Modlitwa Uwolnienia

ZERWIJ KAJDANY
…Wyobraź sobie zamknięte drzwi. Otwarcie ich obrazuje wyzwolenie z duchowego spętania. Drzwi te mają pięć zamków, a do każdego z nich potrzebny jest klucz. Jako wierzący w Chrystusa masz wszystkie klucze potrzebne do tego, by być wolnym od wpływu złych duchów. Jeśli jednak choćby jeden z nich nie zostanie użyty, drzwi pozostaną zamknięte… Neal Lozano pt. Modlitwa uwolnienia część I.

W dniach 16 – 17 luty tego roku przeżywaliśmy rekolekcje wspólnotowe, na temat modlitwy uwolnienia proponowaną przez Neala Lozano. Prowadzeni przez o. Józefa Zborzil oraz braci i siostry ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Jerozolima doświadczaliśmy cudu uzdrowienia i uwolnienia. W czasie rekolekcji nasi goście pokazywali i pomagali nam robić kroki, które należy uczynić, aby odzyskać wolność. Nawrócenie, przebaczenie, wyrzeczenie się złego ducha, stanięcie w autorytecie Jezusa i złamanie mocy wszystkich duchów, których się wyrzekliśmy z nakazem opuszczenia nas, przyjęcie błogosławieństwa są częścią naszego dziedzictwa jako dzieci Boga. Gdy współpracujemy z Bogiem na drodze do wolności, On prowadzi nas ku głębszemu uwolnieniu.

W tym szczególnym dla nas czasie, Jezus obdarowywał nas łaskami i uzdalniał nas do życia w wolności dzieci Bożych. Dla wielu z nas to wszystko, co przeżywaliśmy, było odkryciem i osobistym doświadczeniem Bożej miłości i miłosierdzia. Przekonaliśmy się, że, aby trwać w wolności (aby zły duch nie zabrał nam tego drogocennego daru), bardzo dużo zależy od nas samych, od naszego zaangażowania. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że o wolność trzeba walczyć i uczyć się, jak ją zachować. Przekonaliśmy się również, że proponowana forma modlitwy o uwolnienie w sposób prosty prowadzi nas do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pomaga otworzyć się na miłość Boga Ojca i doświadczyć Jego błogosławieństwa.Wykorzystanie pięciu kluczy pozwala wydobyć na jaw wszelkie kłamstwa o nas, wyjawia zwodnicze taktyki szatana, jego wpływ jaki w ukryciu na nas wywiera. Bóg Ojciec w swojej miłości i miłosierdziu usuwa to kłamstwo i wkłada w nasze serca głębokie przekonanie o tym, że jesteśmy kochani. Tak jak syn marnotrawny z przypowieści Jezusa (por. Łk 15, 11 – 32), który powrócił do Ojca, przyjął jego przebaczenie, jego miłość i zapragnął z nim pozostać, tak i my też chcemy być z naszym Ojcem, który jest w niebie i chcemy, aby w naszym życiu realizował się plan Ojca, który On sam przygotował na nasze życie. Proponowana forma modlitwy prowadzi nas do Jezusa, pomaga przyjąć Błogosławieństwo Boga Ojca, doświadczyć jego akceptacji i prowadzi do wolności, a w sercach rodzi pragnienie pełnienie Jego woli. Pragnienie, aby przez nas działał i obdarzał innych wolnością. Musimy mieć jednak tę świadomość, że w swej wolności będziemy podejmować różne decyzje w naszym życiu, że niekiedy trzeba będzie podjąć walkę, aby w naszych wyborach opowiedzieć się zawsze po stronie Jezusa. Trzeba, abyśmy byli czujnymi, abyśmy poprzez nasze decyzje na nowo nie popadli w grzech. A gdyby tak się stało, że przestaniemy walczyć o naszą wolność i w swej bezsilności upadniemy, to warto skorzystać z modlitwy, którą proponuje nam Neal Lozano, aby odzyskać naszą wolność na nowo.<br> Rozpoczynając modlitwę modelem pięciu kluczy dobrze jest wiedzieć, że uwolnienie<br> to nie jest jednorazowe wydarzenie w naszym życiu – to nieprzerwany proces, który<br> uporządkowuje nasze życie, a nawet je całkowicie odmienia. Musimy więc ciągle uczyć się jak współpracować z Duchem Świętym, abyśmy mogli działać w zgodzie z Nim, kiedy On będzie rozpoczynał w nas przemianę. Do tej pory przyzwyczajeni byliśmy do tego, że<br> w naszych wspólnotach praktykowaliśmy modlitwę wstawienniczą np. podczas seminariów, spotkało modlitewnych, w czasie której najbardziej aktywny podczas modlitwy jest prowadzący modlitwę. W modlitwie, którą proponuje Neal Lozano najbardziej aktywny jest ten, który prosi o modlitwę. To nie znaczy, że poprzednia forma modlitwy wstawienniczej była zła i, że przestajemy już z niej korzystać. Dotychczasowa forma była dobra, jest dobra i będzie nadal dobra. Są różne style, a ten, który nam został zaproponowany podczas rekolekcji, które odbyły się w naszej wspólnocie, jest jednym z nich. W modlitwie uwolnienia wg modelu pięciu kluczy nie chodzi o uwolnienie przy<br> pomocy egzorcyzmu, nie stajemy do konfrontacji ze złymi duchami. Egzorcyzm potrzebny jest w przypadku opętania, stanu rzadko spotykanego, gdzie konieczna jest modlitwa kapłana specjalnie do takiej posługi wyznaczonego przez Kościół. W tym modelu modlitwy (którą proponuje Neal Lozano) chodzi o uwolnienie z tego, co nas blokuje w życiu. Sprawia, że nie mamy siły walczyć z pokusami, trwamy w nałogach, nie umiemy przebaczyć, nie umiemy cieszyć się życiem. Zmagamy się np. z depresją, bezsennością, nerwicami, a na dodatek możemy czuć się przygnieceni poczuciem winy. Mogą nas dopadać myśli, że nie ma dla nas ratunku, że nic już z nas nie będzie, że nasze życie nie ma sensu itd. W tej modlitwie chodzi o tzw. zamknięcie furtek, które bardziej lub mniej świadomie uchyliliśmy i w ten sposób staliśmy się bezbronni wobec zła. Podczas tej modlitwy w tych wszystkich wydarzeniach, w których zły duch chce nas uczynić niewolnikami, doświadczamy Boga, który przychodzi z mocą uzdrowienia i uwolnienia. Dokonuje się to w ten sposób, że stając przed Chrystusem z całą historią naszego życia, Bóg, który może wszystko, przywraca nam wolność, nadając nowy sens życiu.

Ta forma modlitwy jest dla każdego i każdy może się jej nauczyć. Potrzebna jest tylko uczciwość wobec siebie, chęć poznawania siebie w prawdzie oraz ogólne wyrobienie duchowe. Możesz według tego modelu modlić się sam lub ze swoim przyjacielem korzystając z książki pt. Modlitwa uwolnienia Neala Lozano lub skorzystać z proponowanej poniżej formy:

I KLUCZ: Nawrócenie, żal za grzechy i wyznanie wiary KLIKNIJ TUTAJ

II KLUCZ: Przebaczenie KLIKNIJ TUTAJ

III KLUCZ: Wyrzeczenie się dzieł szatana KLIKNIJ TUTAJ

IV KLUCZ: Stanięcie w autorytecie Jezusa KLIKNIJ TUTAJ

V KLUCZ: Przyjęcie błogosławieństwa Boga nad naszą tożsamością i przeznaczeniem KLIKNIJ TUTAJ

JAK ZACHOWAĆ WOLNOŚĆ KLIKNIJ TUTAJ

Tekst powstał w oparciu o książki Neala Lozano pt.: „ Modlitwa uwolnienia” cz. I i II oraz konferencji wygłoszonych
podczas pobytu Neala i jego żony Janet w Polsce. Wykorzystano również niektóre treści z czasopisma „Szum z Nieba ”.
Opracowała – Weronika Hałdys
Korekta polonistyczna – mgr Zofia Świst