Adoracja z modlitwą o przyjęcie Woli Bożej – przewodnik Jezus

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: W MOCY BOŻEGO DUCHA
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie krople-wody-małe.png

 

WRZESIEŃ 2019

Ojcze nie moja wola lecz Twoja niech się stanie (przewodnik: Jezus)

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Pieśń –

Osoba 1

Tematem dzisiejszego rozważania uczyńmy przyjęcie Woli Bożej i słowa modlitwy Pana naszego Jezusa Chrystusa: Ojcze nie moja wola lecz Twoja niech się stanie. Jest to modlitwa Jezusa w ogrodzie oliwnym. A rozpoczyna się ona od słów: Ojcze oddal ode mnie ten kielich. Sytuacja jest poważna i trudna. Przeciwnicy Jezusa chcą do uwięzić i zabić. Czy Bóg go naprawdę kocha jeśli na to pozwoli? Czasem jak krzyż, trud, cierpienie bardzo nas przygniatają, czujemy się przez Boga opuszczeni, zranieni, nie wysłuchani. Czy to oznacza, że nasz los jest Mu obojętny, że nas nie kocha? Jak często jest tak z nami. Gdy pojawia się w naszym życiu choroba, cierpienie, strata, ból, nowy krzyż, czy wchodzimy na kolejną stację naszej drogi krzyżowej. Nasza modlitwa to te właśnie słowa: Boże oddal ode mnie ten krzyż. Prosimy o Bożą opiekę, ochronę, błogosławieństwo, uzdrowienie, cud. Byle oddalić ten kielich od siebie.

Pieśń

Osoba 2

Dziś podczas tego rozważania wraz z Jezusem udajmy się do ogrodu oliwnego, udajmy się pod ołtarz i w skrytości naszych serc oddajemy Jezusowi nasz kielich. Boże prosi oddal od nas ten kielich, lecz nie nasza wola lecz twoja niech się stanie. Panie Jezus chcemy dziś wyjść z tego kościoła wolni, wolni od niewiary, że gdy spotka nas nieszczęście, trud, choroba stracimy wiarę, utracimy Twoją obecność, Twój pokój, Twoją radość, cel czy sens naszego życia. Na tym ołtarzu chcemy dziś zostawić strach i lęk, przed życiem, lęk przed pójściem naszą drogą krzyżową, naszą drogą do zbawienia. Chcemy na ołtarzu zostawić kłamstwo, że Bóg nas nie kocha, kłamstwo że nie chce naszego dobra, kłamstwo że sobie nie poradzimy, kłamstwo że musimy liczyć tylko na siebie.

W chwili ciszy wraz z Jezusem udajmy się do ogrodu oliwnego i w skrytości naszych serc módlmy się do Boga Ojca.

CISZA

Osoba 3

W Koronce do Bożego Miłosierdzia prosimy Cię Wszechmogący Wieczny Boże o wysłuchanie naszego błagania.

Koronka do Bożego Miłosierdzie

Pieśń

Osoba 4

Modlitwa do Ducha świętego

Duchu święty, TY który jesteś dawcą darów mnogich prosimy Cię przyjdź

Osoba 5

Modlitwa uwielbienia

Nowenna