Pojednanie z Bogiem

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU IDŹCIE I GŁOŚCIE

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

GRUDZIEŃ

Pieśń o zbawcza Hostio godna czci

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków amen. X 3

W ten zimowy wieczór stajemy przed Tobą Panie nasz i Zbawco by adorować Twój nieskończony majestat, by oddać Ci należną chwałę i cześć. By zjednoczyć nasze serca i myśli z Twoim Przenajświętszym Sercem. Prosimy Cię, wejrzy łaskawie na nas sługi twoje i obdarz nas głębokim pokojem serca.

Ty, wszechmogący i dobry Pan i Stwórca wszystkiego posłałeś do nas swój największy skarb- tj. Swojego Syna a Naszego Pana Jezusa Chrystusa. By przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie pojednać nas ludzi z tobą – Odwiecznym i jedynym Bogiem. Dziś prosimy Cię obdarz nas i nasze rodziny łaską pojednania. Prosimy o łaskę pojednania w naszych rodzinach, między naszymi bliskimi oraz o łaskę pojednania między człowiekiem a Bogiem, o łaskę pojednania z Tobą Miłosiernym Panem dla osób, które od lat żyją jakby Boga nie było.

Wezwijmy Ducha Świętego – pieśnią Przyjdź Duchu Święty ja pragnę 12

 • Przyjdź Duchu Święty i wypełnij tą świątynie Twoją obecnością – przyjdź Duchu św.

 • Przyjdź Duchu Święty z darem modlitwy, zabierz wszelkie rozproszenia, zmęczenie, troski – przyjdź Duchu św.

 • Przyjdź Duchu Święty i módl się w nas –

 • Przyjdź Duchu Święty z pokoje serca –

 • Przyjdź Duchu Święty do naszych rodzin, naszych bliskich –

 • Przyjdź Duchu Święty do osób opuszczonych, samotnych, przygnębionych, rozczarowanych –

 • Przyjdź Duchu Święty z nadzieją –

 • Przyjdź Duchu Święty z przebaczeniem i pojednaniem –

 • Przyjdź Duchu Święty i uzdolnij nas do przebaczenia zniewag –

 • Przyjdź Duchu Święty i naucz nas budować jedność –

W modlitwie, której nauczył s. Faustynę sam Jezus prośmy Zmartwychwstałego Pana Jezusa by uzdolnił nas do rozumienia słów świętego Pawła z listu do Rzymian.

[dziesiątek koronki]

Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

Pojednanie z Bogiem [Rz 5, 1-5]

1 Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,

2 dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

3 Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,

4 a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję.

5 A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

K. Oto słowo Boże. W. Bogu niech będą dzięki.

PIEŚŃ- Otwórz me oczy o Panie 82

W kolejnym dziesiątku koronki polecajmy siebie i naszych najbliższych prosząc Pana by otworzył nasze oczy i serce, byśmy potrafili patrzeć na innych ludzi tak jak widzi ich Bóg, byśmy potrafili interpretować różne trudne wydarzenia w naszym życiu tak jak widzi je Bóg.

[dziesiątek koronki]

 

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Jestem dobrym człowiekiem – nie zabiłem nikogo, nie dokonałem rozboju, nie pobiłem nikogo, nie włamałem się do nikogo – ale czy przestrzegam prawa Bożego – Prawa Miłości Miłosiernej? Czy troszczę się o zachowanie pokoju z Bogiem, czy troszczę się o moją duszę, o stan łaski uświęcającej. Czy dbam o to by regularnie jednoczyć się z Panem Jezusem w komunii świętej? Czy stan łaski uświęcającej jest dla mnie ważny? Co dla mnie znaczy być w stanie łaski uświęcającej?

W usta Apostoła Pan włożył następujące słowa:

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

To przez wiarę naszych rodziców staliśmy się ludźmi wierzącymi, to przez wiarę naszych dziadków nasza rodzina jest rodzina katolicką. To przez wiarę naszych kapłanów dostąpiliśmy udziału w sakramencie pierwszej komunii świętej. To przez wiarę tu dziś jesteśmy. To przez wiarę dostępujemy usprawiedliwienia w konfesjonale. To przez wiarę Maryi – Jezus przyszedł na świat by pojednać nas z Bogiem Ojcem. To przez wiarę w Trójjedynego Boga prosimy dziś o łaskę pojednania i przebaczenia w tych dziedzinach naszego życia gdzie po ludzku wydaje się, iż jest to niemożliwe, jest za późno. My wiemy, że Ty Bóg Wszechmogący prawie zawsze działasz 5 minut za późno, by objawiła się Twoja Chwała. W chwili ciszy przedstawmy Bogu te aspekty naszego życia gdzie pojednanie i przebaczenie wydaje się niemożliwe.

C I S Z A

PIEŚŃ – Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych 83

W kolejnym dziesiątku koronki, prośmy za osoby, które nieskutecznie próbują się pojednać z bliźnimi. By Duch Święty pouczył ich, jak przeprosić i zadośćuczynić wyrządzone krzywdy.

[dziesiątek koronki]

 

Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość.

Próbowałam, nie wyszło mi, poddaję się …. Do niczego się nie nadaję, wszystko co wezmę w ręce się rozpada, tak się staram a efektów nie widać… – Apostoł Paweł podkreśla, iż ucisk wyrabia wytrwałość. Nasze porażki, upadki mają nas budować, uczyć i ćwiczyć w wytrwałości. Służą wzrostowi ku doskonałości. Pan nasz poprzez Apostoła Pawła chce nam pokazać, że porażki i kłopoty są normalne, są częścią naszego życia. Że nie da się uniknąć konfliktów i sporów. Jednocześnie wskazuje, iż wytrwale mamy dążyć do pojednania i pokoju. Wpierw do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, a dalej do pojednania z bliźnimi.

Pytamy Boga dlaczego to nas spotkało, czym zasłużyliśmy sobie na takie cierpienie – odpowiedź znajdujemy u św. Pawła – ucisk wyrabia wytrwałość – a wytrwałość prowadzi do wzrostu cnót – prowadzi do Boga.

PIEŚĆ – Miłość Twa – 123

W tym dziesiątku koronki, w sposób szczególny otoczmy modlitwą osoby, które podjęły trud nawrócenia i pojednania z Bogiem, aby wzrastali w wytrwałości dla swoich postanowień.

[dziesiątek koronki]

 

Apostoł Paweł tłumaczy dalej – wytrwałość wyrabia wypróbowaną cnotę.

Dlaczego, dlaczego, dlaczego – jest to jedno z najczęściej stawianych pytań Panu Bogu. Wszyscy znamy przysłowie, jak trwoga to do Boga – jak to jest, że gdy spotyka nas coś złego, gdy dotyka nas cierpienie, choroba to pierwsza reakcją naszą jest – Dlaczego Boże mi to robisz?. Bóg przecież nie chce naszej krzywdy, nie siedzi sobie na chmurce i strzela z łuku chorobami – a masz, ciebie dotknie kalectwo bo nie przestrzegasz moich przykazań; ty zachorujesz nieuleczalnie, bo jesteś zgorszeniem dla innych; twoje dziecko ulegnie wypadkowi, bo nie byłeś w niedzielę na mszy świętej. Czy naprawdę mamy takie wyobrażenie Boga? … Czy w Piśmie Świętym przeczytamy o Bogu mścicielu czy o Bogu Miłości Miłosiernej?

Więc dlaczego dotyka nas cierpienie, ból, choroba? W Kościele mówi się o dopuście Bożym, ale co to dla mnie właściwie znaczy. Czy jako katolik przyjmuję tajemnicę cierpienia i Krzyża Pana Jezusa? Czy rozumiem słowa apostoła Pawła – iż wytrwałość wyrabia wypróbowaną cnotę? A jeśli rozumiem to czy pamiętam po co mi ta wypróbowana cnota…. ?

 

Przeczytajmy dalej: wypróbowana cnota wyrabia nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Celem krzyża i tajemnicy cierpienia jest nadzieja. Nadzieja, która zawieść nie może. Ale nadzieja na co? Nadzieja na pojednanie z Bogiem, czyli na wieczne zbawienie. Wieczne zbawienie, wieczne szczęście, wieczna komunia ze Stwórcą Wszystkiego. Ale czy Bóg nie mógłby nas zbawić bez cierpienia i krzyża? Mógłby – ale to nie o to chodzi. Przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie zbawieni zostali wszyscy. Ale zbawią się tylko nieliczni, ci którzy aktem wolnej woli dokonają wyboru Ewangelii i Jezusa Chrystusa jako Pana. A tym samym zaczną żyć zgodnie z Bożym prawem. Męka i śmierć krzyżowa Pana Jezusa ukazuje wartość cierpienia – pokuty, pojednania, zadośćuczynienia, naprawienia wyrządzonej krzywdy, wybaczenia krzywdzicielowi, to nie tylko skrucha grzeszącego, to też przebaczenie przez pokrzywdzonego. Bo śmierć nie jest końcem niczego, bo śmierć nie niweczy naszego życia, bo śmierć jest tylko przejściem do wiecznego dzisiaj, do wiecznego Jeruzalem. Zachęcam was bracia i siostry do wzbudzenia w sobie chęci pojednania się.

W cichości serca:

Boże nie umiem, to trudne przebaczyć te wszystkie krzywdy, które mnie spotkały w życiu. Ale przez wzgląd na krew Twojego Syna a Pana naszego Jezusa Chrystusa przebaczam. Proszę uzdolnij mnie by to dzisiejsze przebaczenie pozostało w moim sercu.

PIEŚŃ – Tchnij moc, tchnij miłość 156

W ostatnim dziesiątku koronki, prośmy Miłosiernego Pana Jezusa, by wzbudził wiarę i nadzieję wiecznego szczęścia w niebieskim Jeruzalem dla Tych, którzy nie potrafią pojednać się z Bogiem. Dla tych, którzy mają trudność by wybaczyć Bogu cierpienia które ich spotkały, a które są wynikiem ich grzesznego życia.

[dziesiątek koronki]

 

W niebie aniołowie bez ustanku uwielbiają i wychwalają Boga. W niebie święci i błogosławieni nieprzerwanie wyśpiewują hymny uwielbienia Trójjedynemu Bogu. My nie potrafimy sobie tego nawet wyobrazić, ale chcemy Cię Panie uwielbić na tej adoracji, tu i teraz, niedoskonale, ułomnie ale szczerze. A ponieważ najłatwiej człowiekowi jest wielbić Boga pieśnią my również zaśpiewamy:

PIEŚŃ –

 1. Bóg nasz Pan 34

 2. Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony 54

 3. Tyś światłość dnia 111

 4. Głębia przyzywa głębię 151

Błogosławieństwo i pieśń na zakończenie