Dźwigając krzyż

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: W MOCY BOŻEGO DUCHA
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

MARZEC 2019

KAPŁAN


Mój Panie przychodzę do Ciebie, stoję przed Twoim Świętym obliczem. Jestem tutaj i mam puste ręce, nie mam nic co mogę Ci ofiarować, jednak Panie przychodzę, aby z Tobą być, chcę przy Tobie trwać, nie chcę niczego przed Tobą ukrywać, pragnę ukryć się w Tobie, przylgnąć do Ciebie i trwać w Twojej Przenajświętszej Obecności. Mów do mnie Panie, przemieniaj mnie Swoim słowem, dotykiem miłości. Spraw Panie aby te nasze spotkania odmieniały moje życie, moje serce. Pragnę tylko byś był nic więcej!

Pieśń nr 8. Duchu św. tchnienie Ojca.

OSOBA 1
(MODLITWA DO DUCHA ŚW.)

Duchu Św. przyjdź Ty który uświęcasz to co we mnie nieświęte, który umacniasz to co słabe, Przyjdź w lekkim powiewie, w muśnięciu, przyjdź w swojej delikatności, przyjdź z mocą ognia, rozpal moją wiarę, ożyw nadzieję, wlej w moje serce miłość. Napełnij moje serce, stwórz we mnie nowe życie, życie z Ducha…

Modlitwa spontaniczna do Ducha Św.(…)

Pieśń: nr 49 Głębia przyzywa Głębię

OSOBA 2
(DZIĘKCZYNIENIE)

Pomóż mi Panie zanurzyć się w Twojej obecności, tak abym mógł poznawać Cię i fascynować się Tobą wciąż na nowo, odkrywać Twą Świętą Osobowość.
Jestem przed Tobą z całym moim człowieczeństwem, Ty znasz mnie na wskroś i mimo to wciąż mnie kochasz. Zachwycasz się mną choć taki ułomny i grzeszny jestem.
Ty wiesz co znaczy być kuszonym i doświadczać udręki w tych pokusach, przeżyłeś to w Ogrodzie Oliwnym. Jezu, w tej modlitwie było strasznie, przychodziły pokusy, aby oddalić dzieło zbawienia. Udręka, czy podołasz temu, samotność , lęk przed cierpieniem i w tym wszystkim Twoje Panie zaufanie Ojcu. Dla Ciebie wola Ojca była najważniejsza …
Panie, nie moja wola niech się stanie, nie po ludzku ale niech będzie po Bożemu. Wola Ojca który jest w niebie, Boża wola w mojej modlitwie, Jego wola w moich zmaganiach. Panie w Twoje ręce powierzam ducha mego, rozwijaj mnie, walcz o mnie, bądź przy mnie teraz i zawsze.
Panie dziękuję Ci za to że przyjąłeś ludzką naturę, aby mi pokazać jak cenny jestem w oczach Boga. Dziękuję za to, że jestem świątynią Boga. We mnie mieszka Twój Duch. Dziękuję za Twoją Boską adopcję, za chrzest święty w którym odcisnąłeś niewymazywalną pieczęć na mojej duszy, pieczęć przynależności i zapewnienie o Twej wiecznej miłości do mnie.
Panie dziękuję Ci za to że dwa tysiące lat temu wziąłeś na swoje ramiona mój grzech i umarłeś abym ja mógł żyć. Dziękuję Ci za to!
Chwała Ci Jezu bo twój krzyż to nie jest klęska, ale Zwycięstwo.

Spontaniczna modlitwa dziękczynienia…

Pieśń: nr 88 Ty ukochałeś mnie

OSOBA 3
(UWIELBIENIE)
Panie naucz mnie brać swój krzyż i iść za Tobą. Na początku tego Wielkiego Postu pragnę podjąć postanowienie głębszej i lepszej modlitwy, lepszego życia, które będzie świadczeniem o tym że należę do Ciebie.
Naucz mnie dźwigać krzyż trudnych relacji, ludzi z którymi trudno żyć, pracować, ludzi których trudno kochać. Daj takie doświadczenie Twojej miłości, abym mógł z niej czerpać co dnia, naucz mnie okazywać miłość . Chcę z miłości do Ciebie Jezu powściągnąć mój język, nie krytykować, nie obmawiać, nie przeklinać, ale być czułym i wrażliwym na potrzeby bliźnich. Wiem że o własnych siłach to się nie uda, Panie Ufam, że Ty przyjdziesz mi z pomocą.
Mój krzyż to też modlitwa, naucz mnie modlitwy gdy jest trudno, takiej która podąża za Tobą aż na Golgotę, jeśli taka wola Ojca.
Krzyżem są dla mnie codzienne pokusy, trudne wybory, walki, których coraz bardziej jestem świadom. Dzisiaj jak każdego dnia wyrzekam się wszelkiego zła, wszystkiego co oddala mnie od Ciebie. Tylko TY JESTEŚ MOIM PANEM.
Panie Jezu Chryste wpatruję się w Twój krzyż , w Twoje ciało poranione, przebite dłonie i stopy. W rany zadane podczas biczowania, w Twoją koronę cierniową , która przebija skronie rani całą Świętą Głowę, patrzę w Twoją Boską twarz zbitą, sponiewieraną nie podobną do człowieka, krew płynącą po krzyżu to Ty, Jezus- Bóg, to wszystko dla mnie?!
Wierzę Jezu że „miłość wszystko przetrzyma”. O Boska Męko uwielbiam Ciebie bo z niej płynie najgłębsze doświadczenie miłości, bo „nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” J.15:13. Panie uwielbiam Twoją mękę, bo przez nią wprowadzasz mnie w Zmartwychwstanie.

Krzyżu Chrystusa
krwią pomalowany
ociekający miłosierdziem

Krzyżu Chrystusa
dzisiaj mnie podarowany
ciepłym spojrzeniem
Ciebie wielbię
Spontaniczna modlitwa uwielbienia…

Pieśń: 104 Wznoszę ręce me wzwyż.

OSOBA 4
(PROŚBA)

Królu w koronie cierniowej, wywyższony ponad ziemię, zawieszony na drzewie, przyciągnij mnie do siebie. Wszak powiedziałeś ”a ja, gdy nad Ziemię zostanę wywyższony wszystkich przyciągnę do siebie” J.12:32.
Naucz mnie miłości krzyża, trudnej miłości posłuszeństwa, kochania tego co słabe, co zranione, upokorzone, oplute, zhańbione.
Patrzę na krzyż na Twoje ciało, na rany zadane niewiarą, nienawiścią, mściwością, zemstą, zazdrością. Ty Boski Zbawco przeistoczyłeś to w dobro, tylko Ty masz taką moc.
Naucz mnie cierpieć w ciszy, obroń moje usta przed narzekaniem.
Panie Jezu daj mi cierpliwość milczenia wtedy gdy trzeba czekać, aby nie popsuć Bożego Planu. Naucz mnie czekać, czekać na nawrócenie moich bliskich, czekać na pojednanie, na to że modlitwa zostanie wysłuchana, czekać na dobre słowo… „ miłość cierpliwa jest”.
Panie Jezu, wszystko dzieje się w odpowiednim czasie Ty to zaplanowałeś i Twoja wola niech się wypełnia w moim życiu i w życiu moich bliskich.
Jezu, chcę prosić tylko o to co dobre dla mojej duszy i dla dusz moich bliskich, o to co prowadzi do zbawienia.
Pragnę co dzień na nowo mówić „TAK” Twoim planom wobec mnie.
Naucz mnie milczenia… słuchania Ciebie.

Oto jestem Panie, poślij mnie, powiedz czego chcesz, a moją rozkoszą będzie być posłusznym…
poślij mnie daj siłę i odwagę abym Twoją wolę mógł wypełnić.

Powiedz Panie…( chwila ciszy)

Pieśń nr 172 Rozpięty na ramionach

Panie Jezu Ty będąc przybity do krzyża oddałeś nam swoją Najświętszą Matkę, której ręce powierzyłeś łaski, aby nam je rozdzielała.
Dlatego prosimy o Najlepsza Najłaskawsza Mateńko, która nie ustajesz w błaganiach za nami, o Twoje wstawiennictwo!

Nowenna