Adoracje na ROK: Jesteśmy napełnieni DUCHEM ŚWIĘTYM