Tydzień 6 – Jezus Panem i Bratem.

Tu znajdziesz teksty do medytacji na kolejne dni Seminarium w ramach Tygodnia 6.

Czytanie z Ewangelii św. Mateusza 4, 18-25:

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: ”Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus cała Galileje, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelie o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono wiec do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.


ow_cover4

Teksty do medytacji na kolejne dni Seminarium:

Dzień 1 – Pierwszeństwo Jezusa Chrystusa w odniesieniu do świata i Kościoła – Kol 1,16-18 oraz J 15,13-16;

Dzień 2 – Wyzwolenie człowieka z mocy i władzy szatana – Hbr 2,14-18;

Dzień 3 – Oddawać Jezusowi własne lęki – Mt 8,23-26;

Dzień 4 – Jezus Panem nieba i ziemi – Fil 2, 5-11;

Dzień 5 –Iść za Jezusem za wszelką cenę – Mt 10, 37-39 i Mt 16; 24-26;

Dzień 6 – Pragną i szukać Woli Bożej – Mt 12, 47-50;

Dzień 7 – Wyznać wiarę ustami i przyjąć ją sercem – Rz 10, 8-10 i Rz  8, 35-39;

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Seminarium. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.