Tydzień 8 – Odrodzenie w Duchu Świętym

Tu znajdziesz teksty do medytacji na kolejne dni Seminarium w ramach Tygodnia 8.

Czytanie z listy św Pawła Apostoła do Koryntian:

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: ”Niech Jezus będzie przeklęty!”. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.


ow_cover4

Teksty do medytacji na kolejne dni Seminarium:

Dzień 1 – Jezus źródłem życia – J 7,37-39;

Dzień 2 – Jezus nie pozostawia nas samych – Dz 1,8;

Dzień 3 – Bóg w odpowiedzi na nasze prośby, udziela nam Ducha Świętego – Rz 8,26-30;

Dzień 4 – Bo dla Was jest obietnica i dla dzieci waszych – Dz 2,1-4.14-18.38-39;

Dzień 5 –Darmo dane dary i charyzmaty- 1 Kor 12, 1-11;

Dzień 6 – Wszyscy członkowie Kościoła mają tę samą godność – 1 Kor 12,27-31;

Dzień 7 – Modlitwa Wspólnoty – Dz 4,27-31.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Seminarium. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.