Zrzuć worek zmartwień

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ducha-świętego-mały.jpg

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ducha-świętego-mały.jpg

CZERWIEC 2018

KAPŁAN

W 1 Liście św Piotra przeczytamy: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. (por. 1 Pt 5,7).

Cały czas, całymi dniami nosimy zmartwienia. To jak wkładanie cegieł do worka i branie go na ramiona. Każde zmartwienie to kolejna cegła, a z każdym kilometrem dźwigania wzrasta nasze zmęczenie. Wszystko do czasu, gdy ramiona opadają z sił, plecy odmawiają posłuszeństwa, a my jesteśmy bliscy łez.

W Piśmie Świętym odnajdujemy dużo lepszy sposób na podejście do zmartwień. Pozwólmy dziś Bogu wziąć te zmartwienia. Jezus często wskazuje, że chce nieść je za nas. Że chce zająć się problemami, które są ich przyczyną. Przynieśmy je dziś w modlitwie przed ołtarz, a razem z Jezusem będziemy je wyrzucać z worka – jedną cegłę na jakiś czas. Oddaj je wszystkie Jezusowi, a przyzwyczaisz się do faktu, że jest On po to by ci ulżyć.

OSOBA 1  ZAPROSZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO – modlitwa animowana

Pieśń – Duchu Święty (nr 3)

KAPŁAN

Psalm 42:

Jak łania pragnie wody ze strumieni, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy; *
„Gdzie jest twój Bóg?” pytają mnie co dzień.
Rozpływa się we mnie moja dusza, *
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu
W świątecznym orszaku, *
wśród głosów radości i chwały.
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
A we mnie samym dusza przygnębiona, †
przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu, *
z ziemi Hermonu i góry Misar.
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. *
Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają.
Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski, †
a w nocy będę Mu śpiewał, *
będę sławił Boga mego życia.
Mówię do Boga: Opoko moja, czemu zapominasz o mnie? *
Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga?
Kości we mnie się kruszą, *
gdy lżą mnie przeciwnicy,
Gdy cały dzień mówią do mnie: *
„Gdzie jest Bóg twój?”
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


OSOBA 2

Bardzo wielu z nas doświadcza tęsknoty za Bogiem, braku odczuwania Jego obecności, braku doświadczenie Jego miłości, opieki, troski. Bardzo wielu z nas obserwuję jak Pan Bóg działa w życiu innych ludzi ale jednocześnie nie dostrzega jak Pan Bóg działa w moim życiu.
Psalmista w 42 psalmie mówi o tęsknocie za Bogiem. Modli się następującymi słowami:
Jak łania pragnie
wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie
Ciebie, Boże!
Dusza moja pragnie Boga,
Boga żywego:
kiedyż więc przyjdę i ujrzę
oblicze Boże?

Pieśń – Schowaj mnie (nr 118)

OSOBA 3

Siedzimy w murach Kościoła, przed Najświętszym Sakramentem, przyjęliśmy komunię świętą. I bardzo często nie odczuwamy obecności Pana Boga w naszej duszy. Panie Jezu prosimy dziś byśmy mogli doświadczyć Twojej obecności. Tak jak łania pragnie wody ze strumieni tak dusza moja pragnie Ciebie Boże. Dla łani na pustyni woda jest czymś niezbędnym, czym koniecznym do życia i czymś rodzącym wielką radość oraz poczucie bezpieczeństwa. Ale czy dziś wśród utrapień dnia moja dusza faktycznie pragnie spotkać Boga żywego, czy moja dusza faktycznie raduje się z tego czasu który został jej dziś dany na tę modlitwę, na ten odpoczynek od utrapień, trosk, obaw.

Oby dusza moja pragnęła Ciebie, Boga, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże, kiedy spotkam Boga w moim życiu?
cisza

OSOBA 4

Św Paweł w drodze do Damaszku spotkał Jezusa. I to spotkanie zmieniło jego życie. Św Paweł pragnął spotkać Boga, nie mógł zrozumieć jak to jest możliwe, że Jezus wybrał na apostołów osoby które w jego ocenie nie nadawały się do tego. Tłumaczył sobie, że to jest nie możliwe, aby Jezus był tym za kogo się podawał. Bo jeśli by tak było to przecież ON – Paweł na pewno byłby wśród powołanych. W jego duszy istniała naprawdę silna tęsknota za Bogiem i naprawdę silna motywacja. Jak prześledzimy jego działania zanim został apostołem to jego dokonanie były naprawdę wielkie i imponujące. A jednocześnie Szaweł był w bardzo wielkim błędzie i uczynił wiele zła i krzywdy chrześcijanom. To co go charakteryzowało to właśnie tęsknota za Bogiem za spotkaniem Boga. I jak się okazało pod Damaszkiem jego działania, jego poszukiwania nie były słuszne. Ale jego tęsknota była prawdziwa. Jak spotkał Jezusa, który odebrał mu wzrok, samodzielność, pewność siebie. To w jego duszy ta tęsknota została zaspokojona. Choć po ludzku spotkało go nieszczęście, nie tylko stracił wzrok, ale i zaczęto mówić, że postradał zmysły.

Cóż więc znaczyć tęsknić za Bogiem: Boże mój Boże szukam Ciebie, za tobą tęskni moja dusza, jak ziemia zeschła spragniona bez wody. (to modlitwa psalmisty z 62 psalmu).

Pieśń – Jak spragniona ziemia rosy (nr 140)

OSOBA 5

Inny rodzaj tęsknoty znajdziemy u św Jana. Ten od wczesnych młodzieńczych lat tęsknił i poszukiwał Boga – to prawdopodobnie było przyczyną, że został uczniem Jana Chrzciciela. W tamtym czasie Jan Chrzciciel zdawał się znać Boga i mówił innym o Bogu. Św Jan będąc u boku Jana Chrzciciela mógł słuchać z jego ust o Bogu. Gdy Jezus przyszedł nad Jordan i usłyszał, że ten człowiek pochodzi od Boga, bez wahania podążył za nim. Tak tęsknota za Bogiem go tam prowadziła. I ta tęsknota była z nim obecna pod krzyżem Jezusa.

Pieśń – Będę śpiewał Tobie (nr 142)

OSOBA 6 modlitwa animowana

Z tą niepojętą i niezrozumiałą tęsknotą za Bogiem módlmy się w modlitwie uwielbienia:

Bądź uwielbiony Boże Ojcze, który wlewasz w nasze serca pragnienia Ciebie
Bądź uwielbiony Boże Ojcze, który sprawiasz że serce się cieszy i dusza raduje
Bądź uwielbiony Boże Ojcze, który dajesz nam siły by dźwigać codzienny krzyż naszych obowiązków
Bądź uwielbiony Boże Ojcze, dla którego nie ma człowieka potępionego, człowieka przegranego, człowieka bezwartościowego
Bądź uwielbiony Boże Ojcze, w głębokości naszych serc, w głębokości pragnień i bólu
Bądź uwielbiony Boże Ojcze, w tym kościele, w tej parafii,
Bądź uwielbiony Boże Ojcze, w życiu każdego i każdej z nas,
Bądź uwielbiony Boże Ojcze w pracy naszych rąk
Bądź uwielbiony Boże Ojcze w naszych rodzinach
Bądź uwielbiony Boże Ojcze w naszych aniołach stróżach
Bądź uwielbiony Boże Ojcze w świętych i błogosławionych, w duszach zbawionych
Bądź uwielbiony Boże Ojcze w naszej pokornej i ufnej modlitwie.

Bo do kogo się mamy zwracać jak nie go Ciebie, Boga Naszego, nadziei naszej, zbawienia naszego.

Pieśń – Tchnij moc (nr 156)

OSOBA 7 – MODLIWTA UWIELBIENIA PANA JEZUSA
– modlitwa animowana,

….
Pieśń – Chcę wywyższać Imię Twoje (nr 35)