Modlitwa do KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Boże Wszechmocny, któryś cierpiał na Krzyżu za wszystkie nasze grzechy – bądź przy moim boku;
Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – bądź moją nadzieją
Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – wszczep we mnie wszelkie dobro
Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – oddal ode mnie wszelkie zło
Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – spraw abym otrzymał zbawienie
Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa -oddal ode mnie niespodziewaną śmierć
Jezu Ukrzyżowany, miej litość nade mną. Rozkaż, aby złych duch uciekł ode mnie na wieki wieków. Amen

Na cześć Drogiej Krwi Jezusa Chrystusa. Na cześć Wcielenia Jego, aby przez Krzyż doprowadził nas do życia wiecznego, tak prawdziwiej jak Jezus Chrystus narodził się z Dziewicy i ukrzyżowany był w piątek i trzeciego dnia zmartwychwstał. Boże wysłuchaj mnie i od wszelkiego zła zachowaj mnie Amen.

Ojcze Najmiłosierniejszy spraw, aby ci, którzy mimo słuchania nigdy nie pojęli, usłyszeli tym razem Twój głos. I zrozumieli, że to Ty jesteś Święty  Świętych. Otwórz oczy tych, którzy mimo patrzenia, nigdy nie dostrzegają. Niech tym razem zobaczą na własne oczy Święte Oblicze Twoje i Twoją Chwałę. Dotknij swym palcem ich serc, aby się otwarły i zrozumiały Twoją wierność. Modlę się, aby prosić Cię, o wszystkie te rzeczy, Ojcze Sprawiedliwy, aby wszystkie narody nawróciły się i zostały uzdrowione przez rany Twojego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa ta została znaleziona w grocie Zbawiciela i przez cesarza Karola przesłana papieżowi. Ten kto czyta tę modlitwę, ją przy sobie nosić będzie, nie umrze niespodziewanie, nie utonie, nie spali się, trucizna działać nie będzie i zwyciężonym z woli życiowej wyjdzie. Jeżeli tę modlitwę odmawiać będzie niewiasta mająca zostać matką, szczęśliwie na świat dzieci wyda. Gdy przy dziecku tę modlitwę kłaść będzie, uchroni je od epilepsji, albo chorobę przezwycięży przykładając tę modlitwę do prawego boku człowieka, który na tę chorobę cierpi. Temu, który tę modlitwę dla siebie lub drugiemu przepisze błogosławić będę – powiada nasz Zbawiciel, a ten kto by się naśmiewał lub pogardził – uczynić musi pokutę. Modlitwa ta dom zabezpiecza, w którym ją posiadają od burzy i piorunów, a ten kto tę modlitwę codziennie odmawiać będzie na trzy dni przed śmiercią otrzyma znak od Boga o godzinie swojej śmierci.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.