Nowo narodzony Król wszechświata.

różaróżaróża

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU MIŁOSIERDZIA

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

różaróżaróża

 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią „( Mt 5,7)

STYCZEŃ

Pieśń: Oto Mesjasz… nr 109

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Pieśń: Głębia przyzywa głębię… nr 151

Nasz umiłowany Ojciec święty- Franciszek zainaugurował Rok Miłosierdzia, otwierając w bazylice św. Piotra na Watykanie Drzwi Święte. Symbolizują one Chrystusa – Bramę Miłosierdzia. Podobne bramy zostały otwarte w bazylikach rzymskich, a także w każdej katedrze na całym świecie i w innych kościołach o szczególnym znaczeniu. Z racji tego, że nasza świątynia jest pod wezwaniem „ Miłosierdzia Bożego”, w dniu … grudnia również przeszliśmy przez Bramę Miłosierdzia” …….

Rok Miłosierdzia jest czasem sposobnym do zmiany dotychczasowego stylu życia- do życia miłosierdziem. Oznacza to przede wszystkim dążenie do pojednania i przebaczenia zniewag, porzucenia żalu, złości, przemocy i zemsty. Przebaczenie stanowi siłę, która przywraca nam nowe życie i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją. Życie miłosierdziem oznacza również powstrzymanie się od potępiania bliźnich. „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6, 37-38). Jeśli nie chcemy zostać potępieni przez Boga, nie możemy stawać się sędzią brata czy siostry. Nie sądzić i nie potępiać znaczy również umieć dostrzec to dobro, które kryje się – być może bardzo głęboko – w każdej osobie.( Ojciec Święty Franciszek).

Panie Jezu, chcemy w czasie tej adoracji ujrzeć Twoje miłosierne oblicze…. Chcemy, aby to, co w nas jest głęboko ukryte, spotkało się z głębią Twojego miłosierdzia, głębią Twej miłości z głębią prawdy, z głębią Ducha Świętego. Prosimy Cię, aby ten święty czas, był czasem spotkania z Tobą, spotkania twarzą w twarz z Twoim obliczem…. Ta pieśń wyraża nasze pragnienie, pragnienie bycia Twoimi, pragnienie życia w Duchu Świętym- i o to, Duchu Święty, Cię prosimy – przyjdź i uzdolnij nas do spotkania z Jezusem w Najświętszym Sakramencie….

Uzdolnij nas do stanięcia w duchu przed żłóbkiem, w którym leży nowo narodzony nasz Król, który przyszedł na świat jako Dziecię. Dzisiaj my – Panie, Jezu Chryste, Wcielony Synu Boga, wdzięcznym sercem pragniemy uczcić ten dzień, w którym pierwsi ludzie z ciemności pogaństwa prowadzeni Twoim światłem do Ciebie dotarli, przyszli, by Cię uwielbić…

Jeszcze raz zaśpiewajmy z wiarą te naszą prośbę – głębia przyzywa głębię… – niech nasz śpiew będzie wyrażeniem pragnienia naszego serca ….Wyrażeniem pragnienia spotkania z Bogiem …pragnę spotkania z Bogiem…

Jeszcze raz: Głębia przyzywa głębię… nr 151

Trwając w Nadzwyczajnym Roku – Roku Miłosierdzia oraz w czasie Bożonarodzeniowym, przychodzimy do Ciebie Panie Jezu, aby oddać Ci pokłon, tak jak uczynili to Maryja i Józef, tak jak uczynili to aniołowie, kiedy zapowiadali przyjście Boga na świat, kiedy zapowiadali przyjście oczekiwanego przez wieki Mesjasza, którzy tamtej świętej nocy śpiewali radosną pieśń. Razem z Nimi radosnym sercem zaśpiewajmy:

Pieśń: Cicha noc…

Przychodzimy do Ciebie, Boże Dziecię, i błogosławimy Cię, nasz Panie i Królu wraz z wszystkimi, którzy przychodzą jak niegdyś pasterze, aby oddać Ci pokłon,… Przychodzimy do Ciebie wraz ze wszystkimi ludźmi, którzy tamtej nocy i przez wszystkie wieki śpiewali ku Twojej chwale. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony w Twoim przyjściu na świat jako małe dziecko, które swoją obecnością wywołuje radość i otwiera serca na pokój. Panie Jezu, pragniemy jak pasterze trwać w stajence i tak jak oni z wielką czcią wpatrywać się w Twoje oblicze i tak jak oni chcemy odejść od żłóbka i od Ciebie, Panie Jezu – z pragnieniem w sercu, aby stać się świadkami Twojej miłości i Twojego miłosierdzia. Pragniemy, abyś był nie tylko w naszych sercach, ale abyś wszedł do każdego serca i abyś zajął w nim pierwsze miejsce.

Święty Łukasz zapisał te słowa:” Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie:<< Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił>>. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było objawione ( Łk 2,15- 20).

Kolęda: Do szopy, hej, pasterze…

Jezu, Tobie pokłon oddała cała natura. Na niebie ukazała się Twoja gwiazda, którą odkryli królowie na wschodzie, rozpoznali ją jako Twoją i ruszyli za nią w drogę. Z wielkim trudem i poświęceniem rozpytując, odnaleźli Cię w Betlejem i z wielkim szacunkiem i oddaniem oddali Ci pokłon,…. I my przyszliśmy do Ciebie, by Cię uwielbić. Mędrcy przynieśli Tobie w darze złoto, kadzidło i mirrę: złoto – Królowi, kadzidło – swemu Stwórcy i Panu, mirrę – Zbawicielowi świata. My przynosimy nasze serca, nasze życie…

Darami, które mędrcy złożyli u Twoich stóp, uznali Ciebie jako Boga i Króla Królów. I my pragniemy razem z nimi Ci oddać pokłon i uznać Cię Królem Królów …uznać Cię naszym Królem…. Trzej królowie znaleźli Cię w ubóstwie, rozpoznali jednak w Tobie nowo narodzonego Króla. I my czcimy Cię, Chryste, jako Króla wszechświata…

Oddając pokłon Bożej Dziecinie z głębi naszych serc śpiewem wyraźmy, że jest Królem, że jest naszym Królem, naszą nadzieją, i wznieśmy do Niego nasze ręce, nasze serca, nasze dłonie,…

Pieśń: Jesteś Królem …nr 40

Panie Jezu Chryste, dzisiaj my- tak jak pasterze i trzej królowie i jak wszyscy ci, którzy Cię przez wieki szukali, a szukając odnaleźli Cię – klęcząc przed Tobą, Królu Królów leżący w żłobie, pragniemy, aby w naszych sercach zapanowała taka sama radość, jaką odczuli pasterze i królowie na Twój widok. Otwórz nasze oczy, abyśmy rozpoznawali znaki i zawsze odnajdywali Ciebie. Uczeni w piśmie znali Pisma, ale ich serca były zamknięte, więc nie rozpoznali Twojego przyjścia. Dzisiaj my oddajemy pokłon za dzisiejszych uczonych w Piśmie, którzy Ciebie nie rozpoznają i nie oddają Ci pokłonu, nie uznają Cię, jako swego Boga i Zbawiciela.

( w ciszy pomyślmy o tych, którzy i w te Święta Bożego Narodzenia pozostali bez sakramentów świętych, może nawet nie przyszli do kościoła, pozostali w domach, nie otworzyli się na obecność Jezusa – być może to ktoś z naszych bliskich, znajomych, może to nasze dziecko lub rodzic, może to kolega, koleżanka z pracy, szef lub sąsiadka…. W duchu przynieśmy ich na noszach naszej miłości do Betlejem, do żłóbka, gdzie narodziła się największa Miłość… chwilka ciszy……)

Teraz w ich imieniu, Panie Jezu, z całego serca pragniemy Cię uwielbić, pragniemy oddać Ci pokłon, wywyższyć Cię, uznajemy Cię Panem i Królem, wyznajemy, że Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Tobie dziś, Jezu, śpiewamy z całym Kościołem.

Pieśń: Panie Twój tron wznosi się … nr 49

Jeszcze raz, z głębi serca, wznosząc ręce, patrząc na Dziecię Jezus wywyższamy Go śpiewając:

Refren: Wywyższamy Cię…..

Panie Jezu, kłaniamy się Tobie w imieniu tych, którzy jak niegdyś Herod chcący Cię zabić, przestraszyli się Ciebie. Pragniemy, Panie Jezu, wielbić i błogosławić Ciebie wraz z Maryją i Józefem, którzy razem z Tobą musieli uciekać do Egiptu, aby ratować Ci życie. Dzisiaj my oddajemy Ci pokłon i z całego serca pragniemy Cię przeprosić za te chwile w naszym życiu, kiedy to my przyczyniliśmy się do tego, że nie mogłeś w nas i w innych wzrastać, za to, że przyczyniliśmy się do Twojego cierpienia, a nawet do Twojej śmierci. Skruszonym sercem przepraszamy Cię, Panie Jezu, za wszystkie nasze grzechy, złe uczynki, niegodne zachowanie, negatywną postawę wewnętrzną, za nieprzestrzeganie Twoich Przykazań.

Teraz w ciszy popatrzmy na nasze życie. Przyjdź, Duchu Święty, i pokaż nam głębię naszych serc, pokaż nam to wszystko, co sprawiło, że zadaliśmy ból naszemu Panu. Prosimy Cię, Duchu Święty, ukaż nam prawdę o nas samych, pokaż nam to, czego dotąd nie uważaliśmy za grzech w naszym życiu. Pokazuj każdemu z nas to wszystko, co Ci się w nas nie podoba, a do czego już tak przyzwyczailiśmy się, że nawet już tego nie wyznajemy na spowiedzi. Prosimy, pokaż nam nasze serca – pokaż nam brak miłości, kłamstwa, zwodzenia, którym daliśmy posłuch. Pokaż nam, w czym Cię obrażaliśmy. ( cisza….). Jezu, dziękujemy Ci, że pokazujesz nam, jak mało możemy sami, bez Ciebie, jak dużo po prostu psujemy, a Ty to potem musisz naprawiać. Niektóre grzechy w naszym życiu, w naszej rodzinie, w środowisku, w którym żyjemy- mają poważne konsekwencje… Panie, pokaż nam naszą bezradność, otwórz nasze serca, stwórz je na nowo, swoją miłością i miłosierdziem oczyść je.

Pieśń: Przyjdź i otwórz moje serce…. Nr 13

Jak to dobrze, Panie Jezu, że Twoje miłosierdzie jest większe od naszych grzechów, jak to dobrze, że przyszedłeś zbawić, a nie potępić. Jak to dobrze, że pomimo naszej grzeszności, często naszej głupoty – Ty jesteś wierny i miłosierny, nawet, gdy my nie jesteśmy wierni – to Ty jesteś wierny – jak to dobrze…. Jak to dobrze, Panie, że przychodzisz do ludzi prostych, grzesznych, jak to dobrze, że po raz pierwszy objawiłeś się pasterzom….. Panie, który przyszedłeś do ludzi prostych, pogardzanych… Królu, królów, który urodziłeś się w stajni, a nie w pałacu… Boże, który przez anioła objawiłeś prawdę o Sobie, o tym, że już jesteś – ludziom prostym, że jesteś z nimi, uczyń, prosimy nasze serca proste, nasze życie proste, abyśmy i my stali się jak dzieci. Bo tylko wtedy bez lęku będziemy mogli wprowadzić Cię, Panie, w historię naszego życia, wszędzie tam, gdzie jest nasza słabość, nasz grzech, wszędzie tam, gdzie czujemy się niegodni Ciebie, tam gdzie chcielibyśmy zapomnieć o tym, co się wydarzyło złego w naszym życiu. Do tych wszystkich momentów, gdzie się wstydzimy naszego życia, naszego postępowania… Prosimy Cię, Panie, wejdź, masz przygotowane miejsce w naszych sercach, w naszych duszach. Pragniemy, aby nasza i Twoja Matka sama złożyła Cię w żłobie życia każdego z nas, w najuboższych chwilach naszego życia… Przyjdź, Panie Jezu, i zechciej odpocząć w sercach naszych, bo kiedy Ty, Panie, przychodzisz, nasze rany zadane nam przez życie stają się jak perły, które świecą dla Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu, i otwórz nasze oczy, – bo chcemy widzieć Ciebie, każdą myślą chcemy Ciebie widzieć, wszystkim, co słyszymy, chcemy Ciebie widzieć, chcemy doświadczać Twojego miłosierdzia, chcemy doświadczać i widzieć Twoją dobroć… Otwórz nasze serca, spraw, abyśmy byli cali Twoi i abyśmy byli wpatrzeni w Ciebie. Otwórz nasze oczy, – bo chcemy Ciebie widzieć. ( Spróbujmy tak, jak kto umie: wziąć Jezusa w swoje ramiona – przytul się do Niego, uśmiechnij się do Niego, spojrzyj w Jego oczy …chwilka ciszy…. I z pokorą, śpiewając prośmy Ducha Świętego…

Pieśń: Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa… nr 82

Jezu, oddajemy Ci pokłon w imieniu wszystkich, którzy stosują jakąkolwiek przemoc, szczególnie wobec dzieci i młodzieży. Oddajemy Ci, Jezu, wszystkie dzieci świata, te, które mają rodziny i te, które zostały opuszczone przez rodziców. Wiele z nich staje się ofiarami, gdyż nie mają rodziców, by ich bronili. Oddajemy Ci dzieci cierpiące z powodu rozwodu rodziców lub ich pijaństwa. Oddajemy Ci, Jezu, dzieci chore i cierpiące. Niech serca dorosłych otworzą się na dzieci i złagodzą ich cierpienia. Panie Jezu, dziś prosimy Cię, niech te dzieci poczują, że są pod opieką, że są w pewnych rękach. Niech odczują, że Ty przyszedłeś i niech otworzą się na Twój pokój i miłość.

( W ciszy oddajmy Jezusowi te osoby, które stały się ofiarami, szczególnie te, które stały się ofiarami rodzinnych konfliktów. Cisza….)

Kolęda: Lulajże, Jezuniu…

Jezu, dzisiaj skruszonym sercem dziękujemy i oddajemy Ci hołd, jesteśmy wdzięczni, że swoim przyjściem umożliwiłeś nowe przymierze pomiędzy Bogiem i ludźmi oraz, że otwierasz serca ludzi na siebie nawzajem. Bądź uwielbiony we wszystkich, którzy w te święta pojednali się ze sobą, wybaczyli sobie wzajemnie urazy, zdecydowali się na miłość, otworzyli swoje serce na chorych i ułomnych. Dla niektórych ludzi święta Bożego Narodzenia są szczególnie smutnym czasem. Jezu, oddajemy Ci ich wszystkich, bądź z nimi, aby i dla nich nowe przymierze stało się możliwe ( w ciszy oddajmy Jezusowi ludzi samotnych, bezdomnych nam znanych i nieznanych,…. Pytaj Jezusa, co możesz dla nich uczynić: być może komuś osobiście trzeba zaniebieść słowa pociechy, pokoju, a może trzeba zrobić dla nich dobry uczynek z miłości ( cisza….)

Pieśń: Miłość, w której jest Bóg w nas… nr 73

Jezu, w tym szczególnym czasie, czasie, kiedy świętujemy Twoje Narodzenie, klękamy przed Tobą i oddajemy Ci pokłon, uznajemy Cię naszym Bogiem, Mesjaszem i Zbawicielem. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami jako dziecię. Patrząc na Ciebie leżącego w żłobie, w naszych sercach rodzi się pokój i miłość, rodzi się również pragnienie, aby razem z Tobą na ziemię skalaną tyloma wojnami i niepokojami zszedł trwały pokój. Niech wszystkie serca przyjmą pokój, niech zamilkną strzały i ustaną konflikty, bo Ty przyszedłeś na świat i przyniosłeś pokój. Niech Twoje przyjście zmiękczy serca tych najbardziej zapalczywych, szczególnie w naszej ojczyźnie. Niech odpowiedzialni za świat, naszą ojczyznę i Kościół staną się Twoimi narzędziami pokoju. Niech w tym świętym czasie w każdym sercu, każdej rodzinie, każdej wspólnocie, w naszej ojczyźnie, każdym narodzie i w całym świecie ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Pieśń: Podnieś rękę, Boże Dziecię…

Pieśń : Tchnij moc… nr156

Panie Jezu, trzymając Cię w ramionach, chcemy iść w naszą przyszłość, chcemy być Twoi, chcemy dokonywać wyborów zgodnych z Twoją wolą, jaką masz dla nas. Chcemy wybierać to, co Ty chcesz, abyśmy wybierali. Panie Jezu, Boski Zbawicielu, ukryty pod znakami Świętego Sakramentu, zakryłeś nie tylko Twoje Królestwo w ubogim kawałku chleba, lecz również utaiłeś Swoje Bóstwo i Człowieczeństwo. Mimo to wierzymy, że jako Bóg i jako Człowiek, z ciałem i krwią jesteś tu obecny, by nam udzielać łask zbawienia. Klęcząc przed Tobą, prosimy Cię – Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach naszego życia. Boże, Niebieski Ojcze, Twojego Syna objawiłeś poganom. Prowadź nas światłem wiary i spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, oglądać mogli twarzą w twarz blask Twojego majestatu…., Uzdolnij nas, abyśmy zawsze w naszych wyborach wybierali Twoją wolę. Napełnij nas pokojem, rozbudź w nas nadzieję, rozbudź w nas wiarę, rozbudź w nas miłość.

Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, o Twoje błogosławieństwo, aby ono nas dalej prowadziło w tym wszystkim, co będziemy czynili. Obdarz pokojem niespokojnych, uchroń tych, co są zagrożeni, niepewni, bądź ostoją dla osamotnionych. Pobłogosław nasze rodziny, naszą wspólnotę i cały Kościół. Niech bożonarodzeniowy duch pokoju i radości zapanuje w świecie przez Ciebie, który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z okazji Roku Miłosierdzia papież ogłosił możliwość uzyskania odpustu dla każdego, kto odbędzie pielgrzymkę do dowolnego kościoła, w którym są otwarte Drzwi Święte. Moment ten powinien zostać połączony z sakramentem pojednania, Eucharystią oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczną jest rzeczą, aby tym celebracjom towarzyszyło również wyznanie wiary, modlitwa za Papieża oraz w intencjach, które nosi on „w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.

I my, korzystając z tej możliwości, wzbudźmy sobie intencję, w której pragniemy uzyskać odpust… wyrzeknijmy się przywiązania do grzechu- nawet najmniejszego…. Np.: Ach, żałuję za me złości….. wyznajmy wiarę: Wierzę w Ciebie, Boże żywy… Odmówmy modlitwę w intencjach papieża i za papieża: np. Pod Twoją obronę….

Błogosławieństwo kapłana….

Pieśń na zakończenie: Jezus Chrystus moim Panem jest… nr 41.