Tydzień 1 – Sens Życia

Tu znajdziesz teksty do medytacji na kolejne dni Seminarium w ramach Tygodnia 1.

Bogaty młodzieniec Mk 10, 17-22.

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: ”Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: ”Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo łóz, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu rzekł: ”Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: ”Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

ow_cover4

19.10.2016 r. – Główna sentencja z katechezy – Bóg chce aby nasze życie nas cieszyło.

Teksty do medytacji na kolejne dni Seminarium:

Dzień 1 – A wszystko to marność … – Koh 2, 8-11.

Dzień 2 – Gdzie jest twój skarb, tam jest i serce twoje – Mt 6, 19-21.

Dzień 3 – Bóg jest świętym i absolutnym Władcą – Ps 103,15-18.

Dzień 4 – Bóg nie tylko stwarza … – Mdr 2,23 i Mdr 12,1.

Dzień 5 – To nie mądrość ludzka daje życie wieczne – Mk 8, 35-36.

Dzień 6 – Uniżenie i wywyższenie Jezusa Chrystusa – Flp 2, 5-11.

Dzień 7 – Czego jest w Tobie więcej? – Mt 20, 25-28.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Seminarium. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.