15.06.2016 r. Adoracja „10 przykazań Bożych”

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w środę po Mszy Świętej o godz. 18:00 poświęconą rozważaniu DEKALOGU.

Już Prorok Izajasz uznawał i nazywał Ciebie Boże – „ Bogiem ukrytym” (Iz 45,15), i my klęcząc przed Tobą Jezu Chryste uznajemy, że jesteś Bogiem żywym, choć ukrytym pod postacią chleba. Żyjąc na ziemi ukryłeś swe Bóstwo pod szatą człowieczeństwa, w Tajemnicy Ołtarza ukryłeś swe człowieczeństwo pod postaciami sakramentalnymi i chociaż wybranym ludziom objawiałeś niekiedy swoją obecność i chociaż tak jak chodziłeś po ziemi czyniłeś cuda i dalej je czynisz to, jednak ludzie niewierzący w Twoją realną obecność nie nawrócili się. Iluż ich było przez wieki i jest aż do dzisiaj….?, ileż było i ciągle jest różnych obelg, zniewag, upokorzeń pod Twoim adresem w ciągu wieków i jest także teraz…? Ileż to razy Żydzi, poganie, muzułmanie, heretycy, niewierzący bezcześcili kościoły katolickie, burzyli ołtarze, niszczyli Najświętszy Sakrament w przeróżny sposób. Zbrodnie te nie ustały i do dziś są popełniane przez bezbożnych, a ile było świętokradzkich Mszy Świętych i Komunii Świętej od najdawniejszych czasów aż do dotąd…? Ile razy przykazania Boże nie były zachowane przez nas i przez innych ludzi przez wieki aż do teraz?

Za te zniewagi należy się Panie Jezu Twojemu Sercu wynagradzające uwielbienie i my dzisiaj zgromadzeni przed Tobą Panie Jezu chcemy Cię przeprosić i uwielbić wynagradzającą miłością.  Aby to uczynić z głębi naszych serc pomocny nam będzie Dekalog. Rozważając przykazania, które otrzymaliśmy od Boga łatwiej nam będzie zobaczyć nasze życie w prawdzie, przeprosić Cię przede wszystkim za nasze grzechy, a także za grzechy naszych bliskich i wszystkich ludzi, wynagradzać Twojemu Najświętszemu Sercu krzywdy, jakiej doznaje poprzez nasze grzechy, poprzez grzechy wszystkich tych, którzy ranią Twoje Boskie, pełne dobroci i miłości Serce.

10 Przykazań Bożych

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.