Dziennik Nowego Życia

  – opracowanie ks. Artur Sepioło

Teksty do modlitwy, wg następującego schematu:

  1. Skupienie.
  2. Modlitwa do Ducha Świętego.
  3. Oddanie wszystkiego Bogu.
  4. Uwielbienie.
  5. Przeczytanie tekstu Biblii.
  6. Słuchanie i podziękowanie.
  7. Uwielbienie.

 

Tydzień 4 – WYTRWAŁOŚĆ:

Dzień 1 – Jk 2,1-13;
Dzień 2 – Jk 2,14-26 – o samozapłonie;
Dzień 3 – Jk 1,1-27 – o realizmie;
Dzień 4 – Jk 1,1-27 – twe słowo;
Dzień 5 – Jk 4,1-10 – wysiłek;
Dzień 6 – Jk 4,11-5-,6 – wnętrze;
Dzień 7 – Jk 5,7-20 – ucieczka.

Bóg chce pracować razem z nami, a nie obok nas.

Tydzień 3 – SŁUCHANIE:

Dzień 1 – Dz 1,1-11 – życie przemawia do ciebie;
Dzień 2 – Dz 1,12-2,13 – naiwni działacze;
Dzień 3 – Dz 2,14-47 – zrozumiały język;
Dzień 4 – Dz 3,1-36 – Jezus jest Słowem Ojca;
Dzień 5 – Dz 5,1-16 – LOGOS;
Dzień 6 – Dz 4,1-37 – REMA;
Dzień 7 – Dz 5,17-42 – kopanie studni.

Bóg przemawia do ciebie konkretnie i osobiście.

Tydzień 2 – POSZUKIWANIE GŁĘBI:

Dzień 1 – Łk 20,1-8;
Dzień 2 – Łk 20,9-19;
Dzień 3 – Łk 4,1-2;
Dzień 4 – Łk 20,20-40;
Dzień 5 – Łk 20-41 – 21,4;
Dzień 6 – Łk 21,5-38;
Dzień 7 – Łk 1,46-56.

Twoją pustynię i świątynię Jezus wypełnia swą obecnością.

Tydzień 1 – CZAS DLA ZAKOCHANYCH:

Dzień 1 – Łk 17,1-10 – Jezus uczy modlitwy;
Dzień 2 – Łk 17,11-37;
Dzień 3 – Łk 18-1-14;
Dzień 4 – Łk 18,15-43;
Dzień 5 – Ps 1;
Dzień 6 – Łk 19,1-28;
Dzień 7 – Łk 19-29-48.

Modlitwa pomaga w decyzjach, decyzje zmuszają do modlitwy.

ROZPOCZYNAMY CZEŚĆ DRUGĄ DZIENNIKA NOWEGO ŻYCIA

KONIEC PIERWSZEJ CZĘŚCI DZIENNIKA NOWEGO ŻYCIA

TYDZIEŃ 17 – PEWNOŚĆ CHRZEŚCIAŃSKA:

Dzień 1 – Łk 1 –  Pewność obecności Jezusa w Palestynie;
Dzień 2 – J 3 – Pewność zbawienia;
Dzień 3 –  1 Kor 15 – Pewność otwartego nieba i zbawienia;
Dzień 4 – Rz 5 – Pewność przebaczenia grzechów;
Dzień 5 – J 6 – Pewność obecności Jezusa w Eucharystii;
Dzień 6 – J 1 – Pewność natchnienia Biblii;
Dzień 7  – Dz 15 – Pewność nieomylności Kościoła.

TYDZIEŃ 16 – PODSUMOWANIE:

Dzień 1 – Łk 22,1-30;
Dzień 2 – Łk 22,31-71;
Dzień 3 –  Łk 23,1-25;
Dzień 4 – Łk 23,26-56;
Dzień 5 – Łk 24,1-12;
Dzień 6 – Łk 24,13-35;
Dzień 7  – Łk 24, 36-53.

TYDZIEŃ 15 – NOWA WOLNOŚĆ:

Dzień 1 –Łk 11,37-54;
Dzień 2 – Łk 12,1-12 – Wolność od grzechu. Pokusa. Skutki.
Dzień 3 –  Łk 12,13-59 – Wolność od strachu.
Dzień 4 –  Łk 15,1-32 – Wolność od błędu.
Dzień 5 – Łk 13,1-35 – Wolność od wątpliwości.
Dzień 6 – Łk 14,1-35 – Wolność od zmartwień i trosk o przyszłość.
Dzień 7  – Łk 16,1-31 – Zachowywanie wolności.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.

TYDZIEŃ 14 – NOWE NORMY:

Dzień 1 – Rz 8,14-17;
Dzień 2 – Mt 7,1-29 – Skąd normy?
Dzień 3 –  Mt 6,1-34 – Po co normy?
Dzień 4 –  Mt 5,1-26 – Gdzie możesz znaleźć normy?
Dzień 5 – Mt 5,27-48 – Decyzje do podjęcia;
Dzień 6 – J 17-1-26 – Jak możesz spełniać normy?
Dzień 7  – Ga 4,1-7 – Do czego prowadzą normy?

Jak Mojżesz, nowe prawa rządzące twoim życiem możesz znaleźć w Bogu.

TYDZIEŃ 13 – JAK STWORZYĆ SZCZĘŚLIWY DOM:

Dzień 1 – Łk 1,26-45;
Dzień 2 – Łk 1,46-56 – Módl się (pracuj) dla zbawienie twojej rodziny;
Dzień 3 –  Łk 1,57-80- Bądź przykładem w domu;
Dzień 4 –  Łk 1,1-25- Angażuj się w dom;
Dzień 5 – Łk 2,1-40 – Zachowujcie Boży porządek. Bądźcie dobrymi rodzicami;
Dzień 6 – Łk 2,41-3,14 – Daj swoim dzieciom doświadczenie miłości Bożej;
Dzień 7  – Łk 3,15-38 – Zachowuj świętość małżeństwa.

Głową chrześcijańskiego domu jest Chrystus.

TYDZIEŃ 12 – TWOJE ŻYCIE JEST ŚWIATŁEM:

Dzień 1 – Łk 8,1-21 – Dobre słowo;
Dzień 2 – Łk 9 – Solidna praca;
Dzień 3 – Łk 8,22-56 – Troska o rodzinę;
Dzień 4 – Łk 7 – Uczciwość;
Dzień 5 –Łk 10, 1-20 – Dbałość o zdrowie;
Dzień 6 – Łk 10,21-42 – Pomoc innym;
Dzień 7  – Łk 11,1-36 – Skromność.

Świeć przykładem.

TYDZIEŃ 11 – MASZ PRZEWODNIKA:

Dzień 1 – Rz 8,1-17 –  Masz Doradcę;
Dzień 2 – J 14,15-31 – Duch święty jest twoim Przewodnikiem;
Dzień 3 – Dz 2,1-36 – Napełnianie się Duchem;
Dzień 4 – Dz 2,37-47 – Chodzenie w Duchu świętym;
Dzień 5 – 1 Kor 12,1-11 – Moc Ducha świętego w tobie – dary;
Dzień 6 – 1 Kor 12,12-31 – Moc Ducha świętego w tobie – charyzmaty;
Dzień 7  – 1 Kor 13, 1-13 – Owoce Ducha świętego.

Bez Ducha nie zbudujesz tego co duchowe.

PRZERWA WAKACYJNA

TYDZIEŃ 10 – MODLITWA DZIECKA BOŻEGO:

Dzień 1 – Łk 11 – Święć się Imię Twoje.
Dzień 2 – Łk 18 – Przyjdź Królestwo Twoje.
Dzień 3 – Łk 22,1-53 – Bądź wola Twoja.
Dzień 4 – J 2 – Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Dzień 5 – Mt 18 – I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcą.
Dzień 6 – Dz 11 – Nie wódź nas na pokuszenie.
Dzień 7 – J 17 – I zbaw nas ode złego.

Modlitwa jest spotkaniem, które przemienia. Być uczniem znaczy wciąż się uczyć.

TYDZIEŃ 9 – JESTEŚ W RĘKU OJCA:

Dzień 1 – Mk 13 – Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie.
Dzień 2 – Mk 14 – On jest Bogiem, ty jesteś człowiekiem.
Dzień 3 – Mk 15 – On jest Stworzycielem, ty jesteś stworzeniem.
Dzień 4 –Mk 16 – On jest Ojcem, ty Jego dzieckiem.
Dzień 5 – Łk 4 – Jezus jest twoim Mistrzem w codziennych zajęciach.
Dzień 6 – Łk 5 – Jezus ozn. Bóg zbawia.
Dzień 7 – Łk 6 – Jezus jest Panem wszechświata i Głową Kościoła.

Życie z wiary, to życie w ramionach Ojca.

TYDZIEŃ 8 – NOWE ZAJĘCIA:

Dzień 1 – Mk 9,38-41 – Nowe czynności to jasne świadectwo;
Dzień 2 – Mk 9,42-50 – Chodzić do Kościoła;
Dzień 3 – Mk 10,1-40 – Jak masz się modlić;
Dzień 4 – Mk 10,41-52 – Bierz aktywny udział w spotkaniach;
Dzień 5 – Mk 11,1-26 – Świadcz o Jezusie;
Dzień 6 – Mk 11,27-12,17 – Czytaj Biblię;
Dzień 7 – Mk 12,18-44 – Bierz udział w pracach Kościoła.

Modlitwa jest najważniejszą czynnością jaką może wykonywać chrześcijanin.

TYDZIEŃ 7 – NOWE ZAINTERESOWANIA:

Dzień 1 –Mk 8,22-26  – Nowe zainteresowania;
Dzień 2 – Mk 8,27-30  – Inny cel;
Dzień 3 – Mk 8,31-33 – Zmiany w mentalności;
Dzień 4 – Mk 8,34 – 9,1 – Partnerstwo;
Dzień 5 – Mk 9,2-13 – Głoszenie Ewangelii;
Dzień 6 – Mk 9,14-29 – Dawanie;
Dzień 7 – Mk 9,30-37 Błogosławieństwo.

Nowe zainteresowanie nie opierają się na modzie lecz na Bożych Obietnicach.

TYDZIEŃ 6 – KWADRANS SZCZEROŚCI:

Dzień 1 – 1 J, 1,1-4;
Dzień 2 – 1 J, 1,5-7 – Przejrzyj treść 1 tygodnia formacji;
Dzień 3 – 1 J 3,1-3 – Przejrzyj treść 2 tygodnia formacji;
Dzień 4 – 1 J 4,1-6;
Dzień 5 – 1 J 4,7-12 – Przejrzyj treść 3 tygodnia formacji;
Dzień 6 – 1 J 4, 13-18 – Przejrzyj treść 4 tygodnia formacji;
Dzień 7 – 1 J 4, 19-5,13 – złota myśl miesiąca formacji.

Winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.

TYDZIEŃ 5 – UCZ SIĘ CHODZIĆ:

Dzień 1 – Rz 5,1-5 – Raczkowanie;
Dzień 2 – Mk 7,24-30 – Uchwyć Bożą dłoń;
Dzień 3 – Mk 7, 31-37 – Goją się guzy i sińce;
Dzień 4 – Mk 7,1-13 – Ćwicz swoje duchowe mięśnie;
Dzień 5 – Mk 7,14-23 – Praktyka czyni mistrza;
Dzień 6 – Mk 8,1-9 – Odpoczywaj w Bogu;
Dzień 7 – Mk 8,10-21 – Pozwól się prowadzić Bogu.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

TYDZIEŃ 4 – KONIECZNOŚĆ WZROSTU:

Dzień 1 – Mk 5, 35-43 – Ku Chrystusowi jako Głowie;
Dzień 2 -Mk 3 – Mleko potrzebne codziennie;
Dzień 3 – Mk 6, 34-44 – Pokarm, który daje życie;
Dzień 4 – Mk 6, 7-13 – Kieruj się ku dobru;
Dzień 5 – Mk 6, 14-29 – Baw się dobrze, nie baw się grzechem. Unikaj choroby, nie przyjmuj trucizny;
Dzień 6 – Mk 6,45-56 – Rób to o co Bóg cię prosi: Wierz Ewangelii Jezusa Chrystusa, Pokutuj, bądź świeży w decyzji nawrócenia.
Dzień 7 – Mk 6,1-6 – Przezwyciężaj wątpliwości.

Sprawmy by wszystko rosło ku Temu, który jest głową – ku Chrystusowi.

Tydzień 3 – TWÓJ OJCIEC MÓWI DO CIEBIE:

Dzień 1 – Mk 4,1-9 – Bóg mówi na wiele sposobów, również wprost do twojego serca;
Dzień 2 – Mk 4,10-20 – Bóg mówi poprzez Biblię;
Dzień 3 – Mk 4,21-25 – Bóg mówi poprzez swoje błogosławieństwa;
Dzień 4 – Mk 3,31-35 – Bóg mówi poprzez innych chrześcijan;
Dzień 5 – Mk 6,7-13 – Bóg mówi poprzez dary duchowe i służbę w Kościele;
Dzień 6 – Mk 4,26-32 – Bóg mówi poprzez liturgię;
Dzień 7 – Mk 5,21-34 – Bóg mówi poprzez twoje sumienie;

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg przez proroków, a teraz przemawia do nas przez Syna.

Tydzień 2 – POZNAĆ I POKOCHAĆ RODZINĘ:

Dzień 1 – J 3,16-21 – Wprowadzenie;
Dzień 2 – Mk 1,1-13 – Przyjęcie zbawienia;
Dzień 3 – J 10,10 oraz J 15,4-5 – Co się wydarzyło;
Dzień 4 – Iz 54,10 oraz Jr 31,1 oraz Mk 1,14-20 – Bóg jest twoim Ojcem;
Dzień 5 – 1 Tm 2,5-6 oraz Mk 1,21-34 – Jezus jest twoim Bratem i Panem;
Dzień 6 – J 14,26 oraz Mk 1,35-39 – Duch Święty jest twoim Doradcą;
Dzień 7 – 1 J 4,20 oraz Kol 2,6-7 oraz Mk 1,40-45 – Inni wierzący to siostry i bracia.

Każda decyzja wiary (a taką podjąłeś) powoduje, że działają w Tobie siły duchowe.

Tydzień 1 – NOWE ŻYCIE:

Dzień 1 – Jk 1,21-22;
Dzień 2 – J 6,1-15;
Dzień 3 – J 6,16-21;
Dzień 4 – J 6,22-27;
Dzień 5 – J 6,28-47;
Dzień 6 – J 6,48-59;
Dzień 7 – J 6,60-71.

Zamieniajcie Słowo w czyn, a nie bądźcie słuchaczami oszukującymi samych siebie (por. Jk 1,22).