Bóg bowiem, każdą sprawę wezwie na sąd

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU IDŹCIE I GŁOŚCIE

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

WRZESIEŃ

ANIMATOR 1

– ZAPROSZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO

PIEŚŃ do Ducha św.

ANIMATOR 2

Dziś tematem naszego rozważania uczyńmy Sąd Boży. Kohelet słusznie zauważył, iż Bóg każdą sprawę wezwie na sąd. Wszystko i to co jawne i to co ukryte, i to co dobre i to co złe. Cóż to będzie za spotkanie. Lista pytań do … Przez chwilę zatrzymajmy się nad listą pytań do …. Panie Boże dlaczego coś się wydarzyło, albo dlaczego coś się nie wydarzyło a tak bardzo na to czekaliśmy? Czy mam swoją listę pytań do Wszechmogącego Boga? Przyjmując Wolę Bożą, może nie zawsze ją akceptuję, ale staram się przyjmować. Wzorując się na postawie Pana Jezusa z Ogrodu Oliwnego – pomysł śmierci na Krzyżu nie jest Jego ulubionym, ale przyjmuje Wolę Ojca i bierze krzyż na swoje ramiona. Ja również w moim życiu doświadczyłem/doświadczyłam takiej sytuacji, która do ulubionych nie należy, ale trzeba było zacisnąć zęby, wstać, wziąć krzyż i iść dalej. Ale pozostaje pytanie: dlaczego? albo chciałoby się przynajmniej wiedzieć czy było warto, czy ktoś skorzystał na moim trudzie, czy komuś być może pomogłem. Wracajmy do mojej listy pytań, Panie Boże niech się dzieje Twoja wola, ale kiedyś mi to wyjaśnisz. A to kiedyś to będzie na Sądzie, bo nie ma rzeczy ukrytej która nie miała by być ujawniona. Decyzja o moim zbawieniu, potępieniu i tak należy do Stwórcy, od zawsze tak było. Dziś oczami duszy popatrzmy na Sąd Boży z perspektywy Zbawienia:

JA ZBAWIONY / ZBAWIONA podzielam w pełni myśl psalmisty:

 9 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, 
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, 
10 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu 
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. 
11 Ukażesz mi ścieżkę życia, 
pełnię radości u Ciebie, 
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.„                                                                                                           
                                                                                                                Ps 16(15), 9-11

PIEŚŃ radości

JA ZBAWIONY / ZBAWIONA wyczekuję spotkania z Pierwszym i Ostatnim, oczekuję słów pełnych Miłości i akceptacji, kroczę wraz z prorokiem Jeremiaszem:

2 To mówi Pan: 
„Znajdzie łaskę na pustyni 
naród ocalały od miecza; 
Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. 
Pan się mu ukaże z daleka: 
Ukochałem cię odwieczną miłością, 
dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. 
Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, 
Dziewico-Izraelu! 
Przyozdobisz się znów swymi bębenkami 
i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela.
                                                                                                              Jr4 31, 2-4

PIEŚŃ radości

JA ZBAWIONY / ZBAWIONA  patrzę na Ziemię jako ciemny obszar otoczony jasnością Boga. Gdzie każdy akt otwarcia na Boga serca przez ludzi powoduje, że przepływa promień światła. Na całej ziemi widzę obszary bardziej lub mniej oświetlone promieniami przepływającymi od zewnętrznego światła na skutek aktów oddania się Chrystusowi.

PIEŚŃ uwielbienia

JA ZBAWIONY / ZBAWIONA idę w kierunku tronu Bożego w towarzystwie proroka Koheleta rozważając ostatnie słowa z jego księgi (por: Koh 12,9-14)

A ponadto, że Kohelet był mędrcem, 
wpajał także wiedzę ludowi. 
I słuchał, badał i ułożył wiele przysłów. 
10 Starał się Kohelet znaleźć słowa piękne 
i rzetelnie napisać słowa prawdy. 
11 Słowa mędrców są jak ościenie, 
a zdania zbiorów przysłów – jak [mocno] wbite gwoździe. 
Dane [tu] są przez pasterza jednego. 
12 Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę: 
Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, 
a wiele nauki utrudza ciało. 
13 Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: 
Boga się bój 
i przykazań Jego przestrzegaj, 
bo cały w tym człowiek! 
14 Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, 
wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe. „          

ANIMATOR 3

JA ZBAWIONY / ZBAWIONA chcę podziękować Panu Jezusowi za dar zbawienia i wszelkie inne  łaski od niego otrzymane (będziemy powtarzać – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny):

 1. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za dar życia każdego z nas i naszych bliskich – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 2. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za dar wiary i sakramenty święte – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 3. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za dar zbawienia, nadzieję, że nie pozostawisz naszej duszy w Szeolu – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 4. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za Twój pokój, pokój serca, którym tak hojnie nas obdarzasz – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 5. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za tą dzisiejszą Adorację, za to że pozwalasz nam przebywać przez twoim konsekrowanym obliczem – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 6. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za zdrój Twego Miłosierdzia -dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 7. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za nasze rodziny i bliskich – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 8. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za siłę by codziennie powstawać, brać nasz mały krzyż i kroczyć do przodu po ścieżkach naszego życia – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 9. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za nasze wspólnoty – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 10. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za twoje Słowo – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 11. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za to że powiedziałeś, gdzie dwaj albo trzej zgodnie o coś prosić będą zostanie im to dane, za Ojca Pio który modlił się tymi słowami codziennie – dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny.
 12. Dziękujemy Ci Panie Jezu Miłosierny za to że Ty go wysłuchiwałeś, ufamy że i nas wysłuchasz:

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA odmawiana codziennie przez św Ojca Pio w intencjach osób, które prosiły go o wstawiennictwo:

 1. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę  …… Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…  Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.
 1. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę …… Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.
 1. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę ….. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O, Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Św. Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami                                                                                                                                                        

ANIMATOR 4

Już niedaleko za chwilę otworzą się wielkie piękne drzwi i stanę przed obliczem Najwyższego. Nikt oprócz Boga nie wiem co dalej w tej opowieści. Ten scenariusz pisze wirtuoz w swoim fachu – sam Stworzyciel, któremu Stworzenie winno oddać chwałę, wstańmy więc i uwielbiamy swego Pana:

PIEŚŃ  – Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony, padnij na kolana ….

Będziemy powtarzać -ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY:

 1. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, Boga który ofiarował ludziom dekalog – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 2. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, Boga który pozwalasz ludziom zwracać się do Ciebie : Jam jest Pan Bóg twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 3. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który podda pod sąd przestrzeganie przykazania 1 – nie będziesz miał bogów cudzych przede mną – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 4. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który podda pod sąd przestrzeganie przykazania 2 – nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 5. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który podda pod sąd przestrzeganie przykazania 3 – pamiętaj abyś dzień święty święcił – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 6. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który podda pod sąd przestrzeganie przykazania 4 – czcij Ojca swego i matkę swoją – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 7. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który podda pod sąd przestrzeganie przykazania 5 – nie zabijaj – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 8. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który podda pod sąd przestrzeganie przykazania 6 – nie cudzołóż – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 9. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który podda pod sąd przestrzeganie przykazania 7 – nie kradnij – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 10. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który podda pod sąd przestrzeganie przykazania 8 – nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu –ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 11. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który podda pod sąd przestrzeganie przykazania 9 – nie pożądaj żony bliźniego swego – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 12. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który podda pod sąd przestrzeganie przykazania 10 – nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 13. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  Boga który wyznaczasz jasne zasady – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 14. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  na tronie chwały otoczonego zastępami anielskimi i rzeszą świętych – ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY

PIEŚNI UWIELBIENIA