Uwielbienie wraz z Maryją

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: W MOCY BOŻEGO DUCHA
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

GRUDZIEŃ 2018

Pieśń na wystawienie: O zbawcza Hostio, godna czci…..

KAPŁAN
Z Twojej łaski Panie Jezu, kolejny raz stajemy przed Tobą, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Klęcząc przed Tobą, Jezu Chryste wierzymy, że jesteś Bogiem żywym, choć ukrytym pod postacią chleba. Wierzymy, że jesteś Jezu, obecny w Eucharystii, by być Bogiem z nami i Bogiem dla nas. Pozostałeś w tej okruszynie chleba, pod postacią hostii, aby być naszym pokarmem, aby być naszym życiem. Twoja miłość jest niedościgła w swej prostocie. Okryłeś się swoją Boską ciszą i oddajesz się nam cały.
Klękamy przed Tobą, aby jeszcze raz zatrzymać się i rozważyć niezmierzoną miłość Bożą, która okazała się w tym, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas… , że sam Syn Boży zjednoczył nierozdzielnie człowieczeństwo z Bóstwem przyjąwszy za sprawą Ducha Świętego ciało z Niepokalanej Dziewicy, narodził się z Niej jako Bóg – Człowiek i Syn Maryi. Ukazał się ludziom jako bezbronne dziecię i swoim życiem, tak ukrytym, jak publicznym objawił człowiekowi swoją niezmierzoną miłość, będąc dla niego wzorem i zbawieniem.
Przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu Chryste, na początku nowego Roku Liturgicznego, który jest nazwany: W mocy Bożego Ducha. Jest on ustanowiony przez naszego Ojca Świętego – Franciszka. Trwamy również w czasie Adwentu. Jest to dla nas bardzo ważny czas, czas przygotowywania się do świętowania Twoich, Panie Jezu narodzin, Twojego przyjścia na świat.
Pierwszy adwent spełnił się, przyszedłeś by zbawić świat i człowieka. Nie zawiodły się serca tych, którzy na Ciebie czekali. Nie tylko na krótką chwilę zstąpiłeś na ziemię. Przyszedłeś, by zostać z nami. Pozostałeś z nami w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś. Dziękujemy Ci, że wśród nas zostałeś. Boże nasz i Zbawicielu. Wysławiamy Cię, w Najświętszym Sakramencie. Przychodzimy by Cię, Panie Jezu, adorować, by Cię uwielbić, oddać Ci należną cześć. Chcemy to czynić z Maryją , Twoją i naszą Matką.

Maryjo, Tyś pierwsza adorowała Jezusa, czyniłaś to z taką miłością, której nam trudno sobie wyobrazić. Cała Trójca Przenajświętsza w czasie Zwiastowania wpatrywała się w Ciebie, w Twoje Najczystsze Serce z miłością, której nam sobie nie sposób wyobrazić – prosimy Cię, Maryjo, bądź z nami zawsze, a szczególnie w tym świętym czasie adoracji.

Pieśń NR 25(16): GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ

OSOBA 1
Razem z Maryją prosimy, Cię Jezu, ześlij nam Ducha Twojego, aby uzdolnił nas do modlitwy, do adorowania i uwielbiania Ciebie, aby modlił się w nas, aby uzdolnił nas do miłowania tak jak Ty – Panie, miłowałeś.
Wszyscy: Przyjdź Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty i uzdolnij nas do tego, abyśmy w prawdzie i z pokorą mogli rozważać miłość Bożą do nas, abyśmy mogli wyrazić naszą miłość do Trójcy Przenajświętszej, abyśmy całym sercem mogli przepraszać za grzechy nasze, naszych bliskich i wszystkich ludzi.
Wszyscy: Przyjdź Duchu Święty.
Przyjdź Duchu Święty i rozpalaj nasze serca, aby nasza modlitwa płynęła z głębi naszych serc i była miła Najświętszemu Sercu naszego Pana, Jezusa Chrystusa…
Wszyscy: Przyjdź Duchu Święty.
Kolejne prośby do Ducha Świętego wypowiadają członkowie wspólnoty:
………
Wszyscy: Przyjdź Duchu Święty.
(Osoba prowadząca kończy czas próśb): Pieśnią prośmy Ducha Świętego o dar modlitwy sercem, o wielkie pragnienia naszych serc…

Pieśń NR 2: DUCHU MIŁOŚCI

OSOBA 2
Razem z Maryją- niepokalanie poczętą Dziewicą, uwielbiamy Cię, Panie Jezu, który zostałeś zrodzony przed wiekami przez Ojca, który przyszedłeś na świat, aby zbawić wszystkich ludzi.
Wszyscy – bądź uwielbiony Panie Jezu.
Bądź uwielbiony, Panie Jezu, który stworzyłeś świat i wszystkich jego mieszkańców, który pomimo niewierności człowieka, nie zostawiłeś go samego, ale przyszedłeś na ziemię, aby go wykupić z niewoli grzechu.
Wszyscy- bądź uwielbiony Panie, Jezu.
Bądź pochwalony i błogosławiony, Panie Jezu, który nie wahałeś się przyjąć naszej śmiertelnej natury, po to, aby nas wyrwać spod władzy śmierci.
Wszyscy – bądź uwielbiony Panie Jezu. Jezu, wraz z Maryją, pokorną Twoją służebnicą uwielbiamy Cię, wysławiamy i błogosławimy Ciebie, bo Ty wszechmogący Bóg, Król wszechświata, przyszedłeś z mocą, abyśmy mieli życie w obfitości.
Wszyscy – bądź uwielbiony Panie, Jezu Chryste.
Panie Jezu, klękamy przed Tobą wraz z Maryją, bez grzechu pierworodnego poczętą i zachowaną od jego skutków. Ty jesteś Odkupicielem świata, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy, gdyż owoce odkupienia najpierw w Niej się objawiły. Wychwalamy Cię, Jezu, razem z Maryją, której od początku jaśniała blaskiem Bożej miłości. Wszyscy: bądź uwielbiony , Panie Jezu.

Kolejne wezwania wypowiadają członkowie wspólnoty
…….
(Osoba prowadząca kończy czas uwielbienia):
Pieśnią uwielbijmy Słowo Odwieczne, Syna Bożego, Stworzyciela świata, który gdy nadeszła pełnia czasów, przyjął naturę ludzką, aby nas zbawić.

Pieśń NR 89(111): TY ŚWIATŁOŚĆ DNIA

OSOBA 3
Błogosławiona jesteś Maryjo Dziewico, bo oddałaś się Bogu samemu przez wyłączną miłość i niezachwianą wiarę. Prosimy Cię, Matko, wypraszaj nam czystość serca i ufność Bożej mocy, abyśmy Boga obrali za największe dobro, swego powołania, aby radość płynąca z serca Boga, który przychodzi do nas w codzienności, była zawsze udziałem każdej i każdego z nas. Prosimy Cię, Maryjo, bądź nam Matką, bądź Przewodniczką naszego adwentowego oczekiwania.
Wszyscy: prosimy Cię, Maryjo.

Maryjo, – jako córka Narodu Wybranego, przeżywałaś ze swoim ludem oczekiwanie Mesjasza. Byłaś gotowa przyjąć Jego przyjście w każdej chwili, byłaś świadoma tego, że Objawienie Boże dokonuje się w czasie, a kiedy nastąpi jego pełnia, przyjdzie Mesjasz Pan. Dobrze znane były Ci słowa proroka Izajasza ” I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni (Iz 11/1),a wtedy „ Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jago spoczynku” (Iz 11, 10). I stało się. Nastał tak długo oczekiwany, radosny dzień Zwiastowania. Dzień, w którym zostałaś wybrana
Ty oddałaś się cała do wyłącznej dyspozycji Boga, zgodziłaś się zostać Matką Syna Bożego. W Twym oddaniu Maryjo, nie było cienia wątpliwości, czy też jakiegoś ludzkiego powątpiewania. Wsłuchując się w Twoje – tak – Maryjo, patrząc na Twoje życie- widzimy, że my nie zawsze potrafimy rozeznawać i pełnić wolę Bożą w naszym życiu, dlatego prosimy Cię, Maryjo – ucz nas rozumienia, co znaczy pełnić wolę Bożą. Ucz nas zaufania Bogu, zabierz lęk przed przyjęciem Bożych planów na nasze życie, pomóż nam szukać woli Boga, naucz nas Maryjo, słuchać Boga pośród codziennych zajęć.

Pieśń: ARCHANIOŁ BOŻY GABRYJEL

W ciszy adorujmy Jezusa… Popatrzmy na swoje życie, zobaczmy jak my realizujemy swoje powołanie? Możemy poprosić Maryję, aby pomagała nam przyjmować wolę Bożą, zwłaszcza wtedy, gdy jest dla nas niezrozumiała, aby prowadziła nas do Jezusa w naszym codziennym życiu, które jest dla nas „ adwentem” oczekiwania na życie wieczne.(cisza: ok. 5 min)
Pieśń NR 89(111): MIRIAM
OSOBA 4
Panie Jezu, wraz z Maryją, która jest dla nas wzorem oddania i doskonałej służby Bogu – dziękujemy Ci, za Twoje miłosierdzie i Twoją odwieczną miłość, że zechciałeś pozostawić chwałę Jednorodzonego, chwałę u Ojca swego i zechciałeś stać się do nas we wszystkim podobny prócz grzechu.
Wszyscy: dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Wraz z Maryją, która jest dla nas wzorem i mistrzynią modlitwy – dziękujemy Ci, Panie Jezu za to, że pozostawiłeś światło wiekuiste i wszedłeś w ciemności tego świata, aby stać się prawdą świata.
Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Panie Jezu, razem z Maryją, która jest dla nas wzorem wiary – jesteśmy wdzięczni za zapowiedzi Twojego przyjścia, za proroctwa zapowiadające Twoje przyjście, to one rozpoczęły nowe czasy: lepsze i piękniejsze.
Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Maryjo wzorze prostoty i pokory – dziękujemy, za Twoją pokorę i posłuszeństwo Bogu, za Twoje „fiat”, za Twoje: „ niech mi się stanie”. Dzięki Twojej zgodzie na nieprawdopodobne działanie Boga w Twoim życiu mogły wypełnić się proroctwa. Długo oczekiwany Mesjasz mógł przyjść na świat. Dzięki Twojemu „fiat” Maryjo została otwarta nowa droga od człowieka do Boga.
Wszyscy: Dziękujemy Ci, Maryjo.

Wraz z Maryją, oblubienicą Ducha Świętego – dziękujemy Ci, Jezu, za to, że mocą Ducha Świętego stałeś się człowiekiem w Jej dziewiczym łonie, za Jej najczystsze serce, w którym znalazłeś swoje mieszkanie.
Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Jezu, pragniemy Ci dziękować wraz z Maryją, która uczy nas jak kochać, jak służyć innym, jak wielbić Boga swoją codziennością. O, Maryjo, jakże Ty byłaś wdzięczna za to, że zostałaś wybrana. W pokorze serca rozpoznałaś Boże działanie wobec siebie i dziękowałaś Bogu. Kiedy Elżbieta pozdrowiła Ciebie i nazwała Cię błogosławioną, Ty wyśpiewałaś swoją modlitwę:” Uwielbiaj duszo moja , sławę Pana mego, chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego”. O, jak bardzo Twoje serce było wypełnione wdzięcznością, radością i wiarą.
Dziękujemy Ci, Maryjo, za orędzie, w którym wzywasz nas do wdzięczności.
Wszyscy: Dziękujemy Ci, Maryjo.

(Dalsze dziękczynienie wypowiadają członkowie wspólnoty w formie modlitwy litanijnej………….)
( Osoba prowadząca kończy czas dziękczynienia, np.)
Z całym Kościołem pragniemy Ci śpiewać:

Pieśń NR 26(178): MARIO, CZY JUŻ WIESZ

OSOBA 5
Panie Jezu, chociaż jesteś Bogiem – to dla nas i z miłości do nas zechciałeś być człowiekiem, począłeś się za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi Dziewicy. Jezu, wiemy, że zamieszkałeś również w nas od dnia naszego chrztu i przebywasz w naszych sercach. Prosimy Cię, spraw, aby dusze nasze były odpowiednim mieszkaniem dla Ciebie, oczyść je, abyś rzeczywiście mógł w nas przebywać. Prosimy Cię, Jezu, usuń wszystko, co przeszkadza Ci wzrastać w nas, abyśmy i my mogli stać się tabernakulum Twojej obecności. Ulecz nas Panie ze zranień i uczyń nasze życie miejscem Twojego przebywania.
Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu.

Panie Jezu, tak bardzo chcemy Cię dostrzec w drugim człowieku, jednak nie zawsze nam to wychodzi, nie potrafimy kochać jak Ty. Przebacz nam Panie naszą pychę , brak miłości, przebacz każdy grzech popełniony myślą, mową i uczynkiem, każdą krzywdę uczynioną bliźniemu… Za wstawiennictwem, Twojej Matki, która jest naszą pośredniczką u Ciebie, Panie Jezu – prosimy, przyjdź do każdego z nas, mimo naszych słabości, grzechów. Przyjdź do tych, których do tej pory unikaliśmy, których osądzaliśmy a nawet, którymi gardziliśmy – może nie tyle jawnie, co gdzieś w skrytości naszych serc. Przyjdź i ulecz rany które zadaliśmy innym i które nam uczyniono. Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu.

Za pośrednictwem Maryi, Matki Kościoła – prosimy Cię, Panie Jezu, za cały Kościół święty, aby głosząc światu Ewangelię, przygotowywał świat nie tylko do świąt Bożego Narodzenia, ale i do powtórnego Twojego przyjścia na końcu czasów.
Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu.

Za pośrednictwem Maryi, Matki kapłanów – prosimy Cię, Panie Jezu, za wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby z ufnością wypełniali zadanie powierzone im przez Pana.
Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu.

Przez pośrednictwo Królowej świata – prosimy za narody pogrążone w stanie wojny, aby czas Adwentu na nowo rozpalił w nich wzajemne zrozumienie i miłość braterską.
Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu.

Za wstawiennictwem Królowej rodzin – prosimy Cię, Panie Jezu, za zwaśnione rodziny, pogrążonych w nałogach i zatwardziałych grzeszników, aby w ich sercach za sprawą łaski nawrócenia zapanował Boży pokój.
Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu.

Przez Maryję, pośredniczkę wszelkich łask – prosimy za nas, za naszą wspólnotę, za nasze parafie, abyśmy umieli przyjąć Boże miłosierdzie oraz wezwanie do przemiany i świętości życia.
Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu.

(Dalsze prośby wypowiadają członkowie wspólnoty w formie modlitwy spontanicznej)

(Osoba prowadząca kończy czas próśb): Panie Jezu, ten ADWENT, który z łaski Twojej przeżywamy- chcemy przeżyć inaczej – za wstawiennictwem Najświętszej Twojej i naszej Matki, prosimy Cię, Panie Jezu, rozpal w nas to, co może jest tylko tlącą się iskierką miłości. Wskaż nam kolejny raz sens naszego życia, sens tego wszystkiego, co się dzieje w nas, z nami i wokół nas. Pokaż nam Twój plan na nasze życie, poślij swego Ducha, niech swym tchnieniem rozpali nas na nowo, by nasze serca nie kamieniały, ale były żywe, czujące, przeżywające … Byśmy zawsze umieli dostrzec Ciebie, Panie Jezu w nas samych oraz w tych, w których, nie spodziewaliśmy się Ciebie zobaczyć.
Pieśń NR 158(148): JEZU TYŚ JEST ŚWIATŁOŚCIĄ MEJ DUSZY

OSOBA 6
Niepokalana Matko Jezusa i Matko nasza – Maryjo, pomóż nam dobrze przeżyć ten ważny czas oczekiwania na wspomnienie Betlejemskiej Nocy, prowadź nas do swojego Syna, ukaż nam Go jako Zbawiciela. Z Twoją pokorą przyjmujemy Jego Wcielenie. Jesteś obecna w Jego całym życiu – przedstaw całe nasze życie Synowi, takie, jakie ono jest, pomóż nam uznać Jezusa Panem naszego życia. Z Tobą Maryjo, wypowiadamy: Jezus jest naszym Panem, z Tobą wypowiadamy: Jezus jest naszym Zbawicielem, nie mamy i nie pragniemy innych bogów. Maryjo pomóż nam otworzyć drzwi naszych serc dla przychodzącego Pana, aby nie powtórzyła się sytuacja z Betlejem, gdzie zabrakło dla Niego miejsca.
Jezu, dopomóż nam nie przespać adwentu naszego życia! Przyjdź, aby nas w porę zbudzić, jak anioł obudził betlejemskich pasterzy. Marana tha!
Przybądź, Panie Jezu

Pieśń NR 144(85): WYSTARCZY BYŚ BYŁ

NOWENNA

Błogosławieństwo kapłana.
Pieśń na zakończenie adoracji NR 174(118): SCHOWAJ MNIE