18.05.2016 r. Adoracja nt. „Magnificat”

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w środę po Mszy Świętej wieczornej poświęconą rozważaniu Maryjnego Magnificat.Maryjo po Zwiastowaniu udałaś się w góry, by odwiedzić swoją krewną Elżbietę. To miłość Cię natchnęła, aby wyruszyć w drogę i być do pomocy Elżbiecie, która w swej starości oczekiwała dziecka. Gdy Elżbieta ujrzała Cię Maryjo, od razu rozpoznała w Tobie Matkę swojego Boga. Serce Elżbiety przepełniło się Bożą radością i pod natchnieniem Ducha Świętego kieruje do Ciebie zaskakujące słowa: „Błogosławiona jesteś między niewiastami  i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. W Twoim Sercu Matko dziewicza pojawiło się trudne do wyrażenia słowami zachwycenie Bogiem. Twoje Serce nie mogło pomieścić radości i miłości do Boga i zapragnęłaś się tą radością i miłością podzielić se swoimi krewnymi.

Dzisiaj my pragniemy przyłączyć się do Elżbiety i do Ciebie Maryjo, aby razem z Wami wysławiać Pana Twoim MAGNIFICAT. Chociaż pragniemy uwielbić Boga tak jak Ty Maryjo, to jednak wiemy, że sami nie potrafimy i dlatego z pokorą zwracamy się do Ciebie: uproś nam u Ducha Świętego łaskę modlitwy sercem.

Przyjdź Duchu Święty do naszej słabości, abyśmy rozważając najpiękniejszy hymn uwielbienia razem z Maryją i Elżbietą mogli uwielbić Boga.

Wielbi dusza moja Pana
I raduje się duch mój w Bogu , moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie
Swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
Wszystkie pokolenia
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
Święte jest Jego imię.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
Nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia
Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
A wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami.
A bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
Pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Magnificat

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.