Kim że jest człowiek, że o nim pamiętasz?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ducha-świętego-mały.jpg

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ducha-świętego-mały.jpg

LIPIEC 2018

OSOBA 1 – MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO (ANIMOWANA)

Pieśń 128 Duchu Święty tchnienie Ojca

KAPŁAN

Dzisiejszą adorację chcemy uczynić modlitwą dziękczynno – pochwalną. Jako tekst przewodni posłuży nam Psalm 8 – psalm Dawida. Król Dawid będąc człowiekiem sprawującym największy urząd w kraju, będąc człowiekiem popełniającym błędy i grzechy w całym swoim życiu szukał Boga, modlił się do Niego i dziękował mu. Niech na czas dzisiejszej adoracji stanie się naszym wzorem modlitwy. W trudnym momencie swojego życia, opuszczony przez najbliższych, szuka pocieszenia i zrozumienia wszystkiego w Stwórcy.

Swoją modlitwę rozpoczyna od bezpośredniego zwrócenia się do Boga:

2 O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
3Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.


OSOBA 2

Wzorem Króla Dawida my również chcemy oddać chwałę i cześć Naszemu Bogu, zapraszam was wszystkich do modlitwy dziękczynienia:

Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi, Tyś pojednał ludzi ze sobą przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezus – dziękujemy Ci Boże Ojcze.

Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi, Tyś na nowo otworzył człowiekowi bramy raj dając mu sakramenty święte – dziękujemy Ci Boże Ojcze.

Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi, Tyś dawcą wszelkiego życia, dziękujemy za każde nowe życie, za każde dziecko poczęte a jeszcze nie narodzono – dziękujemy Ci Boże Ojcze.

Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi, Tyś stworzył świat cały ziemie i niebo, powietrze i wodę – dziękujemy Ci Boże Ojcze.

Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi, Tyś jest dawcą naszego życia – dziękujemy Ci Boże Ojcze.

Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi, Tyś dawcą naszej wiary, nadziei i zdolności do miłości – – dziękujemy Ci Boże Ojcze.

W głębokiej ciszy serca zanieśmy przed tron boży nasze dziękczynienie …..
W pieśni zanieśmy nasze dziękczynienie:

Pieśń 62 – Świętemu Bogu oddaj cześć

OSOBA 3

Dalej Dawid modli się następcami słowami:

4 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
5 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Twoje stworzenie Boże jest wyjątkowe, pory roku, deszcz, słońce, dzień i noc, nasiona i kwiaty, zwierzęta zależne od siebie i nad tym wszystkim człowiek. Mniejszy od bizona, wolniejszy od tygrysa, słabszy od krokodyla, a jednak posiadający duszę nieśmiertelną. Kimże jest człowiek wobec siły i wielkości natury, kimże ja jestem wobec całego świata czy wszechświata, czymże jest moje życie wobec życia innych, czymże są moje problemy wobec problemów ludzi głodujących w Afryce czy umierających na wojnie. Kimże jest człowiek wobec aniołów, że o nim pamiętasz. Czym jest moja modlitwa wobec modlitwy chórów niebieskich, czymże jest ta dzisiejsza adoracja wobec wieczystej adoracji świętych przed Twoim tronem. A jednak jesteś tu obecny przy nas w postaci Najświętszego Sakramentu. Ta tajemnica pozostanie dla nas zakryta jednak wspaniała. Czymże to wszystko jest, cały ten trud wobec wieczności.

Pochyleni nad tą tajemnica odmówmy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia.

OSOBA 4

Dawid modli się dalej tymi słowami:

6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
7 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
8 owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,
9 ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.


Tajemnica wielkości człowieka pozostanie dla nas niezrozumiała. Człowiek otrzymał wielką godności i chwałę od Boga a jednocześnie już niewielki problem czy trudność sprawia, że nasze życia staje się smutne, że nie widzimy sensu naszego trudu czy wysiłków. Jak często poświęcamy wiele energii, czasu, pieniędzy, serca dla kogoś lub czegoś a nie tylko nie otrzymujemy nic w zamian, ale słyszymy tylko pretensje i niezadowolenie. Pochyleni nad tajemnica wielkiej godności człowieka spróbujmy uwielbić naszego Boga:

Pieśń 39 Chrystus Pan, Boży Syn

OSOBA 5 MODLITWA UWIELBIENIA (ANIMOWANA) – Pana Jezusa albo Boga Ojca

10 O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Pieśń 52 Święte Imię Jezus lub 57 Uwielbiam Imię Twoje Panie