Nie bój się Robaczku Jakubie

różaróżaróża

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU MIŁOSIERDZIA 

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

różaróżaróża

SIERPIEŃ

 

Pieśń O zbawcza Hostio, godna czci

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków amen. x 3

Serce Maryi było i pozostało pełne ufności i nadziei. Prośmy dziś Najświętszą Pannę Maryję, by wyjednała nam u Swojego Syna potrzebne łaski, a w szczególności łaskę trzeźwości polskiego narodu. By w rodzinach pogrążonych lękiem i ciemnością grzechu alkoholowego zajaśniało światło Ewangelii. Podczas dzisiejszej adoracji obok Słowa Bożego będziemy rozważać tajemnice chwalebne różańca świętego.

Wezwijmy Ducha Świętego – pieśnią Duchu Święty, wołam przyjdź (NR 6)

Przychodzimy dziś do Ciebie, Panie Jezu, utrudzeni, umęczeni, zrozpaczeni, pełni obaw o jutro, zagubieni, bezradni, szukający nadziei. Często kłopoty dnia codziennego tak bardzo nas przytłaczają, że zapominamy, iż TY nas zbawiłeś umierając za nas na Krzyżu i trzeciego dnia powstając z martwych. Prosimy Cię dziś, wlej w nasze serca nadzieję. Nadzieję na lepsze jutro, nadzieję zbawienia, nadzieję – pocieszenie, nadzieję – że damy radę sprostać naszym codziennym obowiązkom, nadzieję – że TY Jesteś naszym Panem, nadzieję – że TY podźwigniesz nas z naszych grzechów, nadzieję – że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, może adoptowanymi, ale chcianymi, wyczekiwanymi, kochanymi. Wlej w nasze serce nadzieję życia wiecznego. Słowo Twoje jest żywe i skuteczne, potężniejsze niż miecz obosieczny, posłuchajmy zatem, co Bóg chce nam dziś powiedzieć w słowach Pisma Świętego.

Tajemnica 1: Zmartwychwstanie Pana Jezusa – prośmy Zmartwychwstałego Pana Jezusa, by uzdolnił nas do rozumienia słów księgi Proroka Izajasza.[dziesiątek różańca]

Czytanie z Księgi proroka Izajasza [Iz 41, 13-14]

„Albowiem Ja, Pan twój Bóg, ująłem cię za prawicę, mówiąc ci: „Nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą”. Nie bój się, robaczku Jakubie, Nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana. Odkupicielem twoim – święty Izraela.”

K. Oto słowo Boże. W. Bogu niech będą dzięki.

Pieśń : Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy. (NR 75)

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa– Jezus zwyciężył, a teraz wstępuje do nieba –Rozważając tę tajemnicę prośmy w szczególny sposób za dzieci wychowujące się w rodzinach pogrążonych w problemach alkoholowych, by Miłosierdzie Pana Jezusa spłynęło obficie do ich serc i domów.

Albowiem Ja, Pan twój Bóg.

Jestem katolikiem wierzącym, praktykującym – ale kto jest moim bogiem? Czy nie ja sam. Jezus Chrystus, jak chce, może królować w Kościele, ale w moim życiu, to decyzję podejmuję JA. Czy zauważam taką postawę w moim życiu? Czy czuję się opuszczony, przygnieciony moimi problemami, trudnościami, zmaganiem się z życiem? Czy słusznie wszystko biorę na siebie?

W usta proroka Pan Bóg włożył słowa: „Albowiem Ja, Pan twój Bóg, ująłem cię za prawicę, mówiąc ci: „Nie lękaj się, Przychodzę Ci z pomocą”.

Ja, Bóg Wszechmogący, dla którego nie ma nic niemożliwego, który nie jest niczym ograniczony, dziś ujmuję Cię za prawicę , pomagam Ci wstać, podtrzymuję Cię, gdy nie masz już siły żyć, pomagam Ci iść, jak chcesz się zatrzymać i poddać. Jestem twoją pomocą, twoją siłą, twoją mocą, twoim chceniem, twoją zdolnością, by powstawać na nowo, by próbować raz jeszcze, by zacząć wszystko już kolejny raz od początku. Ja, Pan Bóg twój, ujmuję cię za prawicę – POZWOLISZ MI?

W chwili ciszy trwajmy przy Panu Jezusie obecnym tu w postaci eucharystycznej, przy żywym Bogu, który pozostał z nami i codziennie czeka tu na nas. Wzbudźmy w sobie pragnienie oddania Jezusowi naszych kłopotów, lęków, obaw, trudności. Pozwólmy Mu nas podźwignąć, pomóc nam dźwigać nasz ciężki Krzyż. W chwili ciszy trwajmy przy Panu Jezusie.

cisza

Pieśń – Kocham, więc nie muszę się Bać, zabierz mój strach.

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego – w tej tajemnicy rozważajmy spełnienie obietnicy Jezusa, którą złożył apostołom, iż nie pozostaną sami. W szczególny sposób otoczmy modlitwą współmałżonków osób zniewolonych przez alkohol, aby Miłosierdzie Pana Jezusa spłynęło obficie do ich serc i domów.

Nie bój się robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu!

Strach nas paraliżuje, strach uniemożliwia nam działanie, strach sprawia, że jesteśmy niezdolni, by podjąć właściwą decyzję, strach sprawia, że boimy się zmienić nasze życie, strach powoduje, że nie wierzymy Bogu. Bóg ma DZIŚ dla nas złą wiadomość – strach można przezwyciężyć – nie bój się przezwyciężyć strach, nie bój się zmienić swojego życia, nie bój się, nie lękaj się Ja – Bóg do tego wystarczę.

Nie bój się,nie lękaj się, Bóg sam wystarczy. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy – zaśpiewajmy razem.

Pieśń :Nie bój się nie lękaj się (NR 75)

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – koniec trudu, bólu, rozłąki – Maryja została na wieki zaproszona do domu Boga. W tej tajemnicy w sposób szczególny otoczmy modlitwą osoby, które podjęły trud walki z nałogiem, codziennie walczą o to, aby zachować trzeźwość. Prośmy, by Miłosierdzie Pana Jezusa spłynęło obficie do ich serc i by dodało im siły do wytrwania w trzeźwości.

Prorok Izajasz nie ustępuje, czytamy: „Nie bój się, robaczku Jakubie, Nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana. Odkupicielem twoim – święty Izraela.”

Robaczku Jakubie, nieboraczku Izraelu – Jakub- Izrael to wielki patriarcha, wielki wspaniały mężczyzna, szanowana i podziwiana głowa rodów. Wielki człowiek, który w swoim życiu miał wielkie kłopoty, trudności, którego krzyż wbijał w ziemie i nie pozwalał się podnieść, którego serce boleśnie cierpiało z powodu grzechów jego rodziny. Wszechmogący Pan zwraca się do niego Robaczku, Nieboraczku – faktycznie człowiek w obliczu trudów i cierpienia staje się takim nieboraczkiem – jest po porostu bezradny. Jezus w chwili konania na krzyżu też był takim nieboraczkiem – przybitym, odrzuconym, smutnym, opuszczonym, utrudzonym. I co – na trzeci dzień Zmartwychwstał – bo po nocy zawsze wstaje nowy dzień.

Prosimy Cię, Panie Jezus, aby i po nocy naszego życia, nastał dzień. Dzień oświetlony Twoim światłem, światłem Ewangelii, światłem sakramentów, światłem Mszy Świętej. Wiemy, że to wszystko już zostało nam dane. Ale prosimy Cię uzdolnij nas do przyjęcia tych prezentów. Powtórzmy – Uzdolnij nas, Panie Jezus.

W chwili ciszy poprośmy Zmartwychwstałego Jezusa Pana jak te robaczki – nieboraczki, by oświetlił swoim światłem tą część naszego życia, gdzie panuje ciemność. Wskażmy Panu, gdzie chcemy, by od jutra nastał dzień …. [cisza].

Pieśń – Bóg nasz Pan jest dobry cały czas (NR 34)

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królowa nieba i ziemi – Maryja nigdy nie straciła wiary ani nadziei, choć jej życie było dużo trudniejsze niż nasze. W tej tajemnicy prośmy Miłosiernego Pana Jezusa, by wzbudził wiarę i nadzieję na zmiany w sercach osób pogrążonych w alkoholizmie, by dodał im sił i motywacji do walki i zwycięstwa nad nałogiem.

Adoruję, o Panie, Twój nieskończony majestat, przed którym się znajduję i pokornie proszę, abym wyciągnął korzyść z tej modlitwy. Panie, my nie potrafimy Cię adorować, nie potrafimy Cię uwielbiać, nawet nie umiemy oddać Ci należnej czci. Pokornie prosimy Cię, uzdolnij nas do modlitwy, do modlitwy serca, do spotkania Twojego Miłosiernego Serca z naszym poranionym i rozdartym sercem. Powtarzajmy – Uwielbiamy Ciebie, Panie Jezu.

 • Ty Jesteś Bogiem Jedynym –
 • Ty Jesteś naszym Panem –
 • Ty przyszedłeś na ziemię, aby objawić nam Ojca –
 • Ty masz słowa życia wiecznego –
 • Ty jesteś drogą, prawdą i życiem –
 • Ty jesteś światłością świata –
 • Ty jesteś Miłością, Miłosierdziem i Sprawiedliwością –
 • Ty jesteś jedynym Stworzycielem i Odkupicielem Świata –
 • Twoje imię jest święte – Święte imię Jezus –
 • Ty jesteś Święty Święty Święty –
 • W twoim imieniu jest nasze zbawienie –
 • Ty jesteś źródłem wody żywej –
 • Ty jesteś Oblubieńcem Kościoła Świętego –
 • Ty jesteś Wszechmogący –
 • Ty jesteś nieskończony –
 • Ty jesteś obecny tu w Najświętszym Sakramencie –

Pieśń – uwielbiam imię Twoje Panie (NR 57)

Błogosławieństwo i pieśń na zakończenie