Obyś skutecznie nam błogosławił …

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU IDŹCIE I GŁOŚCIE

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

LUTY

Maryjo Matko nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Stajemy dziś z sercem pełnym pragnienia pokoju i miłości, takiej, która uzdrawia i uzdalnia do jeszcze większych dzieł zgodnych z wolą naszego Ojca. Powtarzając za św. Augustynem „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu” pomóż nam każdego dnia podążać drogą prawd wiary. Wypraszaj łaski dla nas samych i naszych najbliższych oraz ludzi napotkanych na codziennych ścieżkach. Prosimy Cię Maryjo bądź dziś z nami w czasie wspólnotowej adoracji. Módl się w naszych intencjach, które będziemy wymieniać i otaczaj nas płaszczem swojej opieki. Szczególnie tych z naszej Wspólnoty, którzy obecnie przeżywają ciężki czas i nie mogą wpatrywać się w Najświętszy Sakrament.

PIEŚŃ nr 18 Miriam

  1. Módl się z nami o pokój serca, pokój w rodzinach, środowisku pracy, w naszej Ojczyźnie. Polecamy Ci wszystkie kraje ogarnięte wojną, prześladowanych chrześcijan, misjonarzy i misjonarki posługujących na chwałę bożą. Prosimy za Twoim wstawiennictwem o nieustanne pragnienie bliskości Boga, o wewnętrzne przekonanie, że tylko Jego bezmiar łask może ulżyć nam w codzienności, dać prawdziwy spokój serca i łagodność ducha. Módl się z nami o mądrość dla rządzących, aby nie zapominali o zaproszeniu Twego syna do decyzji i planów. Chcemy żyć w bliskim kontakcie z Jezusem, aby biło od nas Jego światło, niosąc błogosławieństwo dla innych.” Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: Pokój w tobie!” (Ps 122,6).

PIEŚŃ nr 23 O Pani ufność nasza

  1. Błogosławione trudności. Każdego dnia zmagamy się z dylematami i problemami. Święty Franciszek Salezy mówił „To serce, które ma wytrwałą i zakorzenioną wiarę, nie przeraża się trudnościami, ponieważ doskonale wie, że Bóg kocha i nie porzuca tych, którzy mu zaufali”. Wystarczy unieść głowę w górę i zobaczymy gorejące serce Jezusa miłosiernego. Jezu Ufam Tobie, nie powinno schodzić z naszych ust. Pomóż nam Matko Przenajświętsza w każdej sytuacji uwielbiać Boga. Tak mówi Pismo Święte: ”Zawsze się radujcie! Módlcie się nieustannie! W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wolą Bożą względem was w Chrystusie Jezusie”. 1 Tes 5, 16-19. Bogu najłatwiej pomaga się tym, którzy wierzą, że to może uczynić. Nasza droga jest wąska, ale jeśli wytrwamy, na jej końcu czeka nas życie wieczne.

PIEŚŃ nr 16 Gdy klęczę przed Tobą lub Powierz się Matce

  1. Zaufanie. Tego tak bardzo brakuje nam w codzienności. Otrzymujemy obfite łaski każdego dnia od Stwórcy, a mimo to wciąż wątpimy i dajemy się zwieść pokusom i lękom. Maryjo pomóż, abyśmy każdego poranka budzili się mówiąc „Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim”. Zaufanie jest łaską, prosimy o nie dziś za Twoim wstawiennictwem. Modlimy się słowami Jabesa „A wzywał Jabes Boga Izraelowego, mówiąc: „Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło!” I sprawił Bóg to, o co on prosił.” Miejmy odwagę uwierzyć, że Bóg jest Panem i może wszystko. Wystarczy skupić na Nim całą swoja energię, a On zajmie wszystkim, co nas trapi.

PIEŚŃ nr 20 Maryjo, śliczna Pani

  1. Serce. „Z obfitości serca mówią nasze usta”. Tak bardzo pragniemy oczyszczenia naszych serc. Tam wciąż jest jeszcze wiele żalu, tęsknoty, braku wyrozumiałości, chaosu. Otaczamy je twardą skorupą, zakopujemy głęboko trudne uczucia, nie chcemy dać im wypłynąć. Zawładnął nami marazm. Tak jest łatwiej, oszukiwać siebie samych i tworzyć ułudę normalności. Zbaczamy z prawdziwej drogi ku wolności i uzdrowieniu. A Bóg czeka. Chce nas przemienić. Dotrzeć do serc i je oczyścić. Za darmo, bezinteresownie, z wielkiej miłości rodzicielskiej. Zabierz Panie dziś nasze serca i daj nam nowe, Twoje, pełne pokoju, harmonii i łagodności ducha. Wlej w nasze wnętrze Twojego Ducha, ukaż nam prawdę o sobie samych, a ona nas uzdrowi i oczyści. I odtąd nie będzie już w nas lęku i obojętności.

PIEŚŃ Już się nie lękaj

  1. Boży zamysł dla nas. Maryjo, Ty jesteś dla nas uosobieniem wszelkich cnót. Ty bez wahania zgodziłaś się na boży plan w Twoim życiu. Zaufałaś bezgranicznie. „Oto ja Służebnica Pana, niech mi się stanie według słowa Twego”. Pomóż nam szukać woli Stwórcy, w każdym momencie i na każdym etapie naszego ziemskiego życia. Dopomóż, aby nie zwiodły nas zakusy duchów złych. Niech każda decyzja będzie poprzedzona modlitwą do Ducha Świętego. Miejmy odwagę rozeznawać własne ścieżki oraz zauważać boskie drogowskazy. Miejmy siłę, aby pójść niedogodną ścieżką, pomimo, że tego nie chcemy, ale Ty nas tam posyłasz. Pełni ufności i wiary, że Bóg nasz jest we wszystkim, co się przytrafia i nigdy nas nie opuści.

Służba. Maryjo pomóż nam uleczyć się z egoizmu, braku czasu i gonitwy. Szukania tylko własnej wygody. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Nie narodziliśmy się tylko po to, aby żyć dla/samego siebie. Panie prosimy Cię, otwórz nasze serca na drugiego człowieka. Spraw, abyśmy zauważali potrzebujących wokół. Niech Duch Święty napełnia nas Twoimi natchnieniami. Jest tyle cierpienia wokół, tylu opuszczonych i samotnych. Daj nam Panię światło Twojej miłości, abyśmy umieli nieść dobrą nowinę w pracy, rodzinnie. Może jest ktoś blisko nas, kto potrzebuje pomocy, a my zamknięci i zobojętniali, nie widzimy tej osoby. Święty Paweł mówi: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe”. Chcemy od teraz nieść innym nadzieje. Być ożywczym płomieniem dla tych, co już gasną. Niech nasze serca jaśnieją jak słońce, wlewając nowe życie w strapione i zmęczone dusze.

PIEŚŃ nr 21 Pokorna Służebnico Pana

  1. Radość. Chcemy Panie radości. Daj nam Ducha radości. Niech zabrzmi z nami Chór Aniołów z pieśnią płynącą z naszych serc. Chwała Ci Panie. Ty jesteś Bogiem żywym. „Niech zaś radują się wszyscy, co Tobie ufają, niech nie ustaje ich radość. Strzeż wszystkich, co kochają Twe imię, Aby zawsze mogli Cię sławić” Ps 5, 12. Chcemy dziś wziąć sobie, do serca te słowa Pisma. 1 Tes 5:16 ” Bądźcie zawsze radośni.” Dziękujemy Ci za każdą napotkaną osobę, za nasze rodziny, dzieci, małżeństwo. Dziękujemy Ci za codzienność, szczególnie te sytuacje, których do końca nie rozumiemy. Uwielbiamy Cię Panie w tej adoracji wspólnotowej, prosząc o łaski dla Wspólnoty , o nowych członków oraz Twoje prowadzenie. Czuwaj nad nami, nad naszymi planami. Zabieraj od nas, to, co nie jest Twoje. Błogosław duszo moja Pana.

Pieśń: nr 52 Święte Imię Jezus

/Modlitwa o cud /

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem.

Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie,

proszą przebacz mi.

W Twoje Imię przebaczam wszystkim

cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.

Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.

Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię

jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij

na ciele, duszy i umyśle.

Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją

i napełnij Swoim Duchem Świętym.

Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.

Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.

 

PIEŚŃ: Do ciebie Matko szafarko łask – pieśń