Ufność – modlitwa Jezu ufam Tobie

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU IDŹCIE I GŁOŚCIE

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

LIPIEC

Dziś podczas naszej comiesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu będziemy rozważać modlitwę JEZU UFAM TOBIE.

Osoba 1 ANIMATOR – zapraszamy Ducha Świętego

Zaprośmy Ducha Świętego:

Pieśń –

Osoba 2

Siostra Faustyna otrzymała szczególną łaskę obcowania z Panem Jezusem. Co ciekawe Jezusowi bardzo zależało by ludzie modlili się słowami JEZU UFAM TOBIE. Obraz z tą modlitwą w niesamowity sposób rozpowszechnił się w Kościele. My w Polsce, do której świątyni nie wejdziemy spotkamy obraz Jezusa Miłosiernego z modlitwą JEZU UFAM TOBIE. Uczyńmy ją dziś tematem przewodnim naszego rozważania – moje zaufanie do Jezusa.

Na obrazie widzimy Jezusa Zmartwychwstałego, ale z ranami po gwoździach i włóczni. I właśnie taki Jezus – umęczony, po przejściach, po śmierci na krzyżu, po wyszydzaniu, po odrzuceniu, po odpuszczeniu przez najbliższych przyjaciół mówi – ZAUFAJCIE MI. Zaufajcie Mi, bo widzicie Ja wiem co znaczy cierpienie, odrzucenie, niezrozumienie, śmierć – i co ZMARTWYCHWSTAŁEM. Jest nadzieja. ZAUFAJCIE MI.

Ten sam zmartwychwstały Jezus mówi ZAUFAJCIE MI do apostołów. Dla Apostoła Mateusza było to ważne, w Ewangelii zanotował słowa Jezusa:

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28,20)

Modlitwa Jezu Ufam Tobie, to jakby słowa Jezusa: Odpocznij we Mnie Jestem twoja siłą i mocą, ciszą i ukojeniem. Znam was, moje dzieci.

O ufności pisze też Psalmista:

Psalm 40 – jak w brewiarzu:
Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, *
z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skale *
i umocnił moje kroki.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *
i zaufają Panu.
Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *
a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.
Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów *
i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
A gdybym chciał je głosić i opowiadać, *
byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, †
lecz otwarłeś mi uszy; *
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. *
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.
Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.
A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia, *
niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą.
Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, *
przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę.
Są one liczniejsze od włosów na mej głowie, *
więc słabnie we mnie serce.
Panie, racz mnie wybawić, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
A ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
niech zawsze mówią: „Pan jest wielki!”
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, *
Boże mój, nie zwlekaj!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Osoba 3

Wielu rzeczy, wydarzeń, cierpień i trudów w naszym życiu nie rozumiemy, nie akceptujemy, nie zgadzamy się z nimi. Co mówi Jezus, jak postąpić w chwilach trudnych w życiu:

Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem, kto idzie ze mną ten ma życie wieczne (por. J 14,6)

Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Już psalmiści Starego Testamentu zmagali się z modlitwa zaufania Bogu. Wraz z Psalmistą wyśpiewajmy

Psalm 125 – jak w brewiarzu:
Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
Jak góry otaczają Jeruzalem, †
tak Pan swój lud otacza *
teraz i na wieki.
Nie zaciąży berło bezbożne †
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
Panie, czyń dobrze dobrym *
i ludziom prawego serca.
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, †
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Osoba 4 – MODLITWA OJCZE NASZ

Jezus będąc Synem Ojca, pełni Jego wolę. Choć nie ze wszystkim się zgadza. Pomysł śmierci na krzyżu nie jest Jego ulubionym. Ale UFA Ojcu – Ojcze nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Modlitwa Jezu Ufam Tobie, to też modlitwa – Panie Jezu naucz mnie ufności wobec Boga Ojca. Naucz mnie modlić się do Boga Ojca. Mamy modlitwę Ojcze Nasz – ale czy modlimy się do Ojca (do Ojca Miłosiernego) czy raczej do sprawiedliwego Sędziego, który za dobro wynagradza (choć rzadko mu się to zdarza) a za zło karze. Bóg wszystko widzi. Ale jak o tym myślę, to w ten sposób, że Bóg widzi we mnie wszystko co złe. A czy przyszło mi do głowy, że Bóg widzi we mnie dobro, że Bóg widzi moje starania, moją ciężką pracę, moje zmęczenie, moje rozterki i wątpliwości, moje zwycięstwa, a nie tylko porażki. ZAUFAJCIE MI – mówi Pan.

Odmówmy wspólnie modlitwę OJCZE NASZ …

Osoba 5

Otwórzmy Pismo Święte – Księga Amosa, Hymn uwielbienia z rozdziału 9, wersety 5-6. Poświęćmy 5-7 min na medytację tego fragmentu, Spróbujmy oczami wyobraźni zobaczyć tę życiodajną siłę jaką w Egipcie daje Nil, zobaczmy działanie/obecność Boga Ojca w moim życiu:

5 Pan, Bóg Zastępów, dotyka ziemi, a ona topnieje,
tak że lamentują wszyscy jej mieszkańcy;
podnosi się wszędzie jak Nil
i opada jak Nil egipski.
6 [Pan] zbudował na niebiosach pałac wysoki,
a sklepienie jego oparł o ziemię;
nazywa wodę morzem
i rozlewa ją na powierzchni ziemi,
Pan – oto imię Jego..„
Am 9,5-6

OSOBA 6 – ANIMATOR – Modlitwa Uwielbienia Pana Jezusa

– będziemy powtarzać JEZU UFAM TOBIE

 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego podczas drogi Krzyżowej – JEZU UFAM TOBIE
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego w czasie procesu przed Piłatem – JEZU ….
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy włożono Ci na ramiona ciężki, drewniany Krzyż – JEZU …
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy po raz pierwszy upadłeś pod krzyżem – JEZU…
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy na drodze Krzyżowej spotkałeś swoją matkę Maryję – JEZU…
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy z pomocą w dźwiganiu krzyża przyszedł Szymon z Cyreny – JEZU…
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy Weronika otarła Ci zakrwawioną twarz chustą – JEZU ….
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy zabrakło Ci sił i po raz drugi upadłeś pod ciężarem krzyża –JEZU..
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy napominasz płaczące niewiasty by nie rozpaczały nad Twoim cierpieniem a raczej nad swoimi dziećmi – JEZU ….
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy trzeci raz upadasz na ziemię przygnieciony ciężkim krzyżem – JEZU …
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy żołnierze obnażyli Cię z szat – JEZU ….
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy twoje ręce i nogi przebiły gwoździe – JEZU …
 1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy przed śmiercią wypowiadasz słowa “Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” – JEZU….
 2. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Twoim zaufaniu do Ojca Niebieskiego, gdy zwyciężyłeś śmierć, piekło i szatana- JEZU…

Pieśń –

OSOBA 7 – ANIMATOR – modlitwa uwielbienia Boga Ojca

– będziemy powtarzać BĄDŹ UWIELBIONY BOŻE OJCZE

 1. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, Boga naszego, który wypowiada Słowo i staje się światłość, który wypowiada Słowo i wody zamieszkują stworzenia żywe, który wypowiada Słowo a zeschłe kości ożywają – BĄDŹ ….
 2. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w Twoim Synu a naszym Panu Jezusie Chrystusie – BĄDŹ …
 3. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w naszej Matce Maryi – BĄDŹ …
 4. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, nasz Boże, który sprawiasz, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Ty który zsyłasz deszcz łaski na sprawiedliwych i niesprawiedliwych – BĄDŹ …
 5. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w miłości jaką obdarzył nas Jezus Chrystus na drzewie krzyża, w Duchu świętym, który uczy nas kochać – BĄDŹ …
 6. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, Ty posyłasz siewców aby siali Twoje Słowo i żniwiarzy aby zbierali plony, Ty podlewasz glebę naszych dusz łaską sakramentów świętych – BĄDŹ …
 7. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w kapłanach Kościoła świętego, w Słowie Twoim – BĄDŹ …
 8. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w Twoim Bóstwie, potędze , wszechmocy, mądrości i chwale – BĄDŹ …
 9. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, któremu zastępy Cherubinów i Serafinów nieustannie wyśpiewują chwałę i cześć  ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY – BĄDŹ …
 10. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w niezgłębionych zdrojach Twojego Miłosierdzia – BĄDŹ …
 11. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w modlitwie JEZU UFAM TOBIE –  BĄDŹ …
 12. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w Kościele świętym, w przedsionkach Twojego Królestwa – BĄDŹ …
 13. Wysławiamy Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, na tronie chwały, pełnego majestatu i czci. Przyjmij naszą modlitwę przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Zapamiętajmy, że Bóg powiedział: Pan – oto imię Moje, JA JESTEM, Jam twój BÓG – kochaj Mnie.

Pieśń –