Szkoła posługi

 

Spotkanie 3 – Ignacjański Rachunek Sumienia:

1. Dziękczynienie.
2. Prośba o światło.
3. Rewizja.
4. Prośba o przebaczenie.
5. Otwarcie się z nadzieją na przyszłość.  Taka postawa jest wyznaniem, że Bóg ma moc przemienić ludzkie serce, z serca kamiennego uczynić serce z ciała (zob. Ez 36,26).
Na koniec rachunku sumienia św. Ignacy poleca odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”.

Spotkanie 2 – O medytacji.

I. PRZYGOTOWANIE do 15 min

  1. Przeczytać fragment Pisma Świętego.
  2. Z treści wybierać te, które są dla mnie ważne.
  3. Wybrać miejsce modlitwy.
  4. Uświadomić sobie, że idę na spotkanie z Bogiem.
  5. Posłuchać naszego serca jak bije – wyciszyć się.
  6. Postawa na medytacji ma łączyć szacunek do Boga i wygodę naszego ciała => np. postawa wygodnego siedzenia.

II. MEDYTACJA – 45 min

0. Znak krzyża.
1. Prośba (stała)  – spraw Panie, aby wszystkie moje myśli, pragnienia, decyzje i czyny były skierowane ku większej Twojej służbie i chwale (tj. abym się nie oszukiwał na modlitwie).
2. Wyobraźnia – oczami wyobraźni zobaczyć, uszami wyobraźni usłyszeć daną sytuację z Pisma Świętego.
3. Prośba – o owoc medytacji.
4. Rozważamy treść:
KROK 1 –  Co Bóg mówił?
KROK 2 – Jak to się odnosi do mojego życia?
KROK 3 – Co z tym zrobię?
5. Rozmowa końcowa – podsumowanie medytacji.
6. Modlitwa OJCZE NASZ.
7. Znak krzyża

III. REFLEKSJA – 15 min

Zapisać -opisujemy krok 2 i krok 3 – ten fragment mówi mi o moim życiu …. i wynika z tego, że powinienem pójść w tym kierunku … Zapisać uczucia, które się pojawiły, przeszkody i rozproszenia.

Spotkanie 1 –  O modlitwie.

Modlitwa chrześcijańska Mt 6, 7-8 „Ojcze Nasz …”

  1. Postawa podczas modlitwy – PRZED KIM STOJĘ? – chrześcijanin stoi przed Ojcem, jest bezpieczny, nie musi się bać, ma świadomość rodziny. Bóg, który jest Królem może być moim Ojcem. Godność dziecka Bożego – na modlitwie jesteś dzieckiem przy Ojcu.
  2. Motywy modlitwy – moja modlitwa jest dziełem Boga, to On zaprasza mnie do modlitwy, ja w Jego łasce mogę odpowiedzieć. Po ludzku mam zrobić wszystko aby wyszło, ale owoc modlitwy zależy od Boga. Ja mogę być wierny.
  3. Treść – coś co mnie przekracza, Bóg który działa w moim życiu, dostrzeganie Boga, jak Jezus. Modlitwa w postawie słuchania – słuchać Jezusa, jak On by postąpił w danej sytuacji.
  4. Cel modlitwy – odkryć Wolę Bożą, chcę zobaczyć tę troskę Boga o mnie, wpaść w ramiona Boga – Tatusia.