją, pragniemy Cię błogosławić gdyż, przez życie Maryi Twojej Matki wskazujesz nam drogę, uczysz nas jak mamy żyć tu na ziemi, abyśmy tak jak Ona mogli wejść do chwały niebieskiej, gdzie Ty Panie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz. Prosimy Cię poślij nam swego Ducha, aby uzdolnił nas do adorowania i uwielbiania Ciebie, Boga żywego, chociaż ukrytego pod postacią chleba. Aby otworzył nasze serca i oczyścił je, abyśmy mogli w pełni i z radością wysławiać Twoją miłość i Twoją moc, którą okazałeś w życiu Maryi i ciągle okazujesz w naszym życiu. Przyjdź Duchu Święty …..

Wszyscy: Przyjdź Duchu Święty.

Przyjdź Duchu Święty, pomóż nam wielbić Jezusa, wychwalać Ojca… Przyjdź, przez Serce Maryi, która swoim życiem wychwalała i nadal uwielbia Trój Jedynego Boga, która żyła i nadal żyje dla Twojego Imienia, żyje nieustannie w Tobie. Przyjdź Duchu Święty, spocznij na nas….

Wszyscy: Przyjdź Duchu Święty.

 • Kolejne prośby do Ducha Świętego wypowiadają członkowie wspólnoty

 • …………………………………………….

 • Wszyscy: Przyjdź Duchu Święty.

 • (Osoba prowadząca kończy czas próśb): Pieśnią upraszajmy Dawcę Życia – Ducha Świętego. Prośmy o dar modlitwy sercem, o wielkie pragnienia naszych serc, o odwagę stawania w prawdzie i bez lęku z naszym życiem przed Bogiem….

Naszym śpiewem upraszajmy Ducha Świętego, aby modlił się w nas teraz, aby poprowadził tę modlitwę:

Pieśń: Spocznij na nas Duchu Pana…. Nr: 14

(Zwiastowanie)

Niech będzie uwielbiona chwila, Panie Jezu, kiedy w swej odwiecznej miłości stałeś się człowiekiem. Uwielbiamy miłość, którą nas od wieków umiłowałeś, uwielbiamy Cię w proroctwach zapowiadających Twe przyjście, to one rozpoczęły nowe, lepsze i piękniejsze czasy. Panie Jezu wielbimy Cię w życiu Maryi i Józefa. Chociaż Panie wszedłeś w ich życie w sposób po ludzku niezrozumiały, a działanie Ducha Świętego budziło w Nich wiele pytań i rodziło niepewność to jednak mówią Bogu „ tak „. Mówią – tak i zgadzają się na zadanie całkowicie przekraczające ich wyobrażenia. Wielbimy Cię Panie, że i w naszym życiu ciągle czynisz cuda i znaki swej miłości, które są często ukryte przed światem, a znane tylko Tobie i nam.

W ciszy spróbujmy przywołać w pamięci sytuacje, w których cierpieliśmy i buntowaliśmy się, nie mogąc zrozumieć woli Bożej w swoim życiu. …..

( chwila ciszy…)

Św. Józef i Maryja poddają się jednak niezrozumiałym planom Boga i doświadczają umocnienia. Przywołajmy w pamięci te sytuacje z swojego życia, kiedy Bóg dał nam łaskę pocieszenia i ukojenia w przeżywanym strapieniu czy lęku…. Z głębi serca podziękujmy Bogu za tych, którzy pomogli nam w trudnych chwilach, w trudnych sytuacjach naszego życia. ….

Spróbujmy wczuć się w sytuację Józefa w Jego przeżycia, kiedy spostrzega, że ta, którą wybrał na swoją żonę jest brzemienna, rozważa jak pomóc Maryi…. Zastanówmy się, jaka jest nasza pierwsza reakcja w sytuacjach, kiedy czuliśmy się skrzywdzeni lub przeżywaliśmy jakiś zawód? Czy nie osądzaliśmy? Czy nie działaliśmy pod wpływem emocji?…. Józef w swoim życiu szuka woli Bożej i jest jej posłuszny. Zastanówmy się czy i my w naszym życiu nade wszystko pragniemy wypełnienia planów Bożych? ….

Cisza….

Pieśń. Podaj mi swoją dłoń…. Nr.24

(Nawiedzenie).

Jezu wielbimy Ciebie w Maryi, Twojej i naszej Matce, która chociaż była brzemienna udała się w góry, aby odwiedzić swoją krewną Elżbietę, idzie by bezinteresownie pomóc. To miłość Ją natchnęła, aby wyruszyć w daleką i uciążliwą drogę i być do pomocy Elżbiecie, która w swej starości oczekiwała dziecka. Jezu wielbimy Ciebie w spotkaniu Maryi i Elżbiety. Twoja Matka przynosiła do domu Elżbiety i Zachariasza Ciebie Panie Jezu i cały dom wypełnił się Duchem Świętym. Zapanowała w nim radość, pokój i modlitwa….

Zastanówmy się, co my ze sobą przynosimy, gdy odwiedzamy swoich bliskich, jaką wprowadzamy atmosferę …. Chwila ciszy….. Zastanówmy się czy w nas jest tęsknota za Bogiem? Czy nasze codzienne sprawy nie osłabiają naszych duchowych pragnień i naszej tęsknoty za Bogiem?…. Poprośmy Ducha Świętego, aby wypełnił nas miłością i radością jak Maryję i Elżbietę… Panie Jezu, Elżbieta nazywa Twoją Matkę błogosławioną, ponieważ uwierzyła Bogu i Jego obietnicy…. Zastanówmy się czy jesteśmy wewnętrznie przekonani, że ilekroć zawierzamy się Bogu jak Maryja, tylekroć będziemy doświadczali Jego błogosławieństwa…..

Chwila ciszy….

Pieśń : Gdy klęczę przed Tobą… Nr.16

(Narodzenie)

Kłaniamy się Tobie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, jako naszemu Panu i Królowi. Wielbimy Ciebie Boże nasz w Twoim narodzeniu, w wydarzeniu, które się już nigdy w historii świata nie powtórzy. Uwielbiamy Cię Synu Królewski, Stworzycielu świata w Twoim uniżeniu, bo rodzisz się nie tylko w warunkach nie królewskich, ale nawet w warunkach nie normalnych. Przychodzisz na świat w skrajnej nędzy, przychodzisz na świat a świat nie świętuje, a nawet Cię nie zauważa. Wielbimy Cię Panie Jezu Chryste w Twoich narodzinach, wielbimy Cię w Twojej Matce Maryi i św. Józefie, którzy wędrują do Betlejem. Maryja jest w stanie błogosławionym. Od porodu dzieli Ją już tylko kilka dni. W trudnych warunkach musi przejść ok. 150 km. Wielbimy Cię w Jej zmęczeniu, ale także Jej spokoju i ufności. Uwielbiamy Cię w Józefie, który próbuje znaleźć miejsce dla Ciebie i dla Twojej Matki.

W ciszy przywołajmy w pamięci podobne sytuacje z naszego życia, uświadommy sobie, że kiedy przeżywaliśmy podobne momenty, wtedy powtarzała się w naszym życiu tajemnica Bożego narodzenia…… Zwróćmy uwagę, że Bóg posługuje się ubogimi środkami, aby osiągnąć swój cel. Zapytajmy sami siebie o swoje zabieganie w życiu, czy do swojego życia potrzebujemy wiele rzeczy wokół siebie….

Cisza….

Pieśń: Jesteś Królem… Nr.40

(Ofiarowanie).

Jezu wielbimy Cię wraz z Maryją, która ofiarowała Cię w Świątyni, Wielbimy Cię Panie w Symeonie i Annie w ich radości ze spotkania z Tobą. Wielbimy Cię Panie w Twojej Matce, która ma świadomość, że poświęca Bogu swe pierwsze i jedyne dziecko. Potrafi poświęcić Bogu najdroższą dla Niej osobę, wielbimy Cię Jezu w radości i smutku Twojej Matki, który w tedy przeżyła, w chwili, kiedy usłyszała, że Jej Syn będzie znakiem sprzeciwu.

W ciszy zastanówmy się czy my potrafimy kochać swoich najbliższych bez zniewolenia ich sobą, bez zatrzymywania ich przy sobie. Zastanówmy się czy nie manipulujemy miłością drugiego człowieka? Czy jesteśmy wolni od nieuporządkowanych przywiązań do osób i rzeczy?….

Zobaczmy też Symeona i Annę, którzy aż do sędziwego wieku z cierpliwością oczekują na spełnienie się obietnicy. Po wielu latach ich wierność zostaje wynagrodzona…… Zastanówmy się, co my możemy powiedzieć o swojej ufności do Boga? Czy wierzymy, że On nigdy nie spóźnia się ze spełnieniem swoich obietnic? Czy nie wymuszamy na Bogu spełnienia swoich próśb? Czy nie wątpimy w Jego wierność?……

Cisza….

Pieśń. Ofiaruję Tobie Panie mój, całe życie me….Nr. 73

(Odnalezienie Jezusa w świątyni).

Jezu, wielbimy Cię i łączymy się całymi naszymi sercami z Tobą, Maryją i Józefem przebywającymi w Jerozolimie podczas święta. Jezu wielbimy Twoją miłość do Ojca. Kiedy znalazłeś się w świątyni chciałeś zostać w DOMU, ponieważ bardzo kochasz Ojca, a żyjąc tu na ziemi chciałeś być blisko Niego. Uwielbiamy Twoją niezwykłą mądrość, którą nauczałeś w świątyni. Wolą Boga Ojca było, abyś wtedy pozostał w świątyni. I chociaż Twoja Matka nie wiedząc gdzie jesteś przeżywała wielki ból, Ty Panie pełniłeś wolę Twojego Ojca. Wielbimy Cię, że Jej smutek przemieniłeś w radość, bo powiedziałeś Jej, że wolą Twojego Ojca jest abyś był w świątyni, a Ona te słowa zachowała w sercu i rozważała je.

Zastanówmy się nad obecnością Jezusa w naszym życiu, w życiu naszych rodzin i naszej wspólnoty…. Jak wygląda nasza modlitwa, czy i jak często rozmawiamy z Jezusem?…. Zastanówmy się czy rozmawiamy o Jezusie w rodzinie z moimi bliskimi czy znajomymi?

Zastanówmy się jak zachowujemy się, gdy my gubimy Jezusa w swoim życiu? Czy teraz jesteśmy blisko Niego, czy daleko? Czy jest w nas tęsknota za Jezusem.?…… Chociaż Maryja i Józef odnaleźli Jezusa, nie wszystko było dla nich jasne i zrozumiałe…… Zastanówmy się czy umiemy jak Maryja chować w sercu wszystkie wydarzenia codzienności i czekać na światło i łaskę zrozumienia Bożych planów wobec nas…?

Cisza….

Pieśń: Miłość którą jest Bóg w nas…Nr. 73

(Cud w Kanie).

Uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste w pierwszym cudzie, który uczyniłeś za pośrednictwem Maryi. Dzięki wstawiennictwu Twojej Matki nowożeńcy mogli bez zmartwienia i smutku przeżywać swoje wesele. Ona zna Ciebie Panie Jezu najlepiej ze wszystkich ludzi, zna Cię od poczęcia, dlatego z wiarą mówi: „ zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie „ z wiarą prosi Ciebie o pomoc. …

Odnieśmy tę sytuację do swojego życia….. Zastanówmy się czy przychodzimy do Jezusa z potrzebami innych, tych, których są nam w jakiś sposób powierzeni, których spotkaliśmy na swojej drodze, którzy proszą nas o pomoc. ….? Zastanówmy się też, czy w naszym życiu, w sytuacjach dla nas trudnych zwracamy się o pomoc do Maryi…?

Na wyraźny znak zawierzenia Maryi, Panie Jezu polecasz sługom napełnić stągwie wodą. Maryja wypowiada słowa „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Zastanówmy się, jakie uczucia wywołują w nas te słowa….? Czy rzeczywiście stać nas na spełnienie wszystkiego, czego zapragnąłby ode nas Jezus…? Jakich żądań balibyśmy się najbardziej….? Wypowiedzmy je szczerze przed Jezusem.

Cisza…

Pieśń: Maryjo śliczna Pani…Nr. 20.

(Droga krzyżowa i śmierć Pana Jezusa.)

Jezu uwielbiamy Cię i wysławiamy Cię razem z Maryją, Twoją i naszą Matką, która była z Tobą na drodze krzyżowej. Ona również stała pod krzyżem i tam oddałeś Ją nam, aby była nasza Matką, a my Jej dziećmi. Ona wszystko z Tobą przeżywała, kochała i przebaczała. Wiele lat wcześniej Maryja usłyszała zapowiedź Symeona” Twoje serce miecz przeniknie…” słowa te dosłownie się wypełniają na Golgocie, żołnierz przebija Twoje Serce Panie Jezu, z którego wypłynęła krew i woda, w tym momencie miecz boleści przebił serce Twojej Matki.

Wpatrzmy się z miłością w Maryję, a z Nią wpatrzmy się w Jezusa…. Poprośmy Jezusa, aby objawił nam swoje pragnienie, abyśmy mogli się Nim nasycać i żyć według Jego pragnienia….. W chwili ciszy oddajmy Mu swoje złe przyzwyczajenia, z powodu, których cierpi i kona……

Uświadommy sobie, że to wszystko Jezus uczynił dla każdego i każdej z nas….. Podejdźmy do Maryi, która tuli martwego Jezusa….. Poprośmy Ją by przytuliła nas razem z Nim… Wyznajmy: „Matko naucz nas wierności i miłości do Jezusa aż po śmierć. …..

Cisza…

Pieśń: Zmartwychwstały Pan….Nr. 104

(Zesłanie Ducha Świętego)

Uwielbiamy Cię Jezu wraz Maryją i apostołami w wieczerniku. Maryja i uczniowie trwali razem na wspólnej modlitwie. Panie, Jezu Chryste, Ty sam powiedziałeś, że: „ Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w Imię moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20)…….. Modlitwa wspólnotowa od samego początku charakteryzuje Kościół… Zastanówmy się jak traktujemy modlitwę wspólnotową w swoim życiu, czy regularnie i aktywnie bierzemy w niej udział?…. Zastanówmy się czy kiedy mamy takie możliwości prowadzimy modlitwę we wspólnocie, w rodzinie…?

Gdy Duch spoczął na apostołów – zaczęli mówić językami. Każdy rozumiał to „gaworzenie” po swojemu, we własnym języku. Takie jest działanie Ducha Świętego. Przemawia On do każdego serca indywidualnie, do każdego mówi na swój sposób. Duch Święty przychodzi do wspólnoty, a jednocześnie z każdym podejmuje indywidualną współpracę. Działanie Ducha Świętego, w apostołach, tych prostych ludziach z Galilei, przekracza poznawcze możliwości umysłu. Jego działanie jest Boże, a więc wszechmocne.

Przypomnijmy sobie konkretne cuda i znaki, które Duch Boży zdziałał w naszym życiu… Wspomnijmy to NIEMOŻLIWE, które dzięki niemu stało się MOŻLIWE. Podziękujmy z serca Bogu za te dary….

Cisza….

Pieśń : Dzięki Jezu….Nr. 60

(Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Jezu, uwielbiamy Cię Jezu wraz z Maryją, w momencie przejścia Maryi z tego świata na drugi, kiedy została wzięta do nieba i tam została otoczona chwałą. Maryja jest symbolem Kościoła i każdego człowieka. Jej ciało, które już na ziemi uległo niebieskiemu przemienieniu zapowiada tę samą przemianę także dla nas. …. Uświadommy sobie, że nasze ciało kiedyś zostanie zbawione przez Boga, będzie przemienione i będzie przeniknięte Bożą chwałą. …. Zapytajmy siebie czy uświadamiamy sobie wciąż na nowo fakt, że nasze ciała są Świątynią Ducha Świętego, czy nasze zachowanie wobec siebie samego jest zawsze czyste i godne dziecka Bożego…?

Skoro nasze ciało jest powołane do tego by być wziętym do nieba, to powinniśmy je dobrze traktować, już teraz jest świątynią Ducha Świętego jak ciało Maryi. Więc zastanówmy się czy zawsze pamiętamy o godności swojego ciała, uświęconego przez sakrament Chrztu, Bierzmowanie i Eucharystię. Czy odnosimy się do swojego ciała z szacunkiem, czy troszczymy się o zdrowie i higienę swojego ciała, czy, uświadamiamy sobie fakt, że nasze ciało podobnie jak ciało Maryi będzie przebóstwione w ciało chwalebne…..

Cisza…

Pieśń: nie bójcie się życ dla miłości… Nr. 101

(Ukoronowanie NMP).

Uwielbiamy i błogosławimy Ciebie, Panie Jezu Chryste w momencie, kiedy Maryja została ukoronowana w niebie, jako nasza Królowa i stała się Królową nieba i ziemi. Św. Jan, umiłowany Twój uczeń, pozostawił nam opis tego, czego doświadczył, w Objawieniu.” Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.

Maryja jest obleczona w słońce, czyli jest otoczona chwałą Bożą – mimo tego, że ma godność królewską będąc w chwale Bożej cały czas pozostaje naszą Matką. Słowa, które usłyszała pod krzyżem „ oto Matka twoja” ciągle są aktualne. Tak, więc Maryja najpierw była naszą Matką, a potem stała się Królową. …

Pod stopami Maryi znajduje się księżyc, czyli wszystko, co jest na ziemi i co jest wokół ziemi jest powierzone Maryi…. Teraz własnymi słowami powierzmy Maryi, swoją rodzinę, bliskich i całe swoje życie……… chwila ciszy…

Maryja ma na głowie wieniec, co oznacza zwycięstwo. Maryja prowadzi nas do zwycięstwa a ci, co powierzyli się Maryi uczestniczą w Jej zwycięstwie. Zobaczę, kim jest Maryja dla mnie, porozmawiam z Nią o tym, kim Ona jest dla mnie… Zastanowię się, co dla mnie znaczy uczestniczyć w zwycięstwie Maryi…….. chwila ciszy….

Pieśń: O Pani ufność nasza… Nr. 23

Gdy patrzymy na Twoje życie Maryjo to widzimy, że aby być blisko Jezusa, Pana naszego życia – trzeba się Tobie osobiście zawierzyć. Dlatego dzisiaj każdy z nas wypowiada te słowa:” Do Ciebie Maryjo chcę należeć „ przygotuj nas Maryjo na to abyśmy umieli zawsze i wszystko oddawać Jezusowi Twojemu Synowi i prosimy Cię – Ty sama złóż nasze życie w dłonie Twojego Syna Jezusa ,powierz Bogu całych nas , wszystko co posiadamy i kim jesteśmy ,nasze troski i oczekiwania , nasze rodziny , nasze środowiska w których żyjemy , naszą wspólnotę i naszych kapłanów , naszą Ojczyznę i nasz rząd.

W modlitwie litanijnej zwróćmy się do Maryi- Matki naszej, aby sama ofiarowała nasze życie Jezusowi.

 • Maryjo Matko nasza pomóż nam zobaczyć i uznać naszą małość, Ty sama uczyń w sercach i duszach naszych miejsce łasce Bożej, aby Bóg mógł i w naszym życiu czynić wielkie rzeczy i uzdolnij nas do współpracy z tą łaską. Niech i nasze serca wypełni prawdziwa radość i pragnienie uwielbiania Boga, uczyń nasze serca pokorne, aby MIŁOŚĆ mogła spocząć na nas. *

 • Wszyscy: Do Ciebie Maryjo chcemy należeć.

(Kolejną prośbę serca wypowiadają inni członkowie wspólnoty … np.)

 • Maryjo powierzam Ci moje pragnienia, Ty je oczyść i zanieś do Jezusa.

 • Wszyscy: Do Ciebie Maryjo chcemy należeć.

 • ……………………………

 • Wszyscy: Do Ciebie Maryjo chcemy należeć.

 • (Osoba prowadząca kończy czas próśb wypowiadanych przez wspólnotę) -Dzisiaj w Twojej obecności i razem z Tobą Maryjo – Matko nasza uwielbiamy Boga i dziękujemy Bogu za naszą wolną Ojczyznę, za nasz rząd, za Kościół Święty, za wszelkie dobro w naszym życiu, za nasze zdolności, obdarowania i uznajemy, że wszystko, co mamy i posiadamy pochodzi od Miłosiernego naszego Ojca, który jest w niebie. Niech Wszechmogący Bóg ochroni nas przed atakami złych duchów, niech „ zbawi nas ode złego”, tak jak o to prosimy w modlitwie Ojcze Nasz.

 • Wszyscy: Ojcze Nasz…

Pieśnią wyraźmy naszą wdzięczność, chwałę, cześć i uwielbienie naszego Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Pieśń: Ojcze chwała Tobie me życie składam Tobie… Lub: Niech będzie chwała cześć i uwielbienie… nr: 47.

Panie Jezu, prosimy Cię, abyś pobłogosławił nas i nasze rodziny, naszą wspólnotę, nasze parafie, naszą Ojczyznę i cały świat. Za wstawiennictwem Maryi wyzwól nas od wszelkiego zła i wszelkich pokus. Napełnij nasze serca mocą Ducha Świętego, który spoczywał na Tobie i w którym Maryja służyła Tobie do końca, Tobie, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Z okazji Roku Miłosierdzia papież ogłosił możliwość uzyskania odpustu dla każdego, kto odbędzie pielgrzymkę do dowolnego kościoła, w którym są otwarte Drzwi Święte. Moment ten powinien zostać połączony z sakramentem pojednania, Eucharystią oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczną jest rzeczą, aby tym celebracjom towarzyszyło również wyznanie wiary, modlitwa za Papieża oraz w intencjach, które nosi on „w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.

I my korzystając z tej możliwości, wzbudźmy sobie intencję, w której pragniemy uzyskać odpust… wyznajmy wiarę: Wierzę w Ciebie Boże żywy… Odmówmy modlitwę w intencjach papieża: Pod Twoją obronę….

Błogosławieństwo kapłana….

O zbawcza Hostio …..

Pieśń na zakończenie: Miriam… Nr. 20