Zatrute życie – grzech

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: W MOCY BOŻEGO DUCHA
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie krople-wody-małe.png

PAŹDZIERNIK 2019

Pieśń: Wystarczy byś był nic więcej

Wprowadzenie

KAPŁAN

Jezu bądź uwielbiony , obecny w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Patrzę na Ciebie Panie i dziękuję Ci za to, że pociągasz moje serce, dajesz mi ufność w Twoje Miłosierdzie, cierpliwość wobec mojej słabości. Dziękuję Ci za to, że przyjąłeś moją ludzką naturę, aby mnie zbawić, uświęcić i wywyższyć. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi Maryję, Niepokalaną Pośredniczkę i Wstawienniczkę, przez którą staję przed Tobą Panie i przez którą pragnę otrzymać wszystko od Ciebie. Dziękuję Ci Boże Ojcze ze Twoją pokorę, miłość, za to że ofiarowałeś się całkowicie w człowieczeństwie Twojego Syna, narodzonego z Dziewicy Maryi.

Bądź uwielbiony Boże w Trójcy i w Miłosierdziu.

Posłuchajmy tekstu przewodniego dzisiejszego rozważania.

Czytanie z Ewangelii wg św Mateusza (Mt 3,16-4,10)

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych» Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień» Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego» Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»

Pieśń: Jesteś Królem

OSOBA 1

Jezu pragnę stanąć przed Tobą w prawdzie. Proszę abyś mi ukazywał przez Trójcę Ducha prawdy. Przyjdź Duchu Święty. Tylko twoja prawda Duchu Święty może mnie wyzwolić.

10 sekund ciszy …

Moje serce na skutek grzechu pierworodnego straciło zdolność naturalnej więzi z Tobą Boże! Mylę zło z dobrem i dobro ze złem, zmiłuj się nade mną Chryste! Baranku Boży!

Pieśń: Panie zmiłuj się … x1

Dzisiaj także przychodzę prosić Cię Ojcze Miłosierny za tych, którzy zostali oszukani przez szatana, którzy przyjęli za swoje jego kłamstwa, które prowadzą do śmierci wiecznej.

Błagamy Cię Boże o miłosierdzie dla tych, którzy przejęli mentalność, że wszystko mogą licząc tylko na naturalne możliwości i odrzucili twojego Ducha Mądrości.

Pieśń: Panie zmiłuj się … x1

OSOBA 2

Błagamy Cię Ojcze za tych, którzy uznali za swoją, kłamliwą mentalność gender, aby własne przeznaczenie płciowe okaleczyć, według nieczystych i nienawistnych pokus szatańskich w celu wyrwania twoich dzieci odkupionych Krwią Twojego Syna Jezusa Chrystusa!

Pieśń: Panie zmiłuj się … x1

OSOBA 3

Chcę Ci Ojcze dziękować za to, że stworzyłeś mnie tak cudowanie, akceptuję moje ciało, moją płeć. Chcę Cię wielbić w moim ciele wolnym od zafałszowania!

Uwalniaj i uzdrawiaj Jezu Chryste , Baranku tych, którzy zostali okłamani.

OSOBA 4

Błagamy Cię Duchu Święty, abyś uzdalniał nas do prawdziwego życia i pokoju, abyśmy podporządkowali się Twemu prawu a nie dążeniom ciała skażonemu pożądliwościami, cierpieniami i śmiercią. Spraw aby nasze umysły służyły do odróżnienia dobra i zła i wybierania tego, co prowadzi do największego zysku i szczęścia człowieka – życia wiecznego i widzenia Ciebie Panie twarzą w twarz, takim jakim jesteś naprawdę.

Pieśń: Uwielbiam Cię, błogosławię Cię, Swym Duchem ogarnij mnie, uwielbiam widzieć Twoją świętą twarz i w miłość Twoją wtopić się.

OSOBA 5

Jezu, przez Niepokalane Serce Maryi oddaję się Tobie, Tobie chcę służyć, w moim powołaniu, w miejscu w którym pozwalasz mi żyć:

  • przez małżeństwo i dzieci, chcę Ci się Jezu poświęcić na dobre i na złe;

  • przez pracę w cierpliwości znosząc upokorzenia, nawet wtedy kiedy nie będę mógł zabłysnąć ale będę się łączyć z Tobą, Blaskiem Chwały ukrytej.

  • przez służbę Tobie w Kościele, grupie, nie pragnąc sławy przy Twoim boku, ale zbawienia wiecznego, pokoju Twojej obecności

Pieśń ……………….

OSOBA 6

Uwielbiam Cię Boże za wartość ludzkiego życia, skoro Twój Syn przyjął je i uczynił miejscem, w którym dokonuje się zbawienie całej ludzkości.

OSOBA 7

Uwielbiam Cię Boże za Ciało i Krew Twojego Syna, które spożywamy, abyśmy mieli życie wieczne, tworzyli jedność, ofiarowali się bezinteresownie. Uwielbiam Cię Boże za Twoje życie we mnie.

OSOBA 8

Boże Mój wylewam u stóp Twoich me serce, jako wonność i wdzięczność za tyle łask i dobrodziejstw, którym mnie nieustannie obsypujesz i choćbym chciał je zliczyć to nie jestem w stanie. Pamiętam tylko to, że nie było momentu w życiu moim, w którym nie doznałbym opieki i dobroci Twojej.

Pieśń….

OSOBA 9

O Panie czuję, ze napełnia się moje serce Twoją Miłością, że promienie Twojego Miłosierdzia i Miłości przenikają moją duszę. Idę Panie na Twoje wezwanie, oto idę na podbój dusz, wsparty Twą łaską, jestem gotowa iść za Tobą, Panie nie tylko na Tabor, ale i na Kalwarię. Pragnę sprowadzić dusze do źródła miłosierdzia, aby dom Ojca naszego był napełniony, a kiedy nieprzyjaciel zacznie rzucać pociski przeciw mnie, wtedy jak tarczą zasłonię się miłosierdziem Twoim. JEZU UFAM TOBIE.

Pieśń: Ci co zaufali Panu odzyskują siły